Hallituksen kokous 7.9.2017

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 7.9.2017

Kokous pidettiin olutravintola Marian Helmessä. Mikko Mäkelä toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sofia Tallinen, Anna-Maria Wilskman, Sanni Kiesiläinen, Iida Salander, Sofia Vierula, Ilias Liimatta ja Amanda Lindström.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:08.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Nordea vaatii asiointia varten yhdistykseltämme kokouspöytäkirjan, josta käy ilmi ketkä ovat oikeutettuja tekemään muutokset pankkipalveluihin. Oikeus käydä Nordean konttorissa muuttamassa tilinkäyttöoikeudet yleiskokouksen päätöksen mukaisiksi myönnetään Mikko Mäkelälle sekä Sofia Talliselle yhdessä tai erikseen. Mainituille henkilöille on myönnetty helmikuun yleiskokouksessa (24.2.2017) tilinkäyttöoikeus päätöksellä, joka on kirjattu yleiskokouksen pöytäkirjan kuudenteen pykälään, jossa todetaan seuraavasti:

”Edelliselle hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus toiminnantarkastajan lausunnon mukaisesti. Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus lisätään Sofia Talliselle, pidetään Mikko Mäkelällä ja poistetaan muilta.”

Hallituksen kokous totesi, ettei ole tarpeen ryhtyä toimiin yleiskokouksen päätöksen muuttamiseksi.

4 §                 Vuoden 2018 Symposionin opintomatka Roomaan järjestetään 3.-16.12. kahdeksalle opiskelijalle ja opettajalle. Suomen Rooman-instituutti myöntää mahdollisesti avustusta matkoihin.

5 §                 Uudet Symposioniin liittyneet opiskelijat on lisättävä sähköpostilistallemme, minkä lisäksi limboon jääneet viestit on poistettava. Julia Lindgrenillä otaksutaan olevan valtuudet, tunnukset ja tietotaito asian hoitamiseen.

6 §                 Sihteerin on päivitettävä tulevat tapahtumat Symposionin verkkosivuille, kuten hän vapaaehtoisesti ilmoitti tekevänsä jo edellisen kokouksen aikana.

7 §                 Anna-Maria Wilskman puhui klassisten kielten uusista nettisivuista, joihin tarvitaan lukiolaisille suunnattu infopaketti sekä kokemuksia uusilta opiskelijoilta. Jälkimmäisten kirjoittajia haetaan. Myös Martti Leiwo on tiedustellut, millaista sisältöä me opiskelijat haluaisimme sivuille.

8 §                 Keskustelua siitä, kuka ottaisi tehtäväksi meille lähetetyn käännöspyynnön.

9 §                 Olemme pyytäneet varausta Illuusioon 15.9. uusien ja vanhojen illalle. Vaihtoehtoinen päivä on 16.9.

10 §               21.9. varaamme Illuusion ja keittiön Ludi Romania varten.

11 §               Tulevia mahdollisia tapahtumia, kuten suklaakerhoa, matkaa Mannerheim-museoon pohdittiin. Sanni Kiesiläisen palattua Roomasta järjestetään käännösilta, jonka aikana suomennamme jotain Plautuksen näytelmää esitettäväksi Saturnaliaan.

12 §               Seuraava kokous järjestetään 20.9. kello kuudelta Marian Helmessä. Ludeja suunnitellaan ennen kokousta kello viideltä ilman fuksien läsnäoloa.

13 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:47.

 

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja                                          Arttu Alaranta, sihteeri

Mainokset

Hallituksen kokous 23.8.2017

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 23.8.2017

Kokous pidettiin olutravintola Thirsty Scholarissa. Mikko Mäkelä toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sofia Tallinen, Anna-Maria Wilskman, Sanni Kiesiläinen, Iida Salander, Jaakko Korpiola, Sofia Vierula, Suvi Laukkanen ja Jari Klemetti.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:09.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Humanistiklusterin avainjärjestelmä uudistuu. Yhdistyksen uusiksi avaintenhaltijoiksi tulevat Sanni Kiesiläinen, Sofia Tallinen ja Arttu Alaranta, joiden pitäisi saada avaimet haltuunsa lukuvuoden parin ensimmäisen viikon aikana. 4.9. alkavat tilakoulutukset.

4 §                 Uuden ylioppilastalon remontti on lähes valmis ja järjestöjen paluumuutto tiloihin alkaa 1.9. ja jatkuu viikonlopun ajan. Kannamme kaapin ja tavaramme takaisin alustavasti 3.9. sunnuntaina. Tiloja saa alkaa varata 10.9. alkaen.

5 §                 Uusien ja vanhojen ilta järjestetään alustavasti 15.9. perjantaina, minkä vuoksi ludi Romani siirtyy myöhemmäksi.

6 §                 Mainittakoon ettei Symposionilla ole tänä vuonna siivousvuoroja.

7 §                 Symposion esittäytyy uusille opiskelijoille 29.8. tiistaina kello neljältä Thirsty Scholarissa.

8 §                 Henkilökunnan ja Symposionin cocktailtilaisuuteen perjantaina 1.9. toivotaan mahdollisimman suurta vanhempien opiskelijoiden joukkoa jo kello 15.00 alkaen. Perinteiseen tapaan Symposion vastaa ruokatarjoiluista (tänä vuonna Unicafen ohella).

9 §                 Emeritus rex Jari Klemetti totesi hyväksyvään sävyyn, ettei koskaan ole Symposionin kokous ollut näin kaoottinen.

10 §               Romanistifuksiaisiin työstetään teemaa. Alustavasti rastin pitäjiksi ovat ilmoittautuneet Mikko Mäkelä ja Sanni Kiesiläinen

11 §               Puheenjohtajamme ilmoitti Homeros-projektin etenevän, kunhan Frösen palaa Wienistä. Olemme saaneet 300 euroa tukea.

12 §               Frösenin kanta lineaari B:n opintopiiriin saadaan myös hänen palattuaan. Mikäli hän kieltäytyy, voimme yrittää turvautua Leiwon ohjaukseen.

13 §               Johtoryhmässä vaikuttava Anna-Maria Wilskman kertoi kaavailtua pienemmän uusien opiskelijoiden sisäänoton olevan yleisongelma. Kielitiedepainotteinen pääsykoe on ilmeisesti ollut liian haastava. On vakuutettu, ettei nyt olla laskemassa kiintiöitä, vaan pohditaan markkinointia ja näkyvyyttä. Perinteisesti antiikin kieliin on pyrkinyt kulttuurista kiinnostuneita, mutta opintojen tämä aspekti on ollut melko piilossa päädyttyämme kielten kandiohjelmaan. Aiheesta seurasi keskustelua. Muutos oli nopea ja nykyinen koe poikkesi paljon aiemmista. Symposion kuulee fuksien ajatuksia ja kirjoitamme virallisen kannanoton.

14 §               Seuraava kokous pidetään torstaina 7.9. kuudelta Marian Helmessä.

15 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:49.

 

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja                                          Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 4.5.2017

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 4.5.2017

Peripateettinen kokous pidettiin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan alueella. Mikko Mäkelä toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen ja Anna-Maria Wilskman.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:12.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Lineaari B -opintopiiriä on ehdotettu perustettavaksi. Frösénä pyydetään ohjaajaksi.

4 §                 Olemme saaneet 800 euroa HYY:n tukea. Homeros-projektille haettu tuki ei ole vielä varmistunut.

5 §                 Floraliaa juhlitaan 13.5. lauantaina. Meille on myönnetty poikkeuslupa nauttia yksi lasillinen viiniä normaalisti alkoholittomassa juhlatilassamme. Järjestelijöitä haetaan, tarjoilua pohditaan ja jatkopaikka on varattava (Kolmea Kaisaa on ehdotettu). Puheenjohtaja hankkii seppeleen.

6 §                 Kino Symposion: Orionissa esitetään 6.5. lauantaina Pier Paolo Pasolinin Oidipus. Näytös alkaa yhdeksältä.

7 §                 Pohdimme alustavasti onko jäsenistössämme kiinnostusta lähteä joukkona Turun keskiaikamarkkinoille 29.6. torstaina.

8 §                 Uusiin opiskelijoihin ja opintouudistukseen liittyviä asioita

  • Symposionia on pyydetty tiedottamaan antiikin kulttuurin kokonaisuuden muutoksista Kronokselle, Fibulalle ja Eidokselle. Sihteeri ottaa asian tehtäväkseen.
  • Latinalla ja kreikalla on tänä vuonna yhteensä 10 aloituspaikkaa aiemman 12 sijaan.
  • Ludi Romanin ajankohtaa täytyy miettiä lähemmin kesän aikana, sillä Uuden ylioppilastalon remontin kestosta ei voi tietää varmuudella.

9 §                 Seuraava kokous pidetään alustavasti fuksiviikkoa edeltävällä viikolla. Muistutuksena mainittakoon kesätenttipiknikkien olevan 14.6., 5.7. ja 26.7. säävarauksella Tervasaaressa.

10 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:28.

 

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja                                          Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 19.4.2017

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 19.4.2017

Kokous pidettiin olutravintola Marian Helmessä. Mikko Mäkelä toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla oli Sanni Kiesiläinen.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:05.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Fibulan kanssa järjestämämme toogajuhlat pidetään tulevana perjantaina 21.4., minkä jälkeen meidän on hankkiuduttava eroon Uuden ylioppilastalon irtaimistostamme remontin vuoksi. Kaappi siirretään 23.4. sunnuntaina kello yhden aikoihin.

4 §                 Symposionille on esitetty kutsu seuraamaan Turun klassillisen filologian ainejärjestön Palladionin näytelmää 28.4. perjantaina Ravintola Proffan Kellariin.

5 §                 Vappupäivänä pidetään perinteinen piknik Tervasaaressa säävarauksella kolmen aikoihin. Tilaisuutta edeltää lähetystön suorittama juomauhri Linkomiehen haudalla.

6 §                 Kesätenttipäivinä (14.6., 5.7. ja 26.7.) järjestetään perinteiset kesätenttipiknikit. Väistötilaa mietitään.

7 §                 Seuraava ja samalla lukuvuoden viimeinen kokous on jälleen peripateettinen. Kokous pidetään 4.5. kello kuudelta Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan alueella. Sateen sattuessa kokouspaikkana toimii Marian Helmi.

8 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:59.

 

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja                                          Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 3.4.2017

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 3.4.2017

Kokous pidettiin olutravintola Marian Helmessä. Varapuheenjohtaja Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi Mikko Mäkelä oli paikalla sähköisten viestimien välityksellä.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:37.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi pienen pohdinnan jälkeen.

3 §                 Ylioppilastalon kaappimme on tyhjennettävä. Mikko Mäkelä ehdottaa ajankohdaksi torstaita 6.4. kello kahdeltatoista.

4 §                 Kulttuurikandin puolelta on kuulemma kyselty haluaisimmeko osallistua yhteiseen fuksitapahtumaan. Tuutorit pohtivat kantaansa.

5 §                 Romanistit ovat ehdottaneet yhteisfuksiaisten ajankohdaksi 8.9. ja näytämme alustavasti vihreää valoa Symposionin osallistumisen puolesta.

6 §                 Perjantai 21.4. eli viimeinen Uuden ylioppilastalon mahdollinen varauspäivä sopisi fibulalaisille toogajuhlien päivämääräksi. Divina Compagnian mielipidettä tiedustellaan.

7 §                 Floralialle on huonosti päivämääriä tarjolla. Näillä näkymin saisimme kaksi pientä kokoustilaa 13.5. lauantaina.

8 §                 Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 19.4. kuudelta Marian Helmessä.

11 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:59.

 

Sanni Kiesiläinen, varapuheenjohtaja                                Arttu Alaranta, sihteeri

Yleiskokous 24.2.2017

Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 24.2.2017

Yleiskokous pidettiin Punavuoren Ahvenessa. Paikalla olivat yhdistyksen jäsenet Anna-Maria Wilskman, Robert Pätynen, Sofia Tallinen, Laura Aho, Suvi Laukkanen, Mira Harjunpää, Maija Pohjanpalo, Mikko Mäkelä, Antti Lindgren, Iida Salander, Sanni Kiesiläinen ja prof. Mika Kajava sekä kohdasta 3 eteenpäin Kai Tainio ja kohdasta 5 eteenpäin Arttu Alaranta.

1 §                 Mikko Mäkelä avasi yleiskokouksen kello 19.13.

2 §                 Yleiskokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä siitä oli ilmoitettu vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin ilmoitustaululla sekä sähköpostilistalla ja paikalla oli vähintään kuusi yhdistyksen jäsentä.

3 §                 Yleiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Mäkelä ja sihteeriksi Antti Lindgren. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija Pohjanpalo ja Laura Aho.

4 §                 Esityslistan pykälään 6 lisättiin käsiteltäväksi tilinkäyttöoikeuden myöntäminen ja poistaminen. Esityslista hyväksyttiin.

5 §                 Käytiin läpi vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös. Toimintakertomukseen päätettiin lisätä kohtaan ”Opintopoliittinen toiminta” nimeltä mainiten Anna-Maria Wilskmanin ja Lauri Lönnströmin ansiot. Lisäksi todettiin aiheelliseksi lisätä kohdan viisi jälkeen uusi kohta nimellä ”Kansainvälinen toiminta”, sillä yhdistyksellä oli edustaja (Anna-Maria Wilskman) Nemean kisoissa Kreikassa. Anna-Maria Wilskman päätettiin mainita nimeltä myös kohdassa ”Muu toiminta” oppiaineryhmän vitriinien esittelijänä. Toiminnantarkastajalla ei ollut huomautettavaa tilinpäätöksestä.

6 §                 Edelliselle hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus toiminnantarkastajan lausunnon mukaisesti. Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus lisätään Sofia Talliselle, pidetään Mikko Mäkelällä ja poistetaan muilta.

7 §                 Suoritettiin toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali. Toiminnantarkastajaksi valittiin Maija Pohjanpalo ja varatoiminnantarkastajaksi Mira Harjunpää.

8 §                 Muut esille tulleet asiat:

Kautensa päättävä inspehtori Raija Sarasti-Wilenius kiitti Mikko Mäkelän välityksellä yhdistystä kunniasta ja mahdollisuudesta toimia yhdistyksen inspehtorina edelliset 4 vuotta.

9 §                 Yhdistyksen uudeksi inspehtoriksi valittiin yksimielisesti Kreikan kielen ja kirjallisuuden professori Mika Kajava.

10 §               Mikko Mäkelä päätti kokouksen kello 19.36.

 

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja                                        Antti Lindgren, sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksymme sen.

 

Maija Pohjanpalo                                                            Laura Aho

Hallituksen kokous 20.3.2017

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 20.3.2017

Kokous pidettiin olutravintola Marian Helmessä. Mikko Mäkelä toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen ja Iida Salander.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:43.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Kokouksen aluksi käytiin kriittistä keskustelua ainejärjestöjen yhdistämisestä ja tuutoroinnista. Olemme pieni mutta pienenä vahva ja eläväinen. Heikot liittykööt suuremmiksi kokonaisuuksiksi!

Ensisijaisesti meidän oma yksityinen fuksiaisemme ovat Ludi Romani, jotka kuitenkaan samalla eivät virallisesti ole fuksiaiset. Hallitus antaa kuitenkin mahdollisuuden myös järjestää ehdotetut yhteisfuksiaiset romanistien kanssa, mikäli katsotaan, ettei tämä ole esteenä ludeille. Tässä tapauksessa Symposion osallistuu luonnollisesti järjestelyihin ja kuluihin.

4 §                 Perjantai 31.3. ei sopinut Fibulalle toogaillanvieton ajankohdaksi, joten muutamme kyseisen päivän kevään leffaillaksi. Uutta päivää juhlille ehdotetaan viikolta 16 ja jäämme odottamaan Fibulan vastausta. Sihteeri tiedottaa muuttuneesta tilanteesta Divina Compagnialle.

5 §                 Mainittakoon, että jäsenistön kutsuminen Facebookin kautta yhdistyksemme tapahtumiin on hankaloitunut. Sivusto määrittelee kerralla kaikille jäsenille lähetettävät tapahtumakutsumme automaattisesti roskapostiksi.

6 §                 Alina-salin varauskierros syksylle on alkanut. Puheenjohtaja alkaa metsästää mahdollisimman sopivaa päivää Saturnaliaa varten.

7 §                 Torstaina 23.3. järjestetään pitkään toivottu peli-ilta Uudella Ylioppilastalolla kello kuudelta.

8 §                 Tekstiote on valittava Homeros-projektia varten. Ensi viikolla (eli viikko 13) projektissa mukana olevat kokoontuvat tekemään päätöksen.

9 §                 Symposionin logolla varustetuille kangaskasseille ja muille tuotteille, kuten huppareille ja boksereille, on tiedusteltu hintaa useilta painotaloilta. Kassien hinnat alkavat viidestä eurosta muiden ollessa 25 eurosta ylöspäin. Teemme kyselyn varmistuaksemme kunkin tuotteen menekistä.

10 §               Seuraava kokous pidetään maanantaina 3.4. puoli seitsemältä Marian Helmessä.

11 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:19.

 

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja                                        Arttu Alaranta, sihteeri