Hallituksen kokous 25.2.2022

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 25.2.2022

Kokous pidettiin etänä Zoom -videopalvelun välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Iida-Lotta Salander ja varapuheenjohtaja Onni Paajanen, sihteerinä toimi Sofia Vierula. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Joona Lahti, Aku Polus ja Daniel Sundqvist, ja kohdasta kolme eteenpäin Eveliina Orava ja Nella-Kaneli Hautala, sekä kohdasta neljä eteenpäin Inka Pakarinen.

1§                  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:00

2§                  Haemme humanistiklusterin avaimenkäyttöoikeuksia kuluvalle kaudelle puheenjohtaja Iida-Lotta Salanderille, varapuheenjohtaja Onni Paajaselle, sihteeri Sofia Vierulalle, emäntä Eveliina Oravalle, isäntä Inka Pakariselle ja rahastonhoitaja Riku Mäkelälle. Varapuheenjohtaja Onni Paajanen valittiin Symposionin edustajaksi tilakonklaaviin.

3§                  Puheenjohtaja ehdotti Lupercalian järjestämistä myöhässä tai perumista kokonaan. Lupercalia päätettiin perua kokonaan vaikean koronatilanteen sekä yleisen epäselvän ja epävarman tilanteen vuoksi.

4§                  Maaliskuun Idus herätti varovaista mielenkiintoa. Sovittiin alustavasti, että 15. päivä pyritään varaamaan jokin tila juhlan viettoon.

5§               Puheenjohtaja tiedusteli kiinnostusta hallituksenvaihtajaisiin. Alustavaa kiinnostusta löytyi, ja päätettiin tehdä Symposionin Facebook –ryhmään kysely, jolla kartoitetaan hallituksen ulkopuolisten yhdistyksen jäsenten mielenkiintoa osallistua tapahtumaan. Päätettiin poikkeuksellisesti mennä italialaiseen ravintolaan tänä kreikan vuonna, sillä tapahtuma jäi viime vuonna välistä.

6§                  Todettiin, että helmikuun yleiskokous siirtyy maaliskuulle. Puheenjohtaja ehdotti maaliskuun loppua. Alustavaksi päiväksi toivottiin perjantaita. Esitelmöijä löytyy kokoukseen, häneltä tiedustellaan sopivaa ajankohtaa. Keskusteltiin alustavasta varauksesta Punavuoren Ahvenen kabinettiin.

7§                  Puheenjohtajaan on oltu sähköpostitse yhteydessä ja ehdotettu erilaisia kehityskohteita. Muun muassa viikkotiedotetta on toivottu. Tähän jouduttiin toteamaan, että sen järjestäminen tällä hetkellä ja näin pienellä tapahtumamäärällä ei välttämättä hyödyttäisi yhdistyksen jäseniä. Tulevaisuudessa, jos kahvihetket ja muut viikottaiset tapahtumat palaavat, voi tätä harkita uudelleen. Myös turvallisuusvastaavaa on toivottu tapahtumiin. Päätettiin, että tapahtuman vastuuhenkilö on myös tapahtuman turvallisuusvastaava, ja tästä tiedotetaan selkeästi ennen tapahtumia. Myös yhdenvertaisuusvastaavaan voi olla yhteydessä, jos kokee esimerkiksi häirintää tapahtumissa.

8§                  Puheenjohtaja ehdotti, että Vademecum siirretään ensivuodelle, eikä julkaista sitä tänä vuonna ollenkaan vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Päätimme, että ensivuoden kalenteri pyritään taittamaan ja painamaan jo hyvissä ajoin marraskuulla.

9§                  Keskustelua Pyhän Patrikin keilauksesta, joka olisi 17.3. Varovaista mielenkiintoa löytyi, urheiluvastaava lupasi selvittää Facebook –kyselyllä tarkemmin yleistä mielenkiintoa keilausta kohtaan.

10§                  Kahvihetkien kohtalo on edelleen auki. Päätettiin yrittää uudelleen kahvihetkiä etäyhteydellä Zoomissa, ennen kuin voidaan palata Metsätalolle.

11§                  Kulttuurivastaava toi esiin, että Q-teatteri järjestää Eriopis–näytelmän, ja ekskursiota näytelmään kannatettiin. Tästäkin suunniteltiin kyselyä Facebook –ryhmässä.

12§                  Ehdotettiin näytelmäkerholle näytelmää Floraliaan. Näytelmäkerho suostui.

13§                  Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 4.3. etäyhteydellä klo 15:30.

14§                  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:29

Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                               Sofia Vierula, sihteeri

Hallituksen kokous 14.5.2020

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 14.5.2020

Kokous pidettiin etänä Zoom-videopalvelun välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ilias Liimatta ja sihteerinä Iida Salander. Lisäksi läsnä olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Peppi Savolainen, Riku Mäkelä, Mikko Mäkelä, Sanni Kiesiläinen, Micaela Ikävalko, Iida Huitula ja Elisabeth Bernard.

 

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:05.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Koronavirustilanteesta johtuen kaikki tapahtumat ovat peruttu tältä keväältä toistaiseksi suurjuhla Floralia mukaanlukien. Johtoryhmän kokoukseen osallistunut Sanni kertoi, että kesätenttejä tuskin tullaan järjestämään lähiopetustentteinä, joten myös kesätenttipiknikit on peruttu. Tilanne saattaa aiheuttaa mahdollisesti myös orientaatioviikolle vaikeuksia, mikäli yli viidenkymmenen henkilön kokoontumiset ovat edelleen kiellettyjä syksyllä.

4 §                 Kokous keskeytyi ajassa 18:08 puheenjohtajalle saapuvan puhelun vuoksi, ja jatkui jälleen kaksi minuuttia myöhemmin.

5 §                 Vastuu fuksikertomuksesta siirtyy Elisabethilta Micaelalle.

6 §                 Tampereen Ostia-näyttely on saanut jatkoaikaa ensi vuoden puolelle. Suunnittelemme mahdollista uutta reissua näyttelyyn myöhemmin syksyllä vuosijuhlien jälkeen.

7 §                 Tänä vuonna emme pääse juoksemaan järjestömme nimissä Nemean kisoihin, mutta onneksi ne järjestetään kesällä 2021.

8 §                 Tilinkäyttöoikeuden muutosilmoitusta ei ole vielä käsitelty. Ilmoitus on vasta vireillä Patentti- ja rekisterihallituksessa, ja käsittelyaikaennusteen mukaan rekisteröintiin menee 37 arkipäivää. Tilinkäyttöoikeuksien muuttaminen hoidetaan Nordean kanssa, kunhan muutos on rekisteröity.

9 §                 Symposionin haalareille etsitään vielä lisää sponsoreita, mutta kärsimme saantivaikeuksista. Varsinkin jos tulevat fuksit ovat kiinnostuneet haalareista, lisäsponsorit ovat välttämättömiä.

10 §                Tavoitteenamme on myös saada jonkinmoinen haalarimerkki myyntiin
vuosijuhlille. Pohdimme vielä, pitäisikö ensimmäisen haalarimerkkimme olla yhdistyksen logomerkki, vai esimerkiksi juhlamerkki 60-vuotisjuhlien kunniaksi. Mahdollisesta yhteistyöstä Turun sisarjärjestö Palladionin kanssa niin sanottujen huumorimerkkien osalta neuvotellaan myöhemmin.

11 §                Vuosijuhlilla on tarkoitus myydä myös Vademecum-kalenteria, jonka teemaksi on valittu Epi oinopa ponton. Joko viiniin ja/tai mereen liittyviä kuvia toivotaan siis lähetettäväksi. Elisabeth ja Peppi lupautuivat harkitsemaan vastuuta kalenterin taittamista. Valitettavasti tuskin saamme aikaiseksi yhdistyksen logolla varustettujen boksereiden tilausta vuosijuhliin mennessä.

12 §                Myös tuleville fukseille tullaan mainostamaan vuosijuhlia fuksikirjeessä.

13 §                Pohdimme fuksiviikkoon liittyen yhteistyön mahdollisuudesta Aasian, Afrikan ja Lähi-idän opiskelijoiden ainejärjestö Karavaanin kanssa. Hallitus kokoustanee etänä fuksiviikon keskiviikkona, jonka jälkeen riskiryhmiä ajatellen etäbileet Discordissa.

14 §                Erillinen vujukokous suunnitteilla lähitulevaisuudessa.

15 §                Seuraavasta kokouksesta tiedoitetaan sähköisesti, kun kokoustettavia asioita on jälleen kertynyt.

16 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:58.

 

Ilias Liimatta, puheenjohtaja                                      Iida Salander, sihteeri

Hallituksen kokous 22.2.2020

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 22.2.2020

Kokous pidettiin Uuden ylioppilastalon Utopiassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ilias
Liimatta ja sihteerinä Iida Salander. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sofia Tallinen, Peppi Savolainen, Inka Pakarinen, Riku Mäkelä, Sanni Kiesiläinen ja Micaela Ikävalko

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:10.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Yleiskokous pidetään Punavuoren Ahvenessa 29.2. kello 18:00. Mikko Mäkelä pitää kokouksen yhteydessä Heliogabaluksen kulttia käsittelevän esitelmän.

4 §                 Yleiskokouksessa tullaan käsittelemään myös vuosijuhlissa mahdollisesti myönnettävää Symposionin kunniajäsenyyttä.

5 §                 Koostamme tarvittavat liitteet toiminta-avustukseen liittyvää TAHLO-lomaketta varten 2.3. mennessä.

6 §                 Tilanvarauskalenterin toimimattomuudesta johtuneen tuplabuukkausvahingon takia kevätpäiväntasauksen Pööriöö-bileet tullaan pitämään klusterin sijaan pienemmissä tiloissa Lingvassa 20.3.

7 §                 Jo eräänlaiseksi perinteeksi muodostunutta Caesarin murhapäivän vuosijuhlaa vietetään 14.3. Utopiassa.

8 §                 Perinteinen Pyhän Patrickin päivän keilaus järjestetään 27.3. Urheiluvastaava vahvistaa tarkemman paikan myöhemmin.

9 §                 Opiskelijoiden keskuudessa on ilmennyt kiinnostusta hankkia Symposionille omat haalarit. Urheiluvastaava on tehnyt asian tiimoilta tarkkoja suunnitelmia ja järjestää äänestyksen lähitulevaisuudessa.

10 §                Helsingin kielilukio on toivonut sympootteja puhumaan 26.3.

11 §                Eveliina Orava liittyi kokoukseen. Ainakin kaksi henkilöä on hakenut tuutoriksi, ja toivomme myös saavamme kaksi tuutoria tulevalle syksylle.

12 §                Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:31.

 

Ilias Liimatta, puheenjohtaja                                      Iida Salander, sihteeri

Hallituksen kokous 30.1.2020

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 30.1.2020

Kokous pidettiin anniskeluravintola Karhu Ministerissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ilias Liimatta ja sihteerinä Iida Salander. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sofia Vierula, Sofia Tallinen, Peppi Savolainen, Inka Pakarinen, Riku Mäkelä, Sanni Kiesiläinen, Micaela Ikävalko ja Elisabeth Bernard.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:45.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Klusterisiivousvuoromme on keskiviikkona 5.2. kello 12 alkaen.

4 §                 Hallituksenvaihtajaiset pidetään 8.2. Herttoniemessä ravintola Thalassassa osoitteessa Neitojenranta 2. Ravintola on luvannut alennusta hinnoista, mikäli ilmoitamme sitovat ruokatoiveet tiistaihin 4.2. mennessä.

5 §                 Yleiskokous pidetään 29.2. Punavuoren Ahvenessa, kabinetti varattu kello 18 alkaen. Esitelmän pitää Mikko Mäkelä.

6 §                 Tulevia tapahtumia:

  • Peli-ilta 12.2. Illuusiossa
  • Lupercaliaa vietetään 22.2. Utopiassa klo 18 alkaen
  • Idus-cena eli niin sanotut Caesar-bileet 14.3.
  • Pööriöö-bileet kevätpäiväntasauksen kunniaksi 20.3.
  • Pyhän Patrickin keilaus 27.3. tienoilla

7 §                 Symposion on suunnitellut delegaation lähettämistä Kreikkaan Nemean kisoihin 26.-28.6. Tarkempi suunnittelukokous järjestetään huhtikuussa.

8 §                 Tuutorhaku sulkeutuu 9.2.

9 §                 Sofia Vierula on ilmoitettu edustajaksamme tilakonklaaviin 4.2.

10 §                Haku opintomatkalle Kreikkaan 8.-19.5. on auki 7.2. asti.

11 §                Suunnitteilla on valmistella pitkästä aikaa näytelmät sekä toukokuun Floraliaa että lokakuun vuosijuhlia varten. Kääntämiseen ja roolitukseen paneudutaan tulevaisuudessa.

12 §                Vuosijuhlabudjetistamme kuluu 725,40€ tilavuokriin. Klusteri on varattu kokonaisuudessaan jatkoja varten.

13 §                Alina-sali on varattu Floraliaa varten 23.5.

14 §                Vanhat nettisivumme tullaan poistamaan käytöstä lähiaikoina.

15 §                Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:38.

 

Ilias Liimatta, puheenjohtaja                                      Iida Salander, sihteeri

Hallituksen kokous 5.1.2020

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 5.1.2020

Kokous pidettiin matkustaja-autolautta M/S Finlandian Bar Nosturissa. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Ilias Liimatta ja sihteerinä Iida Salander. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sofia Vierula, Sofia Tallinen, Peppi Savolainen, Eveliina Orava, Riku Mäkelä, Mikko Mäkelä, Sanni Kiesiläinen, Micaela Ikävalko ja Elisabeth Bernard.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10:24.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Puheenjohtaja ehdotti, että avaimet klusterille jaetaan hallituksen jäsenille, isännälle ja emännälle. Klusterikoulutus järjestettäneen lähitulevaisuudessa.

4 §                 Vuosittaiseen Alina-salin käyttökoulutukseen tulevat osallistumaan puheenjohtaja, Ilias Liimatta, kulttuurivastaava Elisabeth Bernard ja varapuheenjohtaja Sofia Vierula.

5 §                 Rostran toimittaminen on kärsinyt teknisistä vaikeuksista. Tavoitteena on saada edellisen hallituksen esittely julkaistuksi ennen nykyistä.

6 §                 Hallituksenvaihtajaisia vietetään alustavasti 8.2. Tänä vuonna on kreikkalaisteemaisen ravintolan vuoro, ja Herttoniemessä sijaitseva ravintola Thalassa lienee todennäköisin vaihtoehto. Huhujen mukaan Arttu Alarannalla saattaisi olla tiedossa vaihtoehtoinen paikka. Pohdimme myös Kampin kauppakeskuksessa sijaitsevaa kreikkalaista ravintolaa.

7 §                 Seuraava kokous pidetään torstaina 30.1. ravintola Karhu Ministerissä kello 18:30

8 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:30.

 

Ilias Liimatta, puheenjohtaja                                      Iida Salander, sihteeri

Hallituksen kokous 22.11.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 22.11.2019

Kokous pidettiin Uuden ylioppilastalon Utopiassa. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Elisabeth Bernard, Micaela Ikävalko ja Peppi Savolainen.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:41.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 HYY:n kanssa on käyty purkamiskeskustelu pullotapaukseen liittyen ja he ovat luvanneet parantaa tiedotustaan kaikille asianosaisille tahoille. He ovat myös ehdottaneet romanisteille ja germanisteille rakentavaan keskusteluun tähtäävää jatkokokousta. Student org on vedonnut kielimuuriin ja väärinymmärryksiin. Kaikki tahot ovat saaneet saman sanktion. HYY on myös huomauttanut, ettei heidän päätöksistään valittamisesta luuloista huolimatta voi seurata kovempia rangaistuksia.

4 §                 Yhteisekskursio Tampereen Ostia-näyttelyyn on huomenna.

5 §                 Symposion matkaa Viroon 5.–7.1. Loppiainen ei ilmeisesti vaikuta paikallisiin aukioloaikoihin. Hotellivalintamme on vielä auki ja ehdotuksia voi lähettää matkakoordinaattori Mikolle.

6 §                 Kuvia Vademecumiin lienee tarpeeksi, joten taitto voi alkaa. Kokous keskusteli käytännön järjestelyistä ja taitto-ohjelmallisten koneiden saatavuudesta.

7 §                 Viimeinen kahvihetki perjantaina 13.12. kello 14:00 pidetään perinteisesti mulsumhetkenä.

8 §                 Seuraava hallituksen kokous pidetään 13.12. edellisessä kohdassa mainitun mulsumhetken jälkeen.

9 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:03.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri

Yleiskokous 15.11.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 15.11.2019

Yleiskokous pidettiin olutravintola Punavuoren Ahvenessa. Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Iida Salander, Elisabeth Bernard, Mikko Mäkelä, Jamie Vesterinen, Ilias Liimatta, Peppi Savolainen, Anna-Maria Wilskman, Inka Pakarinen, Micaela Ikävalko, Sofia Vierula, Sanni Kiesiläinen, Marja Vierros (inspehtori), Maiju Akkanen, Laura Aho, Urpo Kantola, Arttu Alaranta ja Eveliina Orava.

1 §                 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Sanni Kiesiläinen avasi kokouksen kello 18:12.

2 §                 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli enemmän kuin vaadittavat kuusi yhdistyksen jäsentä, minkä lisäksi kokousajankohdasta oli tiedotettu yli kaksi viikkoa etukäteen.

3 §                 Kokouksen järjestäytyminen

Sanni Kiesiläinen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Arttu Alaranta sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Anna-Maria Wilskman ja Urpo Kantola.

4 §                 Esityslistan hyväksyminen

Vuosijuhlavastaavista päätettiin keskustella hallituksen vaalien yhteydessä. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

5 §                 Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2020

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman toimikaudelle 2020. Pyrimme laajaan yhteistyöhön eri järjestöjen kanssa. Pyrimme lisäämään blogimuotoisen Rostran julkaisutiheyttä ja jatkamme tiedotusta muun muassa hiljattain luodulla Instagram-tilillämme ja Facebookissa. Tavoitteenamme on toimia yhteistyöelimenä opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan välillä, lisätä tietoutta ja ottaa kantaa yliopistossa tapahtuviin muutoksiin. Lisäksi järjestämme juhlia, tilaisuuksia ja illanistujaisia.

Kokouksessa huomattiin, että Symposionin 60. vuosijuhla on lisättävä toimintasuunnitelmaan.

Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman muutoksin.

Inspehtori tiedusteli Rostran ilmestymisaikataulusta. Puheenjohtaja kertoi, että blogia ei ole päivitetty aikataulusidonnaisesti, vaan julkaisutoiminta on ollut joustavaa. Tällä hetkellä asiaan kuitenkin liittyy teknisiä ongelmia, joita pyritään ratkomaan.

Laura Aho toivoi keskustelua PDF-muotoisen lehden mahdollisuudesta. Keskustelua käytiin ja kokous suhtautui avoimesti myös tässä muodossa toteutettavaan lehteen.

6 §                 Tulo- ja menoarvio toimintakaudelle 2020 ja jäsenmaksun suuruuden päättäminen

Puheenjohtaja eritteli yhdistyksen arvioidut tulot ja menot. Järjestömme 60-vuotisjuhla aiheuttaa ylimääräisiä menoja, minkä lisäksi klusterin tilamaksu nousee.

Mikko Mäkelä huomautti, että pankkimaksut ovat todellisuudessa arvioituja pienemmät ja Vademecum-kalenterien myynti on otettava huomioon tuloissa.

Inspehtori huomautti, että arvioissa on tapana pyrkiä tasapainottamaan tulot ja menot samansuuruisiksi. Puheenjohtaja vastasi, että vuosijuhla aiheuttaa tavallista suurempia kuluja ja HYY:n vuosijuhliin myöntämän avustuksen määrä ei ole vielä varma. Toiminta-avustuksen määrä on kuitenkin arvioitu sen verran varovaisesti, että sitä voidaan nostaa 250 euroa.

Kokous hyväksyi tulo- ja menoarvion vuodelle 2020 muutoksin. Kokous ei päättänyt muuttaa jäsenmaksujen suuruutta.

7 §                 Toimikauden 2020 hallituksen vaalit

Kokouksen puheenjohtaja Sanni Kiesiläinen ehdotti yhdistyksen seuraavaksi puheenjohtajaksi Ilias Liimattaa. Tämä hyväksyi ehdokkuutensa ja kokous kannatti häntä puheenjohtajaksi.

Liimatta ehdotti seuraavia myötämielisiä henkilöitä Symposionin hallitukseen ja virkailijoiksi: varapuheenjohtajaksi Sofia Vierulaa, rahastonhoitajaksi Riku Mäkelää, sihteeriksi Iida Salanderia, emännäksi Peppi Savolaista, isännäksi Sanni Kiesiläistä, opintosihteeriksi Eveliina Oravaa, ympäristövastaavaksi Arttu Alarantaa, kulttuurivastaavaksi Elisabeth Bernardia ja urheiluvastaavaksi Micaela Ikävalkoa. Kokous hyväksyi Liimatan esitykset hallituksen jäseniksi ja virkailijoiksi.

Kokous päätti perustaa vuosijuhlakomitean hallituksen alaiseksi elimeksi ja sen puheenjohtajaksi nimettiin Mikko Mäkelä.

8 §                 Rostran toimituskunnan vaali toimikaudelle 2020

Rostran toimituskuntaan ilmoittautuivat ja tulivat valituiksi seuraavat henkilöt: Sanni Kiesiläinen (vastaava päätoimittaja), Iida Salander, Sofia Vierula ja Elisabeth Bernard.

9 §                 Muut esille tulevat asiat

Kokoukselle ei ehdotettu muita käsiteltäviä asioita.

10 §               Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:37.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksymme sen

 

Anna-Maria Wilskman                                                    Urpo Kantola

Hallituksen kokous 7.11.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 7.11.2019

Kokous pidettiin Uuden ylioppilastalon Illuusiossa. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Ilias Liimatta, Mikko Mäkelä, Sofia Vierula, Iida Salander, Peppi Savolainen, Elisabeth Bernard, Micaela Ikävalko ja Inka Pakarinen.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:59.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Yleiskokous on pe 15.11. kello 18:00 Punavuoren Ahvenessa. Käyttöömme on varattu yksityiskabinetti ja inspehtorin osallistuminen tilaisuuteen on varmistettu. Jamie Vesterinen pitää kokouksen päätteeksi esitelmän.

4 §                 Puheenjohtaja muistutti, että tarvitsemme yhä kuitin uuden kaappimme ostosta.

5 §                 Pullotapaus jatkuu. Valituksemme ei ole mennyt läpi ja osallistumme purkamiskeskusteluun. Pohdimme vaihtoehtoja ja olemme kokeneet HYY:n toiminnan tapauksessa epäasialliseksi.

6 §                 Saturnaliaa vietetään 4.12. kello 20:00 Alina-salissa teemalla ”Rooman provinssit”. Tapahtuman sisäänpääsymaksu on 10 euroa ja fukseille ilmainen täyttä fuksipassia vastaan.

7 §                 Vademecumiin tarvitaan kuvia 20. päivään mennessä, jotta sen taittaminen saataisiin alkuun hyvissä ajoin.

8 §                 Puheenjohtaja kertoi kokoukselle kielilukion kieliviikon sadosta.

9 §                 Puheenjohtaja kertoi myös henkilökunnan ja johtoryhmän opetussuunnitelmaan liittyneen kokouksen sisällöstä.

10 §               Fukseille mainostettiin ensi vuoden hallituksen virkailija-asemia. Micaela Ikävalko liittyi kokoukseen.

11 §               Sihteeri tiedotti jälleen VLY:n retkestä Tampereen Vapriikin Ostia-näyttelyyn. Inka Pakarinen liittyi kokoukseen.

12 §               Fuksit toivoivat opintopiiriä latinasta. Kokous pohtii sellaisen järjestämisen mahdollisuutta.

13 §               Keskustelua Tallinnan-matkasta

14 §               Seuraava kokous on 15.11. pidettävä yleiskokous. Seuraava hallituksen kokous pidetään Uuden ylioppilastalon Utopiassa perjantaina 22.11. kello 17:00 taideillan yhteydessä.

15 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:22.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 26.10.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 26.10.2019

Kokous pidettiin Uuden ylioppilastalon Illuusiossa. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Ilias Liimatta, Mikko Mäkelä ja Peppi Savolainen.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:41.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Yleiskokous pyritään järjestämään pe 15.11. Puheenjohtaja tarkistaa, onko Punavuoren Ahvenessa vapaata kabinettia tuolloin. Esitelmöijäksi pyydetään Jamie Vesteristä ja Mikko Mäkelä on varalla.

4 §                 Seuraavan Vademecumin teemaksi päätettiin ”jumalat ja sankarit”. Sympootteja pyydetään lähettämään kuvia puheenjohtajalle tai sihteerille.

5 §                 Meille on tarjottu vaihtoa aiemmin tekemäämme Alina-salin varaukseen, mutta pidämme kiinni keskiviikosta 4.12. Saturnalian ajankohtana. Juhlan teemana on ”Rooman provinssit”.

6 §                 Puheenjohtaja, Iida Salander ja lehtori Leiwo edustavat klassisia kieliä kielilukion kieliviikolla ensi tiistaina.

7 §                 Sihteeri mainosti Villa Lanten ystävät ry:n matkaa Vapriikissa aukeavaan Ostia-näyttelyyn.

8 §                 Ilias kertoi, että pullotapaus on ollut esillä tilakonklaavissa, mutta asiassa ei ole tapahtunut juuri kehitystä ja käsittely jatkuu.

9 §                 Lisäkaappimaksut ja klusterin tilamaksut nousevat huonekaluhankintojen ja uusien projektorien myötä.

10 §               Symposionin uudesta kaapista on saatava kuitti vähintäänkin jollekin nimelliselle summalle. Palautamme ylimääräisen tuen.

11 §               Seuraava tapahtuma on to 7.11. järjestettävä cena.

12 §               Kokous keskusteli Saturnaliasta.

13 §               Seuraava hallituksen kokous pidetään Illuusiossa torstaina 7.11. kello 17:30 cenan yhteydessä.

14 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:05.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 10.10.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 10.10.2019

Kokous pidettiin Uuden ylioppilastalon Utopiassa. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Ilias Liimatta, Riku Mäkelä, Mikko Mäkelä, Peppi Savolainen, Jari Klemetti, Suvi Laukkanen, Sofia Tallinen, Antti Lindgren, Julia Lindgren, Iida Salander, Micaela Ikävalko, Juuso Myllykoski ja Elisabeth Bernard.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 21:34.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta mielipidettä uuteen opetussuunnitelmaan, johon ei ilmeisesti ole tulossa kovin suuria muutoksia.

4 §                 Mikko Mäkelä ehdotti yhteisekskursiota Sinebrychoffin taidemuseon Renessanssin kaunottaret -näyttelyyn ensi viikon perjantaiksi. Halukkaat sympootit kokoontuvat museolle 18.10. kello 16:00.

5 §                 Ilias Liimatta tiedotti parvekkeen käyttökiellosta. Lähetämme maanantaina yhteisvalituksen romanistien ja germanistien kanssa rangaistuksemme lieventämiseksi, vaikka on selvää, ettemme ole edes syyllistyneet mihinkään.

6 §                 Viipurin-matkaa suunnitellaan ke 16.10. Utopiassa.

7 §                 Jari Klemetti kehotti suunnittelemaan jo hyvissä ajoin vuoden 2020 Symposionin vuosijuhlien valmistelua.

8 §                 Seuraava hallituksen kokous päätettiin sopia myöhemmin.

9 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21:40.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri