Yleiskokous 26.2.2021

Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 26.2.2021

Yleiskokous pidettiin etänä zoomin välityksellä. Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Iida-Lotta Salander, Peppi Savolainen, Iida Huitula, Sari Kock, Jamie Vesterinen, Johanna Hauta-Aho, Inka Pakarinen, Onni Paajanen, Julia Lindgren, Antti Lindgren, Sofia Vierula, Sanni Kiesiläinen, Mikko Mäkelä, Kim Sjöström, Anna-Maria Wilskman, Riku Mäkelä ja yhdistyksen inspehtori Marja Vierros


1 §                 Iida-Lotta Salander avasi kokouksen kello 19:12.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli enemmän kuin vaadittavat kuusi yhdistyksen jäsentä, minkä lisäksi kokousajankohdasta oli tiedotettu yli kaksi viikkoa etukäteen.

3 §                 Kokouksen järjestäytyminen: Iida-Lotta Salander valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Peppi Savolainen sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Sanni Kiesiläinen ja Mikko Mäkelä.

4 §                 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

5 §                 Sanni Kiesiläinen teki huomautuksen toimintakertomuksesta. Symposion täytti 60 vuotta, ei 50.

6 §                 Mikko Mäkelä jääväsi itsensä toiminnantarkastajan virasta, koska Patentti- ja rekisterihallituksen hitauden takia hänellä on yhä tilinkäyttöoikeudet.

7 §                 Sofia Vierula esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen.

Rahastonhoitaja Riku Mäkelä esitteli tilinpäätöksen, joka oli toimitettu yli kaksi viikkoa aiemmin. Tili on miinuksella, johtuen siitä, että viime lukuvuodenkin Vademecum kalenterit maksettiin tänä lukuvuonna.

Toiminnantarkastaja tulee esittämään toiminnantarkastuskertomuksen 3.3. klo: 17:00 dekaanikokouksen yhteydessä.

8 §                 Toiminnantarkastajaksi valittiin Nella-Kaneli Hautala ja varatoiminnantarkastajaksi Sari Kock.

9 §                 Jamie Vesterinen ehdotti käännöstyöstä saatavan palkkion maksettavaksi osaksi itse kääntäjille. Käännöstöiden lähtöhinnaksi päätettiin 30 €. Maksettavasta hinnasta Symposion saisi 15 %, korkeintaan 20 €. Kääntäjä saa itse päättää hinnan tekemästään työstään, asia hyväksyttiin.

10 §               Inspehtorina seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin jatkavaksi klassillisen filologian apulaisprofessori Marja Vierros.

11 §               Muut esille tulevat asiat:

 • Inka Pakarinen otti puheeksi Symposionin suunnitellun reissun Amos Rexiin. Mitä luultavimmin se ei ole mahdollista nykyisen koronatilanteen vuoksi.
 • Sanni Kiesiläinen otti puheeksi johtoryhmän edustajat. Sanni itse toimii kielten maisteriohjelman johtoryhmän varaopiskelijaedustajana ja Inka Pakarinen toimii kielten kandiohjelman johtoryhmän edustajana.

10 §               Puheenjohtaja siirsi kokouksen tauolle klo: 20:15 ja jatkuvaksi 3.3. klo 17:00.

Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                                 Peppi Savolainen, sihteeri


Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksymme sen

Sanni Kiesiläinen                                                             Mikko Mäkelä

Hallituksen kokous 27.4.2021

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 27.4.2021

Kokous pidettiin etänä Zoom-videopalvelun välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Iida-Lotta Salander ja sihteerinä Peppi Savolainen. Lisäksi läsnä olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen, Onni Paajanen, Sofia Vierula, Jamie Vesterinen, Iida Huitula, Julia Lindgren, Inka Pakarinen.


1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:06.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                Pohdimme Floralian juhlimista. Mahdollinen ulkotapahtuma lauantaina 15.5. kello 16:00.

4 §                 Pohdimme Floralian tarjoiluja.

5 §                 Symposion saanut ennakkona tahlotukea.  

6 §                Keskustelimme vuosijuhlien vietosta ja järjestämisestä. Näillä näkymin pyrimme järjestämään ne syksyllä.

7 §                 Keskustelimme eläköityvän lehtorin muistamislahjasta.

8 §                 Keskustelimme Symposionin yhteishengestä.

9 §                 Pohdimme pienempien tapahtumien järjestämistä, kuten opintopiirin pitämisestä kerran viikossa kahvihetken lisäksi.

10 §                Pohdimmen Symposionin mahdollista vapun viettoa Discordissa.

11 §                Pohdimme mahdollisia kysymyksiä opiskelijapalautteeseen, ja mihin palautteella pyritään.

12 §                Jamie Vesterinen otti puheeksi käännöstoiminnan laskutusasiat. Sovittiin, että kääntäjä hoitaa itse laskutuksen, mutta jos kääntäjiä on useampia, laskutus menee Symposionin kautta.

22 §                Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:25.Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                                      Peppi Savolainen, sihteeri

Hallituksen kokous 22.3.2021

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 22.3.2021

Kokous pidettiin etänä Zoom-videopalvelun välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Iida-Lotta Salander ja sihteerinä Peppi Savolainen. Lisäksi läsnä olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Onni Paajanen, Nella-Kaneli Hautala, Sofia Vierula, Jamie Vesterinen, Iida Huitula ja Sari Kock.


1 §                Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:16.

2 §                Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                Keskustelimme avainkoulutuksista.

4 §                Tulevan vuoden opetus julkaistavaksi rostrassa.

5 §                Käsittelimme eläköityvän lehtorin muistamista.  

6 §                Pohdimme sitä, miten toteuttaa opiskelijapalautteen antaminen antiikin opetuksesta google lomakkeen kautta.

7 §                 Pohdimme muiden ainejärjestöjen symposionille lähettämien vetoamuksien allekirjoittamista.

8 §                 Keskustelimme vuosijuhlien pitämisestä syksyllä 2021 sekä pohdimme mahdollisien varavaihtoehtojen pitämistä juhlien sijasta.  

9 §                 Pohdimme symposionin mahdollisia vaatetilauksia.  

10 §               Pohdimme Saturnalian mahdollista päivämäärää.

11 §               Tulevan vademecum teeman pohdintaa.

12 §               Seuraavasta kokouksesta tiedotetaan, kun kokoustettavia asioita on kertynyt.

22 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:24.Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                                      Peppi Savolainen, sihteeri

Hallituksen kokous 20.1.2021

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 20.1.2021

Kokous pidettiin etänä Zoom-videopalvelun välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Iida-Lotta Salander ja sihteerinä Peppi Savolainen. Lisäksi läsnä olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen, Onni Paajanen, Nella-Kaneli Hautala, Sofia Vierula, Jamie Vesterinen, Iida Huitula.


1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:16.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                Jari Klemetti oli kieltäytynyt puhumasta yleiskokouksessa. Puheenjohtaja suunnittelee pyytävänsä Kaiusta yleiskokoukseen puhujaksi. Pohdimme myös muita potentiaalisia puhujia yleiskokoukseen.

4 §                 Keskusteltiin tuutorihausta ja mahdollisista tuutoreiksi hakijoista. Nella-Kaneli Hautala sanoi ajatelleensa hakevansa tuutoriksi.

5 §                 Symposion kiittää Mikko Mäkelää meemi-pelin lahjoittamisesta symposionille.  

6 §                Otimme puheeksi uuden hallituksen esittelyn julkaisemisen Rostraan.

7 §                 Pohdintaa kuluneen lukuvuoden fuksikertomuksen kirjoittamisesta. Fuksit tiedottavat asiasta toisilleen. Nella-Kaneli Hautala lupautui kirjoittamaan fuksikertomuksen.

8 §                 Yleiskokouksen päivämäärä 26.2.2021 klo: 18:00 lyötiin lukkoon. 

9 §                 Pohdimme pöytäkirjojen viemistä Metsätalolle. 

10 §                Pohdintaa Lupercalian tarjoiluista.

11 §                Pohdimme käännösvastaavan työtä ja tehdystä työstä saatavaa palkkiota. Näiden lisäksi pohdimme käännöstehtävien hinnoittelua sekä mahdollista hintojen nostamista riippuen tehtävän työn määrästä. Asia päätettiin käsitellä loppuun yleiskokouksessa.

12 §                Jamie Vesterinen sanoi ilmoittavansa latinankielisen tittelinsä lähipäivinä.

13 §                Pohdimme hallituksen oman sähköpostilistan luomista.

14 §                Iida Huitula otti puheeksi Symposionin yhteispalautteen lähettämistä dekaanille koskien oppiaineresurssien riittämättömyyttä.

15 §                Pohdimme päivää jolloin pidettäisiin kokous dekaanin kirjeen kirjoittamista varten.

16 §                Sanni Kiesiläinen otti puheeksi Nemean juoksukilpailun ja Symposionin siihen osallistumisen. Koronatilanteen vuoksi kilpailuja ei mitä luultavimmin kuitenkaan järjestetä.

17 §                Pohdimme vuosijuhlien yhteydessä julkaistavaa Rostran juhlanumeroa.

18 §                Iida Huitula otti puheeksi Symposionin yhteispalautteen, jossa vuoden lopuksi kerättäisiin palautetta henkilökunnalle.

19 §                Dekaanikirjeen kirjoittamiselle päätettiin päiväksi 3.2.2021 klo 18:00.

20 §                Pohdimme kenet nimeämme Symposionin edustajaksi tilakonklaaviin.

21 §                Ensi kokous sovittiin pidettäväksi Lupercalian yhteydessä 13.2.2021.

22 §                Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:20.Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                                      Peppi Savolainen, sihteeri

Hallituksen kokous 12.2.2021

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 12.2.2021

Kokous pidettiin etänä Zoom-videopalvelun välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Iida-Lotta Salander ja sihteerinä poikkeuksellisesti Sofia Vierula. Lisäksi läsnä olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen, Inka Pakarinen, Nella-Kaneli Hautala ja Iida Huitula.


1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:06.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                Suunnittelimme etätapahtumien järjestämistä esimerkiksi ulkona, koska Lupercalia jouduttiin perumaan. Sovimme, että perinteiset kahvihetket palaavat ohjelmaan etänä, perjantaisin totuttuun aikaan klo 14:00, 19.2. alkaen. Opintosihteeri järjestää ne Zoomin välityksellä.  

4 §                 Sovimme hallituksen vaihtajaisten päivämääräksi 5.3. Suunnittelimme etäohjelmaksi julkisen ruoanlaittotapahtuman Instagramissa, ja sen jälkeen tapahtuman Zoomissa.

5 §                 Valitsimme edustajaksemme Humanisticumin 18.2. järjestettävään vuosikokoukseen varapuheenjohtaja Sofia Vierulan.  

6 §               Huomioimme, että tutorhaku päättyy 12.2., ja varmistimme, että meillä on hakijoita. Tutoriksi on hakenut Nella-Kaneli Hautala ja mahdollisesti muitakin ensimmäisen vuoden opiskelijoita.

7 §                 Keskustelimme dekaanille osoitettavasta kirjeestä ja sovimme uuden kokouksen asian tiimoilta 16.2. klo 18:00. Pohdimme erilaisia kannanottovaihtoehtoja ja yhteistyötahoja. Päätimme koordinoida asiaa tarkemmin seuraavassa kokouksessa, ja odottaa ainejärjestöiltä ja opiskelijoilta lisää vastauksia kyselyymme.

8 §                 Sanni Kiesiläinen huomautti, että johtoryhmähaku on vielä auki. Sovimme, että kandiryhmään hakevat Inka Pakarinen ja Nella-Kaneli Hautala, ja maisteriryhmään Sanni Kiesiläinen ja Sofia Vierula.  

9 §                 Suunnittelimme Julius Caesarin salamurhan vuosijuhlia, joista on lyhyessä ajassa muodostunut perinne. Pohdimme erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja antiikkiin liittyvien perinteiden toteuttamiseen etänä. 

10 §               Puheenjohtaja toi esiin, että Mikko Mäkelä on lahjoittanut Symposionille arpajaiskirjoja. Kiitämme lahjoituksesta!

11 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:02.Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                                      Sofia Vierula, sihteeri

Hallituksen kokous 8.1.2021

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 8.1.2021

Kokous pidettiin etänä Zoom-videopalvelun välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Iida-Lotta Salander ja sihteerinä Peppi Savolainen. Lisäksi läsnä olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen, Onni Paajanen, Inka Pakarinen, Nella-Kaneli Hautala, Sofia Vierula, Jamie Vesterinen, Iida Huitula ja Eveliina Orava.


1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:15.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                Haemme humanistiklusterin avaimenkäyttöoikeuksia kuluvalle kaudelle Iida-Lotta Salanderille (puheenjohtaja), Peppi Savolaiselle (sihteeri), Sofia Vierulalle (varapuheenjohtaja), Sanni Kiesiläiselle (emäntä) sekä Riku Mäkelälle (rahastonhoitaja.) Kaapin avaimet säilyvät vielä toistaiseksi Iida Salanderilla ja Sofia Vierulalla. 

4 §                 Pohdimme vadejen sekä haalarimerkkien postittamista.

5 §                 Pohdimme hallituksenvaihtajaisten pitämistä etänä ja jos myöhemmin keväästä on mahdollista, niin ravintolaan meneminen on harkinnassa. 

6 §                Suunnittelimme etätapahtumien ohjelmistoa.

7 §                 Koronan takia Lupercalian viettäminen tapahtuu Tervasaaressa 13.2.2021 klo: 16:00 alkaen.

8 §                 Suunnittelimme Symposionin pulkkamäkitapahtumaa 29.1.2021 klo: 14:00 – 18:00 välisenä aikana Kaivopuistossa. 

9 §                 Jamie Vesterinen ehdotti Symposionin yhteismatkaa Amox Rexin Egyptinäyttelyyn. 

10 §                Suunnittelimme yleiskokouksen pitämistä alustavasti etänä 26.2.2021 Zoomin välityksellä. Yleiskokouksen puhujaksi kysytään vastikään maisteriksi valmistunutta Jari Klemettiä.

11 §                Jamie Vesterinen keksii itselleen oman latinankielisen tittelin käännösvastaajana. Harkitsemme tulevassa kokouksessa Symposionin käännöspolitiikan uudistamista tai muuttamista, koska käytännöissä on ollut joitakin epäselvyyksiä.

12 §                Sekaannusten välttämiseksi puheenjohtajaa kutsutaan jatkossa ainakin virallisissa yhteyksissä yhdistelmäetunimellään.

13 §                Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 20.1.2021 klo: 18:00 ja se tullaan pitämään myös Zoomin välityksellä.

14 §                Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:53.Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                                      Peppi Savolainen, sihteeri

Yleiskokous 13.11.2020

Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 13.11.2020

Yleiskokous pidettiin etänä Zoom-videopalvelun välityksellä. Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Jamie Vesterinen, Sofia Vierula, Kim Sjöström, Peppi Savolainen, Inka Pakarinen, Onni Paajanen, Riku Mäkelä, Mikko Mäkelä, Sanni Kiesiläinen, Iida Huitula, Laura Aho ja inspehtori Marja Vierros.


1 §                 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Ilias Liimatta avasi kokouksen kello 19:23.


2 §                 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli enemmän kuin vaadittavat kuusi yhdistyksen jäsentä, minkä lisäksi kokousajankohdasta oli tiedotettu yli kaksi viikkoa etukäteen.


3 §                 Kokouksen järjestäytyminen

Ilias Liimatta valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Iida Salander sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Jamie Vesterinen ja Iida Huitula.


4 §                 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.


5 §                 Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2021

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman toimikaudelle 2021, joka noudattaa perinteistä ja hyväksi havaittua kaavaa. Pyrimme myös lisäämään blogimuotoisen Rostran käyttöä ja kasvattamaan näkyvyyttämme sosiaalisessa mediassa. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman.


6 §                 Tulo- ja menoarvio toimintakaudelle 2021 ja jäsenmaksun suuruuden päättäminen

Puheenjohtaja eritteli yhdistyksen arvioidut tulot ja menot. Havaitaan, että Vademecum- kalenterit on huomioitu menoissa muttei tuloissa. Vadet ovat tuoneet tuloja arviolta n. 500 euroa.

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan, eli 15 euron kertamaksu joka oikeuttaa elinikäiseen jäsenyyteen.

Kokous hyväksyi tulo- ja menoarvion vuodelle 2021 muutoksin.


7 §                 Toimikauden 2021 hallituksen vaalit

 • Puheenjohtajaksi esitettiin Iida Salanderia, valitaan
 • Varapuheenjohtajaksi esitettiin Sofia Vierulaa, valitaan
 • Sihteeriksi esitettiin Peppi Savolaista, valitaan
 • Rahastonhoitajaksi esitettiin Riku Mäkelää, valitaan
 • Isännäksi esitettiin Sanni Kiesiläistä ja emännäksi poissaolevaa Eveliina Oravaa, joka on aiemmin ilmaissut suostumuksensa kyseiseen virkaan, valitaan
 • Opintosihteeriksi esitettiin Iida Huitulaa, valitaan
 • Urheiluvastaavaksi esitettiin Onni Paajasta, valitaan
 • Käännösvastaavaksi esitettiin Jamie Vesteristä, valitaan
 • Kulttuurivastaavaksi esitettiin Inka Pakarista, valitaan


8 §                 Rostran toimituskunnan vaali toimikaudelle 2020

Rostran toimituskuntaan vastaavaksi päätoimittajaksi valittiin Sanni Kiesiläinen. Myös Iida Salander valittiin jatkamaan toimittajana. Kim Sjöström ehdottaa itseään toimittajaksi, ei valita.


9 §                 Muut esille tulevat asiat

Vuosijuhlia on päätetty siirtää vuoteen 2021, tarkemmin lauantaille 30.10. Etukäteismaksu on jo maksettu.

Puuttuvia kokouspöytäkirjoja kaivataan, sihteeri lupaa julkaista ne vielä tämän vuoden aikana.

Suunnittelemme painettua Rostranumeroa juhlavuoden kunniaksi. Mikko Mäkelä ehdottaa Rostran juhlanumeroon koostetta henkilökunnan lentävistä lauseista tai muista maininnan arvoisista sitaateista. Laura Aho ehdottaa vanhojen toimittajien haastattelua. Pohdimme myös kuuluuko Rostra vapaakappalelain piiriin, ja tulisiko numerot arkistoida Kansalliskirjastoon.

Arttu Alaranta on lupautunut ohjeistamaan InDesign-ohjelman käytössä Vademecum-kalenterien taittamiseksi.

Pohdimme tulisiko Saturnalia pitää sähköisesti koronavirustilanteesta johtuen. Pyrimme pitämään jonkinmoisen Etäsaturnalian.


10 §               Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:10.Ilias Liimatta, puheenjohtaja                                      Iida Salander, sihteeri


Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksymme sen


Jamie Vesterinen                                                                        Iida Huitula

Hallituksen kokous 21.8.2020

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 21.8.2020

Kokous pidettiin etänä Discord-videopalvelun välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ilias Liimatta ja sihteerinä Iida Salander. Lisäksi läsnä olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sofia Vierula, Peppi Savolainen, Riku Mäkelä, Mikko Mäkelä, Sanni Kiesiläinen ja Iida Huitula


1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:05.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Koronavirustilanteesta johtuen vuosijuhlia on siirrettävä. Koska Uudella Ylioppilastalolla on bileidenjärjestyskielto, meillä ei olisi myöskään jatkopaikkaa vuosijuhlille. Kokous ehdottaakin vuosijuhlien siirtoa vuodella eteenpäin. Kokous päätti uudeksi päiväksi lauantain 30.10.2021. Pyydämme pitopalvelulta ja juhlatilalta ensisijaisesti siirtoa tähän uuteen päivään.

4 §                 Saimme kymmenen uutta opiskelijaa, viisi kreikkaan ja viisi latinaan.

5 §                 Fuksipiknik järjestetään 26.8. kello 16 eteenpäin Tervasaaressa osallistujien omalla vastuulla.

6 §                 Koronavirustilanteesta johtuen kaikki muut tapahtumat on peruttu toistaiseksi. Perinteinen orientaatioviikon cocktailtilaisuus siirretään hamaan tulevaisuuteen.

7 §                 Varovaisissa toiveissamme on loppuvuodelle entistä hienompi ja juhlavampi Saturnalia, mutta toistaiseksi kaikki on peruttu ennen kuin toisin tiedotetaan.

8 §                 Vujukutsujen materiaaleihin on tähän mennessä kulunut 69,20 euroa, ja postimerkkeihin 160 euroa.

9 §                 Koska vuosijuhlia siirretään, Vademecum-kalenterien tarve ei ole enää niin akuutti. Haluaisimme kuitenkin saada kalenterit valmiiksi tämän vuoden puolella.

10 §               Patentti- ja rekisterihallitus ei ole vieläkään käsitellyt Symposionin tilinkäyttöoikeuden muutosilmoitusta.

11 §               Yhdistyksemme on saanut tuloja viime aikoina latinankielisillä käännöspyynnöillä. Erityisesti latinankieliset tatuoinnit vaikuttavat trendaavan tällä hetkellä.

12 §               Seuraavasta kokouksesta tiedoitetaan sähköisesti, kun kokoustettavia asioita on jälleen kertynyt.

13 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:39.Ilias Liimatta, puheenjohtaja                                      Iida Salander, sihteeri

Hallituksen kokous 11.9.2020

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 11.9.2020

Kokous pidettiin Tervasaaressa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ilias Liimatta ja sihteerinä Iida Salander. Lisäksi läsnä olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Fanni Pyykkönen, Onni Paajanen, Eveliina Orava, Riku Mäkelä, Mikko Mäkelä, Juuso Myllykoski, Sanni Kiesiläinen ja Iida Huitula.


1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 20:09.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Ehdotus rahastonhoitajan tittelin uudelleennimeämisestä hienostuneempaan muotoon varainhoitaja otetaan keskusteluun seuraavassa yleiskokouksessa.

4 §                 Suunnittelemme syksylle mahdollista ekskursiota Amos Rexissä lokakuussa avautuvaan Egyptin Loisto -näyttelyyn.

5 §                 Antiikinopiskelijoiden yhteistapahtumasta on esitetty toiveita. Yhtenä vaihtoehtona nostettiin esille tapaaminen Tampereen Sorsapuistossa ”joskus tulevaisuudessa”.

6 §                 Pohdimme myös mahdollista uutta ekskursiota Vapriikin Ostia-näyttelyyn loppuvuodesta. Näyttely on saanut jatkoaikaa 10.1.2021 asti.

7 §                 Ludit pidetään 25.9.2020.

8 §                 Ennakkotilaamme Symposionin haalarimerkkejä X kappaletta, ja alamme myymään niitä.

9 §                 Kokous kiittää vastikään avioituneita Anna-Maria Wilskmania ja Urpo Kantolaa kokouksen runsaista viinitarjoiluista.

10 §                Seuraavasta kokouksesta tiedoitetaan sähköisesti, kun kokoustettavia asioita on jälleen kertynyt.

11 §                Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:28.Ilias Liimatta, puheenjohtaja                                      Iida Salander, sihteeri

Hallituksen kokous 14.5.2020

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 14.5.2020

Kokous pidettiin etänä Zoom-videopalvelun välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ilias Liimatta ja sihteerinä Iida Salander. Lisäksi läsnä olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Peppi Savolainen, Riku Mäkelä, Mikko Mäkelä, Sanni Kiesiläinen, Micaela Ikävalko, Iida Huitula ja Elisabeth Bernard.

 

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:05.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Koronavirustilanteesta johtuen kaikki tapahtumat ovat peruttu tältä keväältä toistaiseksi suurjuhla Floralia mukaanlukien. Johtoryhmän kokoukseen osallistunut Sanni kertoi, että kesätenttejä tuskin tullaan järjestämään lähiopetustentteinä, joten myös kesätenttipiknikit on peruttu. Tilanne saattaa aiheuttaa mahdollisesti myös orientaatioviikolle vaikeuksia, mikäli yli viidenkymmenen henkilön kokoontumiset ovat edelleen kiellettyjä syksyllä.

4 §                 Kokous keskeytyi ajassa 18:08 puheenjohtajalle saapuvan puhelun vuoksi, ja jatkui jälleen kaksi minuuttia myöhemmin.

5 §                 Vastuu fuksikertomuksesta siirtyy Elisabethilta Micaelalle.

6 §                 Tampereen Ostia-näyttely on saanut jatkoaikaa ensi vuoden puolelle. Suunnittelemme mahdollista uutta reissua näyttelyyn myöhemmin syksyllä vuosijuhlien jälkeen.

7 §                 Tänä vuonna emme pääse juoksemaan järjestömme nimissä Nemean kisoihin, mutta onneksi ne järjestetään kesällä 2021.

8 §                 Tilinkäyttöoikeuden muutosilmoitusta ei ole vielä käsitelty. Ilmoitus on vasta vireillä Patentti- ja rekisterihallituksessa, ja käsittelyaikaennusteen mukaan rekisteröintiin menee 37 arkipäivää. Tilinkäyttöoikeuksien muuttaminen hoidetaan Nordean kanssa, kunhan muutos on rekisteröity.

9 §                 Symposionin haalareille etsitään vielä lisää sponsoreita, mutta kärsimme saantivaikeuksista. Varsinkin jos tulevat fuksit ovat kiinnostuneet haalareista, lisäsponsorit ovat välttämättömiä.

10 §                Tavoitteenamme on myös saada jonkinmoinen haalarimerkki myyntiin
vuosijuhlille. Pohdimme vielä, pitäisikö ensimmäisen haalarimerkkimme olla yhdistyksen logomerkki, vai esimerkiksi juhlamerkki 60-vuotisjuhlien kunniaksi. Mahdollisesta yhteistyöstä Turun sisarjärjestö Palladionin kanssa niin sanottujen huumorimerkkien osalta neuvotellaan myöhemmin.

11 §                Vuosijuhlilla on tarkoitus myydä myös Vademecum-kalenteria, jonka teemaksi on valittu Epi oinopa ponton. Joko viiniin ja/tai mereen liittyviä kuvia toivotaan siis lähetettäväksi. Elisabeth ja Peppi lupautuivat harkitsemaan vastuuta kalenterin taittamista. Valitettavasti tuskin saamme aikaiseksi yhdistyksen logolla varustettujen boksereiden tilausta vuosijuhliin mennessä.

12 §                Myös tuleville fukseille tullaan mainostamaan vuosijuhlia fuksikirjeessä.

13 §                Pohdimme fuksiviikkoon liittyen yhteistyön mahdollisuudesta Aasian, Afrikan ja Lähi-idän opiskelijoiden ainejärjestö Karavaanin kanssa. Hallitus kokoustanee etänä fuksiviikon keskiviikkona, jonka jälkeen riskiryhmiä ajatellen etäbileet Discordissa.

14 §                Erillinen vujukokous suunnitteilla lähitulevaisuudessa.

15 §                Seuraavasta kokouksesta tiedoitetaan sähköisesti, kun kokoustettavia asioita on jälleen kertynyt.

16 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:58.

 

Ilias Liimatta, puheenjohtaja                                      Iida Salander, sihteeri