Hallituksen kokous 24.1.2018

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 24.1.2018

Kokous pidettiin olutravintola Aleksis K:ssa. Julia Lindgren toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Anna-Maria Wilskman, Antti Lindgren, Sanni Kiesiläinen, Amanda Lindström, Ilias Liimatta, Iida Salander ja Mikko Mäkelä.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:07.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Hallituksenvaihtajaiset järjestetään 26.1. perjantaina. Ehdotettiin, että tilaisuuden jatkot järjestettäisiin jossain baarissa, jolloin vältymme siivoamiselta. Ehdotus hyväksyttiin.

4 §                 Klusterisiivousvuoromme on lauantaina. Paikalle on värvätty Julia, Antti, Sanni ja Arttu. Siivous alkaa kello 11:00.

5 §                 Yleiskokouksen alustavaksi päivämääräksi sovittiin 23.2. Katsomme onko perinteisenä kokouspaikkana palvelleen Punavuoren Ahvenen kabinetti vapaana. Esitelmöitsijäksi halutaan mieluiten joku vastavalmistunut opiskelija, mutta hätätilanteessa voimme kysyä inspehtori Kajavaa tai jotakuta muuta henkilökunnan jäsentä. Tapahtumasta on tiedotettava viimeistään 9.2. mennessä.

6 §                 Lupercalia järjestetään tänä vuonna 17.2. laskiaisteemaisena hernekeitto- ja pullatarjoiluineen. Puheenjohtaja ehdotti Sanni Kiesiläiselle uudistettua vapautusta sukupuolesta juhlan ajaksi. Kokous hyväksyi susiaiheisen kiertopalkinnan hankinnan.

7 §                 Lupercalian lisäksi keväällä järjestetään myös cena, jonka kokous päätti sijoittaa Caesarin murhan vuosipäivän yhteyteen 15.3. eli maaliskuun idukselle.

8 §                 Selvitetään, onko uusia tai vanhoja antiikkiaiheisia elokuvia teattereiden esityslistoilla. Kino Symposionin aktivoitumista on toivottu.

9 §                 Huomautettiin myös, että 5.5. järjestettävän Floralian teemaa on hyvä miettiä jo etukäteen.

10 §               Tapahtumien lisäksi keväällä pyritään myös herättelemään näytelmätoimintaa, sekä järjestämään enemmän antiikkiteemaista toimintaa.

11 §               Laura Nissin on tiedustellut teologian latinanopiskelijoille Vademecumeita. Kalentereita on enää noin 20 kappaletta jäljellä. Hallitus päättää tarvittaessa lisätilauksesta. Symposion toimittaa Kansalliskirjastolle hyvän tahdon eleenä historiikkinsa ja vuoden 2018 Vademecumin – mahdollisesti myös vuosien 2015, 2016 ja 2017. Heidän arkistossaan lienee aukko.

12 §               Antti Lindgren esittelee Rostran toimituskunnalle blogin toimintaa.

13 §               Kopiohuoneen kaapin sisällön siirron yhteydessä kävi ilmi, että meillä on hallussamme paljon tarpeetonta roinaa. Kaappiemme sisältö on käytävä jossain vaiheessa läpi.

14 §               Arttu Alaranta ja Mikko Mäkelä komennettiin valmistelemaan kirjallinen selvitys Tieteiden yöstä Rostraan.

15 §               Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 7.2. kello 18:00 olutravintola Aleksis K:ssa (Aleksis Kiven katu 14).

16 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:04.

 

Julia Lindgren, puheenjohtaja                                           Arttu Alaranta, sihteeri

Mainokset

Rostra on siirtynyt blogimuotoon

Tästä lähtien Rostraa voi lukea sen omassa blogissa. Kuten aina ennenkin, kaikenlaiset jutut ovat erittäin tervetulleita rikastuttamaan lehteämme, ole vain rohkeasti yhteydessä toimituskuntaan.

Nautinnollisia lukuhetkiä!

Hallituksen kokous 10.1.2018

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 10.1.2018

Kokous pidettiin olutravintola Thirsty Scholarissa. Julia Lindgren toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Anna-Maria Wilskman, Sofia Tallinen, Antti Lindgren, Amanda Lindström, Ilias Liimatta, Iida Salander ja Mikko Mäkelä.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:10.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Tammikuussa järjestettävä Alina-salin käyttökoulutus on käytävä vuosittain. Puheenjohtaja odottaa jokaisen hallituslaisen kouluttautuvan.

4 §                 Vuoden ensimmäinen kahvihetki järjestetään 19.1. kello kahdelta. Vademecumeita on myynnissä tapahtuman yhteydessä.

5 §                 Rostran blogistamisesta käytiin keskustelua. Blogimuotoista julkaisua on helpompi lukea kuin PDF-versiota. Seurasi keskustelua siitä, pitäisikö blogin sijaita WordPress-pohjaisten sivujemme yhteydessä, vai käytämmekö jotain muuta sivustoa. Esimerkiksi Khelidon on blogit.fi-pohjainen. Blogissamme voisi kirjoitusten lisäksi olla myös esimerkiksi antiikkiaiheisia kuvia. Tämän lisäksi myös Symposionin nettisivut päivitetään houkuttelevamman näköisiksi. Symposionille avataan myös Instagram-tili, jonka vastuuta jaetaan hallituslaisten kesken. Muutosten toivotaan tekevän antiikin kielten opiskelusta näkyvämpää, helpommin lähestyttävää ja houkuttelevaa.

6 §                 Symposionia on pyydetty jälleen mainostamaan instituutteja Tieteiden yöhön, joka järjestetään 18.1. torstaina. Mainostusryhmä kokoontuu noin kello kuudeksi Tieteiden talolle asianmukaisessa varustuksessa.

7 §                 Muuttomiehet ovat kuulemma jo siirtäneet Symposionin kaapin kopiohuoneesta, joka on nyt muuttunut tutkijankammioksi. Kaapin uusi paikka on antiikintutkimuksen käytävällä Sarasti-Wileniuksen työhuoneen vieressä. Meidän on vielä siirrettävä tavaramme kopiohuoneen seinäkaapista käytävän kaappiin seuraavan kahvihetken yhteydessä. Sihteeri Arttu Alaranta osallistuu siirto-operaatioon.

8 §                 26.1. kello 19:00 juhlitaan hallituksenvaihtajaisia Thalassassa (Neitojenranta 2). Osallistuminen ja ruokatoive on esitettävä 22.1. mennessä. Isäntä Mikko Mäkelä huolehtii järjestelyistä.

9 §                 Symposion-listalle on tullut käännöspyyntö paavillisesta bullasta. Mikko Mäkelä ottaa yhteyttä pyynnön esittäjään.

10 §               Joitain vuosia sitten Symposionissa järjestettiin kysely siitä, mitä jäsenistömme odottaa juhliltamme. Kysely toteutetaan nyt uudestaan, sillä haluamme kehittää toimintaamme. Etenkin vähäalkoholisemman toiminnan kasvattamisen mahdollisuutta pohdittiin. Voisimme esimerkiksi osallistua instituuttien ystäväyhdistysten antiikkiaiheisiin esitelmätilaisuuksiin tai pitää pieniä esitelmiä tutkimusaiheistamme ja mahdollisesti pyytää myös henkilökuntaa esitelmöimään. Esimerkiksi Turussa Palladion on kutsunut puhujia esitelmätilaisuuksiin.

Pohdittiin myös, että voisimme valmistella oikean näytelmän, josta voisimme olla yhteydessä myös muihin ainejärjestöihin. Voisimme käyttää valmiiksi suomennettua materiaalia ja olla yhteydessä esimerkiksi antiikin näytelmien käännösprojektin kanssa työskenteleviin, jotka ovat jo tehneet yhteisprojektin teatterikorkeakoululaisten kanssa.

Tapahtumista tiedottamista pyritään tehostamaan, jotta niistä mahdollisesti kiinnostuneet ihmiset huomaisivat ne ja pystyisivät varautumaan.

Tapahtumien suunnittelun avuksi otetaan käyttöön hallituksen salainen Facebook-ryhmä, johon kerätään myös ideapankki tulevien tapahtumien mahdollisista teemoista.

11 §               Olemme saaneet valituksen Alina-salin Saturnalian jälkeisestä kunnosta, mistä johtuen HYY ei suostu palauttamaan maksamaamme panttisummaa. Kokous tuomitsi päätöksen epäoikeudenmukaiseksi ja vääräksi. Mikko Mäkelä ja Arttu Alaranta kirjoittavat valituskirjelmä, johon pyydetään lausuntoa myös muilta siivoamassa olleilta.

12 §               Tästä lähtien siivousvuoroista päätetään tapahtumien suunnittelun yhteydessä. Vastuuta kierrätetään. Mikäli kukaan ei koe voivansa siivota, tapahtumaakaan ei pidetä. Tapahtuman voi myös lopettaa ennen kello neljää yöllä, jolloin osallistujilla on energiaa siivota.

13 §               Puheenjohtajan viesti kokouksesta saapui päivää myöhässä. Symposionin sähköpostilistan tilaa tutkitaan.

14 §               Mikko Mäkelä toi kokouksen tietoon, että avainkorttihakemus on tehtävä 22.1. mennessä. Symposionista avaimet tarvitsevat puheenjohtaja Julia Lindgren, varapuheenjohtaja Sanni Kiesiläinen, sihteeri Arttu Alaranta, isäntä Mikko Mäkelä ja emäntä Iida Salander.

15 §               Kokouksia ehdotettiin järjestettäväksi useammin tiistaisin ja keskiviikkoisin. Kokouspäiviä pyritään hajauttamaan tasaisemmin.

16 §               Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 24.1. kello 19:00 olutravintola Aleksis K:ssa (Aleksis Kiven katu 14).

17 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:36.

 

Julia Lindgren, puheenjohtaja                                           Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 15.12.2017

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 15.12.2017

Kokous pidettiin saturnalian yhteydessä Uuden ylioppilastalon Alina-salissa. Mikko Mäkelä toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Riku Mäkelä, Sanni Kiesiläinen, Ilias Liimatta Julia Lindgren, Robert Pätynen, Jari Klemetti, Suvi Laukkanen ja Antti Lindgren.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 20:46.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Symposionille on osunut sunnuntaille 17.12. kerhohuoneen siivousvuoro. Aiheesta käytiin keskustelua

4 §                 Käyttämäämme antiikintutkimuksen käytävän kopiohuoneeseen muuttaa ensi vuoden alussa tutkija, joten meidän on siirrettävä tavaramme. Tuleva mahdollinen sijoituspaikka voisi olla käytävän viereinen englanninopiskelijoiden tila. Olemme ehdottaneet siivoavamme tilan vuoden alussa.

5 §                 Nuntii Latini -kannanottomme on vastaanotettu Helsingin Sanomien toimituksessa. Kohteliaasta vastauksesta huolimatta on epävarmaa, julkaistaanko kirjelmäämme.

6 §                 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättävät ensi vuoden hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri. Kohotimme maljan väistyvälle puheenjohtajalle tämän pitkän hallinnon ja viimeisen kokouksen kunniaksi.

7 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:53.

 

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja                                          Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 4.12.2017

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 4.12.2017

Kokous pidettiin olutravintola Thirsty Scholarissa. Mikko Mäkelä toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen, Anna-Maria Wilskman, Ilias Liimatta ja Antti Lindgren.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.04.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Henkilökunnan pikkujoulu on 8.12. kello 15.00. Anna-Maria on paikalla myymässä kalentereita (5e) ja Arttu myy henkilökunnalle lippuja saturnaliaan (10e). Tapahtuman vuoksi suunnitellun pikkusaturnalian mulsumhetkeä on siirrettävä, sillä emme voi käyttää keittiötä. Tämä tarkoittaa myös, että pikkusaturnalia toteutuu mahdollisesti vain henkilökunnan pikkujoulun jatkoina jos ollenkaan.

4 §                 Saturnaliaa vietetään 15.12.

 • Arttu hakee avaimen HYY:n toimipisteeltä ennen sen sulkeutumista klo 15.00.
 • Näytelmän puuttuvat käännökset on pian toimitettava Mikolle. Näyttelijöinä ovat ainakin Mikko ja Ilias sekä ehkä myös Arttu. Muitakin on aiemmin ilmoittautunut.
 • Sanni Kiesiläinen valitaan uudeksi näytelmävastaavaksi ohjauskykyjensä vuoksi.
 • Järjestelijöiksi ilmoittautuivat Mikko, Arttu ja Sanni. Kauppaan mennään noin 18.00.
 • Mulsumin nauttiminen siirretään pikkusaturnaliasta viikolla eteenpäin perjantaille 15.12. kahvihetken yhteyteen kello 14.-15.00 eli edeltämään varsinaista saturnaliaa.

5 §                 Olemme lähettäneet Yleisradiolle kirjelmän vastauksena päätökseen lakkauttaa Nuntii Latini -radiouutiset. Sama teksti lähetetään korjailtuna myös Helsingin Sanomiin.

6 §                 Symposion, latina ja kreikka ovat edustettuina kielten kandiohjelman verkkosivuilla.

7 §                 Seuraava hallituksen kokous järjestetään 15.12. noin kello 20.00 saturnalian yhteydessä.

9 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:25.

 

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja                                          Arttu Alaranta, sihteeri

Yleiskokous 24.11.2017

Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 24.11.2017

Yleiskokous pidettiin olutravintola Punavuoren Ahvenessa. Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Mikko Mäkelä, Arttu Alaranta, Ilias Liimatta, Antti Lindgren, Julia Lindgren, Anna-Maria Wilskman, Mira Harjunpää, Laura Aho, Suvi Laukkanen, Iida Salander ja inspehtori Mika Kajava.

1 §                 Mikko Mäkelä avasi kokouksen kello 19:15.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli yli kuusi yhdistyksen jäsentä, minkä lisäksi kokousajankohdasta oli tiedotettu yli kaksi viikkoa etukäteen yhdistyksen sähköpostilistalla sekä ilmoitustaululla.

3 §                 Kokouksen järjestäytyminen: Mikko Mäkelä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Arttu Alaranta sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi ilmoittautuivat Mira Harjunpää ja Antti Lindgren.

4 §                 Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan ilman muutoksia.

5 §                 Toimintasuunnitelmaa toimintakaudelle 2018 tarkasteltiin. Keskustelua käytiin Rostran muuttamisesta blogipohjaiseksi julkaisuksi, jolloin se olisi joustavampi ja helpompi markkinoida. Asiaan vaikutti myös yliopiston päätös leikata taitto-ohjelmista, mikä hankaloittaa Rostran taittoa. Esitys blogimuotoisesta Rostrasta hyväksyttiin äänestyksellä. Seuraava hallitus jalostaa suunnitelmaa ja toimintasuunnitelman kohta 1.3 Tiedotustoiminta päivitetään. Toimintasuunnitelma hyväksytään muutoksin.

6 §                 Tulo- ja menoarvio toimikaudelle 2018 hyväksyttiin. Jäsenmaksujen arviosta tuloissa käytiin keskustelua. Meidän täytynee markkinoida yhdistystämme sivuaineopiskelijoille tehostetummin. Jäsenmaksuksi päätettiin jälleen 15 euroa. Inspehtori kysyi kannatusjäsenyyden mahdollisuudesta. Sääntömme mahdollistavat äänettömän kannatusjäsenyyden, jonka hinta on 15 eurosta ylöspäin kannattajan tukemishalun mukaan.

7 §                 Vuoden 2018 hallituksen ja virkailijoiden vaalit:

 • Mikko Mäkelä ehdotti puheenjohtajaksi Julia Lindgreniä, valitaan
 • Julia Lindgren ehdotti sihteeriksi Arttu Alarantaa, valitaan
 • Julia Lindgren ehdotti varapuheenjohtajaksi poissaolevaan Sanni Kiesiläistä, joka oli aiemmin lupautunut virkaan, valitaan
 • Julia Lindgren ehdotti rahastonhoitajaksi poissaolevaa Sofia Tallista, joka oli aiemmin suostunut virkaan, valitaan
 • Mikko Mäkelä ehdotti itseään isännäksi, valitaan
 • Riku Mäkelää tiedusteltiin puhelimitse emännäksi, kieltäytyy, Iida Salanderia ehdotettiin virkaan, valitaan
 • Opintosihteeriksi esitettiin poissaolevaa mutta aiemmin suostunutta Amanda Lindströmiä, valitaan
 • Julia Lindgren esitti Amanda Lindströmiä myös ympäristövastaavaksi, valitaan
 • Julia Lindgren esitti Ilias Liimattaa kulttuurivastaavaksi, valitaan
 • Ilias Liimatta ilmoittautui myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaavaksi, valitaan

8 §                 Rostran toimituskunnan päätoimittajiksi hyväksyttiin Julia Lindgren ja Sanni Kiesiläinen. Toimittajiksi ilmoittautuivat Antti Lindgren ja Ilias Liimatta.

9 §                 Yleisradio on päättänyt lopettaa maailmanlaajuisesti latinistipiireissä tunnetut Nuntii Latini -radiouutiset, jotka ovat tärkeä osa Suomi-kuvaa antiikintutkimuksen kentällä. Symposion kysyy laitoksen professorien ja henkilökunnan sekä Palladionin ja Taberna Latinan kannanottoja. Inspehtori puolestaan lähestyy muun muassa Paavo Castrénia ja Holger Thesleffiä. Tavoitteenamme on saada aikaan virallinen kirjelmä.

10 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:55.

 

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja                                          Arttu Alaranta, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksymme sen

Antti Lindgren                                                                 Mira Harjunpää

Hallituksen kokous 16.11.2017

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 16.11.2017

Kokous pidettiin olutravintola Thirsty Scholarissa. Mikko Mäkelä toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen, Anna-Maria Wilskman, Laura Aho ja Ilias Liimatta.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:09.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Laura Aho ilmoittautui yleiskokouksen puhujaksi aiheenaan votiivipiirtokirjoitukset.

4 §                 Yhdistyksen tapahtumat ennen joulua ovat pikkusaturnalia 8.12. ja saturnalia 15.12. Pikkusaturnalia alkaa mulsumisella kahvihetkellä, jota seuraa baarikierros Helsinginkadun seuduilla. Saturnalian näytelmä on valmisteltava, joten käännösiltaan osallistuneita kehotetaan lähettämään käännöksensä puheenjohtajalle.

5 §                 Jaakko Frösén on hyväksynyt valitsemamme tekstipätkän, joten voimme jatkaa Homeros-projektia. Seuraava askel on löytää ja varata äänitysstudio.

6 §                 Frösén ei ehdi opettaa meille lineaari-B-kirjoitusta, joten käännymme virallisesti Martti Leiwon puoleen.

7 §                 Vademecum julkaistaan perinteiseen tapaan saturnaliassa. Antiikkiin liittyviä eläinaiheisia kuvia voi lähettää Anna-Marialle 19.11. asti.

8 §                 Seuraava hallituksen kokous järjestetään 4.12. kello 18:00 Thirsty Scholarissa. Muistutettakoon vielä, että yleiskokous on 24.11. kello 19:00 Punavuoren Ahvenessa.

9 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:20.

 

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja                                          Arttu Alaranta, sihteeri