Yleiskokous 26.11.2021

Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 26.11.2021

Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Iida-Lotta Salander, Peppi Savolainen, Ilias Liimatta, Jari Klemetti, Suvi Laukkanen, Nella-Kaneli Hautala, Daniel Sundqvist, Joona Lahti, Aku Polus, Sofia Vierula, Sanni Kiesiläinen, Mikko Mäkelä ja yhdistyksen inspehtori Marja Vierros. Lisäksi Zoom -videopalvelun välityksellä paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Jamie Vesterinen, Riku Mäkelä ja Eveliina Orava, joka liittyi kokoukseen kohtaa seitsemän käsiteltäessä.

1 §                 Iida-Lotta Salander avasi kokouksen klo: 19:14.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli enemmän kuin vaadittavat kuusi yhdistyksen jäsentä, minkä lisäksi kokousajankohdasta oli tiedotettu yli kaksi viikkoa etukäteen.

3 §                 Kokouksen järjestäytyminen: Iida-Lotta Salander valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Peppi Savolainen sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Mäkelä ja Jari Klemetti, joka toimi myös kokouksen ääntenlaskijana.

4 §                 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

5 §                 Iida-Lotta Salander kävi läpi toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2022.

6 §                 Ainejärjestön jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 15 €.  

7 §                 Toimikauden 2022 hallituksen vaalit.

 • Puheenjohtajaksi valittiin Iida-Lotta Salander
 • Varapuheenjohtajaksi valittiin Onni Paajanen
 • Sihteeriksi valittiin Sofia Vierula
 • Emännäksi valittiin Eveliina Orava.
 • Isännäksi valittiin Inka Pakarinen
 • Opintosihteeriksi valittiin Aku Polus.
 • Kulttuurivastaavaksi valittiin Joona Lahti.
 • Urheiluvastaavaksi valittiin Daniel Sundqvist
 • Yhdenvertaisuusvastaavaksi valittiin Nella-Kaneli Hautala

8 §                 Rostran toimikuntaan valittiin Joona Lahti, päätoimittajaksi Sofia Vierula ja ristikkotoimittajaksi Iida-Lotta Salander.

9 §                 Muiden asioiden läpikäyminen.

 • Äänestimme yhdistyksen mahdollisesta maksuosuudesta haalarihankinnassa. Enemmistö äänesti haalarihankinnan maksuihin osallistumisen puolesta.
 • Ilias Liimatta ehdotti äänestys- ja vaalijärjestyksen laatimista helmikuun yleiskokoukseen. Ehdotus hyväksyttiin.
 • Jamie Vesterinen otti puheeksi käännösvastaavan roolin, mutta kyseiselle roolille ei enää ollut tilaa hallituksessa.

10 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 20:26.

Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                                Peppi Savolainen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksymme sen

                Mikko Mäkelä              Jari Klemetti

Advertisement