Hallituksen kokous 1.2.2017

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 1.2.2017

Kokous pidettiin olutravintoa Marian helmessä. Mikko Mäkelä toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Jaakko Korpiola ja Sanni Kiesiläinen.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:10.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Fibula on lähestynyt meitä toivoen yhteisvoimin järjestettyä juhlaa huhtikuun alkupuolella. Meillä on aikaa kutsua myös muita ainejärjestöjä mukaan, kuten esimerkiksi Divina Compagnia. Juhla on toogateemainen ja Jaakko Korpiola haluaa ehdottomasti tiedottaa varaavansa Dionysos-asun käyttöönsä jo nyt.

4 §                 Laskiaiscenaa vietetään perjantaina 3.3. kello 18.00. Teemana voisi olla vaikkapa anthesteria tai Eleusiin mysteerien initaatiojuhla myesis.

5 §                 Yleiskokousta istutaan perjantaina 24.2. Punavuoren ahvenessa kello 19.00.

6 §                 Seuraava hallituksen kokous pidetään lupercalian yhteydessä 18.2. ennen tapahtuman alkua kun väkeä on kertynyt tarpeeksi paikalle.

7 §                 Puheenjohtaja muistuttaa, että varapuheenjohtajan on päivitettävä uudet tapahtumat Symposionin sivuille tai saamme sapiskaa jäsenistöltämme.

8 §                 Sihteeri lupaa yrittää päivittää uuden hallituskokoonpanon Symposionin sivuille.

9 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:30.

Hallituksen kokous 18.1.2017

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 18.1.2017

Kokous pidettiin olutravintoa Thirsty Scholarissa. Mikko Mäkelä toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sofia Tallinen, Anna-Maria Wilskman, Anni Kuivalainen, Jaakko Korpiola, Iida Salander, Sanni Kiesiläinen ja Antti Lindgren.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:10.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Hallituksenvaihtajaisia juhlitaan perjantaina 3.2. kello 19:00 ravintola Pompeissa osoitteessa Snellmaninkatu 16. Sofia Tallinen pitää huolta käytännön järjestelyistä. Jatkot pidetään kerhohuoneella.

4 §                 Järjestämme jo aiemmin pohditun yhteisjuhlan Fibulan ja Divina Compagnian kanssa. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.

5 §                 Lupercaliaa vietetään lauantaina 18.2. Utopiassa.

6 §                 Opintosihteeri Iida Salander emännöi kevätlukukauden ensimmäistä kahvihetkeä 20.1. kahdesta neljään.

7 §                 Tutorhaku alkaa 23.1. ja haussa on ilmeisesti kaksi paikkaa. Palkinnoksi vaivastaan vapaaehtoinen valittu saa kaksi opintopistettä sekä 170 euroa. Ainakin Iida Salander on hakemassa. Uudistuksien myötä tutorkäytännöt saattavat olla muuttumassa ja ilmassa on epäselvyyttä.

8 §                 Klusterikoulutukset ovat alkamassa piakkoin ja Sanni Kiesiläinen on alustavasti osallistumassa.

9 §                 Varapuheenjohtaja Sanni Kiesiläinen ollaan lähettämässä myös 30.1. puheenjohtajaseminaariin.

10 §               Maanantaina 23.1. kello 14:00 Anna-Maria Wilskman esittelee klassillisen filologian käytävän vitriinit vielä uudemman kerran.

11 §               Rostran deadline on 19.2. ja päätoimittajamme Anna-Maria Wilskman kehottaa kaikkia kirjallisiin ponnistuksiin. Fuksikertomuksen kirjoittaminen tai delegoiminen muille asetettiin Iida Salanderin harteille.

12 §               Anneli Luhtala on pyytänyt kommentteja etenkin kirjatenttien tutkintovaatimuksista. Keskustelua käytiin.

13 §               Seuraava kokous pidetään 1.2. kello 18:00 Marian helmessä.

14 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:52.

 

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja                                        Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 30.11.2016

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 30.11.2016

Kokous pidettiin olutravintoa Harry’s Barissa. Mikko Mäkelä toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen ja Anna-Maria Wilskman.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:06.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Humanisticumin vaalikokoukseen perjantaina 2.12. päätettiin olla lähettämättä Symposionin virallista edustustoa.

4 §                 Vuoden viimeisellä kahvihetkellä 2.12. kello kahdesta kolmeen nautitaan perinteiseen tapaan mulsumia. Tunteella ja taidolla valmistettu mausteviini maksaa vain euron. Tämän lisäksi sympooteilla on mahdollisuus noutaa painotuoreet Vademecumit ensi vuodelle.

5 §                 15.12. vietämme saturnaliaa kello kahdeksalta alkaen Alina-salissa. Järjestelyt alkavat kuitenkin jo noin neljän aikoihin. Tilaisuudessa esitämme näytelmän Octavia Praetexta, joka kyhätään kokoon vanhasta tottumuksesta. Ilmoitettakoon, että Pitkäranta-stipendi jaetaan vasta keväällä. Fukseja lukuun ottamatta osallistujilta peritään kymmenen euron suuruinen maksu. Teemana on ”leffapahikset”.

6 §                 Muut esille tulevat asiat:

 • Anna-Maria Wilskman on valittu kielten kandiohjelman johtoryhmään opiskelijajäseneksi. Opiskelijoilta toivotaan aktiivisuutta, sillä aktiivinen keskustelu ja mielipiteiden esiin tuominen on tärkeää nyt kun meillä on äänitorvi.
 • Kielten maisteriopiskelijoiden ohjelman johtoryhmässä on opiskelijapaikka vapaana. Viimeinen hakupäivä on 5. joulukuuta. Toivomme jonkun sympootin hakevan paikkaa.
 • Kielet ja klassillinen arkeologia ovat päätymässä uudistuksen myötä eri ohjelmiin. Tällöin on vaarana antiikin kulttuurin koulutusohjelman alasajo resurssipulaan vedoten. Symposion on valmis tarvittaessa muiden valmiudessa olevien opiskelijajärjestöjen kera vetoamaan lähetystönä maailman kulttuurien laitoksen johdolle.
 • Homeros-projektille perustetaan Facebook-ryhmä
 • 12. kello 16.00 Anna-Maria Wilskman esitelmöi antiikintutkimuksen käytävän antiikkikokoelmista.

7 §                 Seuraava kokous pidetään saturnalian yhteydessä kahdeksan aikoihin.

8 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:30.

 

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja                                        Arttu Alaranta, sihteeri

Yleiskokous 16.11.

Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 16.11.2016

Yleiskokous pidettiin olutravintoa Punavuoren Ahvenessa. Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Lauri Lönnström, Anna Majanen, Riku Mäkelä, Laura Aho, Raisa Saarijärvi, Sanni Kiesiläinen, Sofia Tallinen, Anna-Maria Wilskman, Raija Sarasti-Wilenius, Antti Lindgren, Mira Harjunpää, Mikko Mäkelä, Arttu Alaranta, Kai Tainio (saapui kokouksen alettua) ja sähköisten viestimien välityksellä Anni Kuivalainen.

1 §                 Mikko Mäkelä avasi kokouksen kello 19:07.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli yli kuusi yhdistyksen jäsentä, minkä lisäksi kokousajankohdasta oli tiedotettu ilmoitustaululla ja yhdistyksen sähköpostilistan välityksellä yli kaksi viikkoa aiemmin.

3 §                 Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajaksi valittiin Mikko Mäkelä, sihteeriksi Arttu Alaranta, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Lauri Lönnström ja Mira Harjunpää

4 §                 Esityslistan kohtaan kuusi (tulo- ja menoarvio) esitettiin lisättäväksi jäsenmaksun suuruudesta päättäminen. Esityslista hyväksyttiin tämän lisäyksen kera.

5 §                 Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017 hyväksyttiin vastalauseitta.

6 §                 Tulo- ja menoarvio toimikaudelle 2017 hyväksyttiin, mutta huomautettiin erinäisiin hankkeisiin saattavan mennä arvioitua enemmän rahaa. Kokouksessa ei kuitenkaan katsottu tarpeelliseksi tehdä muutoksia menoarvioon. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan (15€ kertamaksu liityttäessä).

7 §                 Vuoden 2017 hallituksen, virkailijoiden sekä Rostran toimituskunnan vaalit:

 • Puheenjohtajaksi esitettiin Mikko Mäkelää, valitaan
 • Varapuheenjohtajaksi esitettiin Sanni Kiesiläistä, valitaan
 • Sihteeriksi esitettiin Arttu Alarantaa, valitaan
 • Rahastonhoitajaksi suostuu vastentahtoisesti Sofia Tallinen, valitaan
 • Isännäksi esitettiin Riku Mäkelää (ei suostu), emännäksi esitettiin Anni Kuivalaista (ei suostu), emännäksi esitettiin Sofia Tallista (puree hammasta, ajattelee yhdistyksen etua ja suostuu), valitaan
 • Opintosihteeriksi esitettiin poissaolevaa Iida Salanderia, joka oli ilmaissut suostumuksensa virkaan jo aiemmin, valitaan
 • Urheiluvastaavaksi esitettiin Anni Kuivalaista, valitaan
 • Kulttuurivastaavaksi esitettiin Riku Mäkelää, valitaan
 • Yhdenvertaisuusvastaavaksi esitettiin Sanni Kiesiläistä, valitaan
 • Ympäristövastaavaksi valittiin Julia Zelenskaia joka on aiemmin ilmaissut haluavansa juuri kyseiseen virkaan

8 §                 Rostran toimituskunnan päätoimittajaksi valittiin Anna-Maria Wilskman ja toimittajiksi ilmoittautuivat Lauri Lönnström, Sofia Tallinen, ja Mikko Mäkelä

9 §                 Floraliaa koskien Alina-salia ei ole mahdollista saada käyttöön remontin vuoksi toukokuussa, vaan ainoa tarjottu vuoro on maaliskuisena maanantaina. Vaihtoehtoisena suunnitelmana yritämme varata Mannerheim-salia tunniksi juhlan virallista osiota varten ja siirrymme myöhemmin Klusterille. Myös vaihtoehtoiset suunnitelmat ovat tutkinnan alla.

Mikko Mäkelä varaa tilan Frösénin homeerisen räpin järjestelytoimikunnan järjestäytymiskokoukselle. Yhdistyksemme taloudellinen tilanne mahdollistaa tällaisen harvinaisen satsauksen, mutta puheenjohtajamme kehottaa myös kaikkia käyttämään hyväkseen kaikkia tuttaviaan kaikin mielikuvituksellisin tavoin projektin toteuttamiseksi.

Keskiviikkona 23.11. Ateneumissa järjestetään ”Taidetta meille” -tapahtuma, johon Symposion tekee yhteisekskursion. Kokoonnumme Ateneumin aulassa tai edessä kello viideltä.

Kokouksista ja tapahtumista tiedottamisen viimeaikaisesta tehottomuudesta tehtiin huomautus. Asiaan kiinnitetään huomiota.

Anna-Maria Wilskman tarjoutui esitelmöimään antiikintutkimuksen käytävän vitriinien esineistöstä jonain sopivana ajankohtana. Pohdimme milloin tämä voisi olla.

10 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:53.

 

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja                                        Arttu Alaranta, sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksymme sen

 

Lauri Lönnström                                                             Mira Harjunpää

Hallituksen kokous 7.11.2016

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 7.11.2016

Kokous pidettiin olutravintoa Thirsty Scholarissa. Mikko Mäkelä toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen ja Anna-Maria Wilskman.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:07.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Symposionin opintosihteeri Sanni Kiesiläinen otti osaa kandiuudistuskokoukseen ja jakaa tietämystään asiasta yleiskokouksessa.

4 §                 Puheenjohtajamme muistuttaa yleiskokouksen olevan 16.11. Punavuoren Ahvenessa.

5 §                 Halukkaita Rostran päätoimittajan sekä emännän tärkeisiin virkoihin etsitään. Jokainen sympootti tutkiskelkoon sydäntään.

6 §                 Yhteiset togabileet Fibulan ja Divina Compagnian kanssa olivat spekulaation kohteena. Esimerkiksi torstaina 1.12. olisi sopiva päivä ja Lingva vapaa alustavasti varattavaksi.

7 §                 Saturnaliaa vietetään torstaina 15.12. kello kahdeksasta alkaen. Osanottajilta peritään varsin maltillinen kymmenen euron suuruinen maksu. Fuksit pääsevät vanhan perinnäistavan mukaan sisään ilmaiseksi. Tämän vuoden teema on ”leffapahikset”.

8 §                 Jaakko Frösen on suostunut räppäämään Homerosta heksametrissä uusien opiskelijoiden innostamiseksi ja vanhojen huvitukseksi. Tätä aletaan nyt valmistella toden teolla ja esimerkiksi studio on varattava. Työryhmän perustamiskokous järjestetään maanantaina 21.11. kello neljältä.

9 §                 Norssin latinan opettaja oli lähestynyt Symposionia ja kysynyt lupaa luokkansa kalentereiden kaupitteluun listallamme. Nämä eivät herättäne suurempaa mielenkiintoa kilpailevan Vademecumimme edullisuuden ja sisältörikkauden vuoksi.

10 §               Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 30.11. Harry’s Barissa osoitteessa Liisankatu 27 kello kuudelta.

11 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:31.

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja                                        Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 22.10.2016

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 22.10.2016

Kokous pidettiin Uuden ylioppilastalon kerhotilassa. Mikko Mäkelä toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen, Antti Lindgren ja Jaakko Korpiola.

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:14.

2 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Symposion vierailee 2.11. Kansallismuseon ”Renessanssi. Nyt!” -näyttelyssä. Kokoonnumme museon pääovien eteen kello neljältä.

4 § Puheenjohtaja ehdotti yleiskokouksen alustavaksi ajankohdaksi jotain marraskuun loppupuoliskon iltaa. Asia tarkentuu lähitulevaisuudessa.

5 § Sihteeri halusi vielä tuoda läsnäolijoiden tietoon Villa Lanten ystävät ry:n vuosittaisin Vino Novello -tapahtuman, joka järjestetään perjantaina 4.11. kello 19.30.

6 § Seuraava kokous järjestetään maanantaina 7.11. kello 18:00 Thirsty Scholarissa.

7 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:32.

 

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja                                        Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 4.10.2016

Pöytäkirja Symposion ry: kokouksesta 4.10.2016

 

 

Kokous pidettiin ravintola Maria Helmessä. Puheenjohtajana toimi Mikko Mäkelä ja sihteerinä Julia Zelenskaia. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sofia Tallinen, Robert Pätynen, Jaakko Korpiola, Anni Kuivalainen, Sanni Kiesiläinen ja kohtassa §5 saapui Antti Lindgren.

 

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:08.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Yhdistyksen sihteerin poissa ollessa kokouksen sihteeriksi ilmoittautui Julia Zelenskaia. Päätöstä ei vastustettu.

4 §                 Octoberfest- cena alkaa klo 16, järjestäjät paikalle klo 15. Ruuaksi tarjotaan makkaraa, hapankaalia, strudelia ja snapseja lisämaksua vastaan. Muistutettiin, että Symposionilla on voimassaoleva parvekkeenkäyttökielto. Sannia velvoitettiin saapumaan cenaan asianmukaisessa puvustuksessa.

5 §                 Humanisticum pitää juhlapäivän 15.10. Lauri Lönnström edustaa Symposionia, Antti kirjoittaa pikaonnittelut.

6 §                 Leffailta pidetään lauantaina 22.10 klo 16 alkaen. Robert Pätynen tuo läppärin.

7 §                 27.10. on Ateenan instituutin ystävien juhlta. Ilmoittautuminen täytyy jättää viimeistään 20.10. Ohjelmaan kuuluu luennot klo 17 eteenpäin ja klo 19 eteenpäin juhlatilaisuus. Symposionin virallinen tervehdys kreikaksi nakitetaan myöhemmin.

8 §                 Suklaakerho pidetään Iida Salanderin luona.

9 §                 Seuraava kokeus pidetään lauantaina 22.10.2016 leffaillan yhteydessä.

10 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:23.

 

 

 

 

 

 

Mikko Mäkelä                                                                 Julia Zelenskaia

Puheenjohtaja                                                                  Sihteeri