Pöytäkirja Symposionin yleiskokouksesta 19.11.2022

Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 19.11.2022.

Yleiskokous pidettiin olutravintola Punavuoren Ahvenen kabinetissa. Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Arttu Alaranta, Iida-Lotta Salander, Sofia Vierula, Peppi Savolainen, Mikko Mäkelä, Daniel Sundqvist ja inspehtori Marja Vierros.

1 §                 Iida-Lotta Salander avasi kokouksen kello 18:08.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli yli kuusi yhdistyksen jäsentä, minkä lisäksi kokousajankohdasta oli tiedotettu yli kaksi viikkoa etukäteen yhdistyksen sähköpostilistalla sekä muissa tiedotuskanavissa.

3 §                 Kokouksen järjestäytyminen: Iida-Lotta Salander valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Sofia Vierula sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi ilmoittautuivat Arttu Alaranta ja Peppi Savolainen.

4 §                 Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan ilman muutoksia.

5 §                 Toimintasuunnitelmaa toimintakaudelle 2023 tarkasteltiin. Suunnitelma pohjaa perinteiseen, mutta pyrimme lisäämään yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa ja parantamaan tiedotusta. Pyrimme myös koronavuosien jälkeen päivittämään kotisivujamme taas ahkerammin. Toivomme, että saamme kahvihetkiin säännöllisyyttä ja pidettyä uusia perinteitä yllä vanhojen perinteiden joukossa. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan ilman muutoksia.

6 §                 Tulo- ja menoarviota toimikaudelle 2023 tarkasteltiin ja se hyväksyttiin seuraavin muutoksin: menoarviossa on nykyisen maailmantilanteen vuoksi syytä ottaa huomioon ruoan hinnan noususta johtuvat, huomattavasti kasvaneet tapahtumakulut. Toimikaudella 2023 on siis varattava suurempi budjetti suurempien perinteisten tapahtumien, kuten Floralian ja Saturnalian järjestämiseen. Jäsenmaksu pidetään kuitenkin samana kuin ennen, se on 15 euroa ja kattaa elinikäisen jäsenyyden.

7 §                 Vuoden 2023 hallituksen ja virkailijoiden vaalit:

  • Iiida-Lotta Salander ehdotti puheenjohtajaksi Sofia Vierulaa, valittiin
  • Sofia Vierula ehdotti varapuheenjohtajaksi Daniel Sundqvistiä, valittiin
  • Sofia Vierula ehdotti rahastonhoitajaksi Riku Mäkelää, valittiin
  • Sofia Vierula ehdotti sihteeriksi Iida-Lotta Salanderia, valittiin
  • Ympäristövastaavaksi ehdotettiin Peppi Savolaista, valittiin
  • Yhdistettyyn emännän ja isännän virkaan ehdotettiin Eveliina Oravaa, valittiin
  • Opintosihteeriksi esitettiin Iida-Lotta Salanderia, valittiin
  • Yhdenvertaisuusvastaavaksi ehdotettiin Joona Lahtea, valittiin

8 §                 Rostran toimituskunnan vastaavaksi päätoimittajaksi ilmoittautui Sofia Vierula, toimittajaksi ilmoittautui Joona Lahti ja ristikkotoimittajaksi Iida-Lotta Salander. Kokous hyväksyi.

9 §                 Muut esille tulevat asiat:

  • Yleiskokous myöntää tilinkäyttöoikeudet Riku Mäkelälle ja Sofia Vierulalle, ja poistaa tilinkäyttöoikeudet muilta henkilöiltä.

10 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:10.

Advertisement

Hallituksen kokous 2.2.2023

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 2.2.2023

Kokous pidettiin poikkeuksellisesti etäyhteyksin Zoomissa. Puheenjohtajana toimi Sofia Vierula ja sihteerinä Iida-Lotta Salander. Lisäksi paikalla oli yhdistyksen jäsen Daniel Sundqvist. 

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:06.  

2 § Varapuheenjohtaja Daniel Sundqvist edustaa Symposionia huomisessa Humanisticumin kokouksessa. Puheenjohtaja kirjoittaa vielä valtakirjan kokousta varten.

3 § Tuutorhaku loppuu sunnuntaina 5.2. Olisi erittäin tärkeää saada oppiaineelle tuutori nimenomaan omien opiskelijoiden joukosta, kuten kokouksessa esimerkein havainnoidaan.

4 § Puheenjohtaja huomauttaa tarjolle tulleen uusia avainkoulutuksia, sillä kaikki avaimelliset eivät välttämättä ehtineet käydä ensimmäisen syklin nopean varoitusajan koulutuksia.

5 § Yleiskokousta varten on hommattu tila, inspehtori sekä esitelmänpitäjä. Rahastonhoitajaa muistutetaan tilinpäätöksestä, ja puheenjohtaja valmistautuu lähettämään virallisen kokouskutsun.

6 § Lupercaliaa vietetään noin kahden viikon päästä. Keskustelimme Lupercalian pääsymaksusta. Tapahtuma on perinteisesti ollut enemmän juoma- kuin ruokapainotteinen, viime vuoden Idus-cena vääristää jäsenistön muistikuvia tarjoiluiden laadusta ja määrästä: cenamaista notkuvaa pöytää ei siis kannata odottaa tälle vuodelle. Sovimme tapahtuman pääsymaksuksi viisi euroa, koska Lupercalia on kuitenkin yksi neljästä suuresta juhlasta.

7 § Puheenjohtaja varaa Utopian Idus-cenaa varten maaliskuun 17. päivälle. Tapahtuma alkaa kuuden jälkeen. Kysymme ruoskavastaavaksi alustavasti Sannia, koska hänellä on ainakin puheiden perusteella asiantunteva näkemys hyvän ruoskan ominaisuuksista. Pohdimme myös mahdollisuutta saada kaappi paikoilleen ennen tapahtumaa, mutta olemme asian suhteen vain varovaisen optimistisia.

8 § Listalle on tullut tatuointikäännöspyyntö. Pyytäjään on oltu yhteydessä, ja koska hän on ollut halukas maksamaan käännöksestä, puheenjohtaja lupaa toteuttaa käännöstoiveen pikimmiten.

9 § Vademecumien painattaminen tulee myöhästymään jonkin verran. Myöhästymisen syynä ovat tekniset häiriöt niin tilaajan kuin toimittajankin tahoilla.

10 § Antiikintutkimuksen päivät viime viikolla herätti jäsenistössämme paljon ajatuksia. Yksi niistä oli harmitus äärioikeiston käyttämästä antiikki-inspiroituneesta kuvastosta, ja pohdimmekin miten voisimme osaltamme irtisanoa pienimmätkin rinnastukset näihin yhteyksiin. Rostran päätoimittaja suunnittelee kirjoittavansa enemmän tai vähemmän viihteellisen artikkelin, jota varten aikoo kysyä opiskelijoiltamme omituisia stereotypioita ja harhaluuloja oppiaineeseemme liittyen.

11 § Rostran päätoimittaja on myös lähettänyt hallituslaisille kysymykset hallituksen esittelyä varten, ja toivookin nopeita vastauksia.

12 § Kahvihetket onnistunevat ainakin kolmosperiodin ajan tutulla paikallaan. Opintosihteeri lupaa tiedottaa aktiivisesti asiasta.

13 § Turun latinan professuurin lakkautusuhka on kuohunut kulisseissa jo monta viikkoa. Kirjeenvaihtoa on käyty useiden henkilöiden toimesta. Puheenjohtaja aikoo olla nyt yhteydessä Turun kollegaansa, ja kysyä miten Symposion voi auttaa.

14 § Seuraava kokous pidetään 13.2. klo 16 alkaen Harry’s Barissa

15 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:40