Hallituksen kokous 28.8.2019

Hallituksen kokous 28.8.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n kokouksesta 28.8.2019

Kokous pidettiin Thirsty Scholarissa. Puheenjohtajana toimi Sanni Kiesiläinen ja sihteerinä Ilias Liimatta. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sofia Vierula, Peppi Savolainen, Inka Pakarinen, Elisabeth Bernard. Lisäksi paikalla oli kolme uutta opiskelijaa, jotka eivät kokousajankohtana olleet jäseniä.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:30

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Ensi vuonna latinalla ja antiikin kreikalla on yhteinen valintakoekiintiö muinaisen Lähi-idän kielten kanssa. Kiintiön suurus on kaksitoista opiskelijaa eikä paikkoja ole jyvitetty oppiaineiden kesken.

4 §                Puheenjohtaja on lupautunut esittelemään antiikin kielten opiskelua Helsingin kielilukiolle viikolla 44. Tapahtumaan kaivattaisiin lisää vapaaehtoisia, jotka voivat ilmoittautua esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

5 §                  Perinteinen ludi Romani -tapahtuma järjestetään tänä vuonna torstaina 10.10. alustavasti kello 18:00 alkaen.

6 §                  Uusien ja vanhojen ilta pidetään lauantaina 14.9. Uudella ylioppilastalolla Utopiassa klo 16:30 alkaen.

7 §                   Yhteisfuksiaiset germaanisten ja romaanisten kielten opiskelijoiden kanssa järjestetään perjantaina 6.9.

8 §                  Peli-illan ja taidekerhon kokoontumisen ajankohdista päätettäneen seuraavassa kokouksessa.

9 §                  Saturnalian, jota juhlitaan tänä vuonna keskiviikkona 4.12., teemaksi on ehdotettu Rooman provinsseja. Kokous päätyi hyväksymään teeman.

10 §                Uusia opiskelijoita pyydettiin toimittamaan sähköpostiosoitteensa tutoreille Symposionin sähköpostilistalle liittämistä varten.

11 §               Kokous päätti yhdistyksen tilinumeron lisäämisestä nettisivuille. Puheenjohtaja lupautui hoitamaan asian.

12 §               Sihteerin sijaisena toiminut varapuheenjohtaja tahtoi tuoda yhdistyksen tietoon, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntää yhdistysrekisterin uudistamisen yhteydessä kaikille rekisteröidylle yhdistyksille seitsemästä numerosta, väliviivasta ja tarkistusmerkistä koostuvan yritys- ja yhteisötunnuksen (Y-tunnus; tällä hetkellä Symposionilla on rekisterinumero) 18.9.2019. Tämä ei edellytä yhdistykseltä itseltään minkäänlaisia toimia. Y-tunnuksen voimme selvittää yhdistysrekisterin uudesta tietopalvelusta tai ytj.fi-sivuston yrityshausta. Samassa yhteydessä myös nimenkirjoittajien sähköiseen ilmoittamiseen käytettävä järjestelmä korvataan uudella vastaavalla.

13 §              Seuraavasta kokouksesta päätetään sähköisesti ja tiedotetaan asianmukaisesti.

14 §              Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:46.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                           Ilias Liimatta, sihteeri

Yleiskokous 24.2.2017

Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 24.2.2017

Yleiskokous pidettiin Punavuoren Ahvenessa. Paikalla olivat yhdistyksen jäsenet Anna-Maria Wilskman, Robert Pätynen, Sofia Tallinen, Laura Aho, Suvi Laukkanen, Mira Harjunpää, Maija Pohjanpalo, Mikko Mäkelä, Antti Lindgren, Iida Salander, Sanni Kiesiläinen ja prof. Mika Kajava sekä kohdasta 3 eteenpäin Kai Tainio ja kohdasta 5 eteenpäin Arttu Alaranta.

1 §                 Mikko Mäkelä avasi yleiskokouksen kello 19.13.

2 §                 Yleiskokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä siitä oli ilmoitettu vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin ilmoitustaululla sekä sähköpostilistalla ja paikalla oli vähintään kuusi yhdistyksen jäsentä.

3 §                 Yleiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Mäkelä ja sihteeriksi Antti Lindgren. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija Pohjanpalo ja Laura Aho.

4 §                 Esityslistan pykälään 6 lisättiin käsiteltäväksi tilinkäyttöoikeuden myöntäminen ja poistaminen. Esityslista hyväksyttiin.

5 §                 Käytiin läpi vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös. Toimintakertomukseen päätettiin lisätä kohtaan ”Opintopoliittinen toiminta” nimeltä mainiten Anna-Maria Wilskmanin ja Lauri Lönnströmin ansiot. Lisäksi todettiin aiheelliseksi lisätä kohdan viisi jälkeen uusi kohta nimellä ”Kansainvälinen toiminta”, sillä yhdistyksellä oli edustaja (Anna-Maria Wilskman) Nemean kisoissa Kreikassa. Anna-Maria Wilskman päätettiin mainita nimeltä myös kohdassa ”Muu toiminta” oppiaineryhmän vitriinien esittelijänä. Toiminnantarkastajalla ei ollut huomautettavaa tilinpäätöksestä.

6 §                 Edelliselle hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus toiminnantarkastajan lausunnon mukaisesti. Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus lisätään Sofia Talliselle, pidetään Mikko Mäkelällä ja poistetaan muilta.

7 §                 Suoritettiin toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali. Toiminnantarkastajaksi valittiin Maija Pohjanpalo ja varatoiminnantarkastajaksi Mira Harjunpää.

8 §                 Muut esille tulleet asiat:

Kautensa päättävä inspehtori Raija Sarasti-Wilenius kiitti Mikko Mäkelän välityksellä yhdistystä kunniasta ja mahdollisuudesta toimia yhdistyksen inspehtorina edelliset 4 vuotta.

9 §                 Yhdistyksen uudeksi inspehtoriksi valittiin yksimielisesti Kreikan kielen ja kirjallisuuden professori Mika Kajava.

10 §               Mikko Mäkelä päätti kokouksen kello 19.36.

 

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja                                        Antti Lindgren, sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksymme sen.

 

Maija Pohjanpalo                                                            Laura Aho

Kutsu Symposion ry:n yleiskokoukseen

Symposion ry:n sääntömääräinen marraskuun yleiskokous järjestetään
tiistaina 24.11.2015 klo 19:00
ravintola Punavuoren Ahvenessa (Punavuorenkatu 12).

Esityslista
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Kokouksen järjestäytyminen
4 § Esityslistan hyväksyminen
5 § Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2016
6 § Tulo- ja menoarvio toimintakaudelle 2016
7 § Toimikauden 2016 hallituksen vaali
8 § Rostran toimituskunnan vaali toimikaudelle 2016
9 § Muut esille tulevat asiat
10 § Kokouksen päättäminen

Yleiskokouksen esitelmöijänä toimii Irina Penne aiheenaan Keskiajan vagantit ja goliardit.

Ennen yleiskokousta järjestetään hallituksen kokous klo 18:45.

Tervetuloa

-Mikko Mäkelä, hallituksen puheenjohtaja

Kutsu ylimääräiseen yleiskokoukseen 29.7.

Kesätenttipicnicin yhteydessä järjestetään ylimääräinen yleiskokous
keskiviikkona 29.7. klo 18. Kokouspaikkana toimii säästä riippuen joko
kerhohuone (Uusi Ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A, 5. kerros) tai
Tervasaari (perinteinen picnicpaikka, kumpare, lammen vieressä).

Esityslista

1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin,
ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjantarkastajien valinta
4 § Esityslistan hyväksyminen
5 § Uusien henkilöiden valitseminen emännän ja isännän virkoihin.
6 § Muut esille tulevat asiat
7 § Kokouksen päättäminen

Hyvinkää 15.7.2015
Mikko Mäkelä
hallituksen puheenjohtaja

Rostra netissä

Rostra on siirtynyt digiaikaan ja se julkaistaan näillä sivuilla. Vademecum-kalenteri kuitenkin julkaistaan edelleen painetussa muodossa. Sähköiseen versioon siirtyminen johtuu taloudellisista rajoitteista.

Lehteä pääset lukemaan sivun yläosassa olevan Rostra-linkin kautta.

Kutsu yleiskokoukseen 17.2.2015

Symposion ry:n sääntömääräinen helmikuun yleiskokous järjestetään tiistaina 17.2.2015. klo 19:00 ravintola Punavuoren Ahvenessa (Punavuorenkatu 12).

Esityslista
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjantarkastajien valinta
4 § Esityslistan hyväksyminen
5 § Vuoden 2014 toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
6 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen edelliselle hallitukselle
7 § Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali
8 § Inspehtorin vaali
9 § Muut esille tulevat asiat
10 § Kokouksen päättäminen

Yleiskokouksen esitelmöijänä toimii Maiju Akkanen aiheenaan Kankaanvalmistus latinankielisessä kirjallisuudessa.

Tervetuloa kaikille!

Kutsu yleiskokoukseen to 13.11. klo 19

Symposion ry:n sääntömääräinen yleiskokous järjestetään torstaina 13.11.2014 klo 19.00 ravintola Punavuoren Ahvenessa (Punavuorenkatu 12).

Esityslista
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Kokouksen järjestäytyminen
4 § Esityslistan hyväksyminen
5 § Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2015
6 § Tulo- ja menoarvio toimintakaudelle 2015
7 § Toimikauden 2015 hallituksen vaali
8 § Rostran toimituskunnan vaali toimikaudelle 2015
9 § Sääntömuutoksen hyväksyminen
10 § Muut esille tulevat asiat
11 § Kokouksen päättäminen

Yleiskokouksen esitelmöijänä toimii Tuomo Nuorluoto: Lisänimen (cognomen) käyttö roomalaisen yläluokan naisilla

Yliopiston muuttuneiden tulostuskäytäntöjen takia esityslistat yms. tullaan heijastamaan projektorilla valkokankaalle. Jos haluat tulostaa käsiteltävät paperit itsellesi, ilmoita puheenjohtajalle VIIM. TI 11.11., niin lähetän paperit sähköpostitse.

Symposionin opintomatka 2014

Symposion ry. järjestää perustutkinto-opiskelijoille 1.–14.12.2014 opintomatkan Ateenaan ja sen lähialueille. Matkanjohtajana toimii klassillisen filologian dosentti FT Martti Leiwo.

Matkalle valitaan korkeintaan kahdeksan (8) opiskelijaa. Valittavien opiskelijoiden tulee hallita vähintään antiikin historian keskeisimmät kehityspiirteet. Valinnat tehdään tapauskohtaisesti.

Matkalaiset majoittuvat maksutta Suomen Ateenan-instituutin Koroneos-talossa ja opintomatkalle on Helsingin yliopiston rahastojen myöntämä 1 000 euron suuruinen matka-avustus, joka jaetaan matkalle lähtevien kesken. Opiskelijat järjestävät itse meno- ja paluumatkansa sekä vastaavat matka- ja elinkustannuksista. Retket Ateenan ulkopuolelle tehdään Ateenan-instituutin pikkubussilla, josta ei tule lisäkustannuksia matkalaisille.

Hakijoita pyydetään toimittamaan sähköpostitse viimeistään 4.5.2014 epävirallinen opintosuoritusote sekä lyhyt vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen lauri.lonnstrom@helsinki.fi.

Hakijoiden on myös mahdollista esittää toiveita vierailtavista kohteista.

Lauri Lönnström

Symposion ry.

lauri.lonnstrom (a) helsinki.fi

Kutsu Symposion ry:n yleiskokoukseen 10.2.

Symposion ry:n kevään sääntömääräinen yleiskokous järjestetään maanantaina 10.2.2014 klo 19 Punavuoren Ahvenessa (Punavuorenkatu 12).

Yleiskokouksen esitelmän pitää Jens Nilsson aiheenaan Yö antiikin Roomassa.

Tervetuloa!

—————————-

Esityslista:

1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjantarkastajien valinta
4 § Esityslistan hyväksyminen
5 § Vuoden 2013 toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
6 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen edelliselle hallitukselle
7 § Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali
8 § Sääntömuutoksen hyväksyminen
9 § Muut esille tulevat asiat
10 § Kokouksen päättäminen