Hallituksen kokous 27.4.2021

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 27.4.2021

Kokous pidettiin etänä Zoom-videopalvelun välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Iida-Lotta Salander ja sihteerinä Peppi Savolainen. Lisäksi läsnä olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen, Onni Paajanen, Sofia Vierula, Jamie Vesterinen, Iida Huitula, Julia Lindgren, Inka Pakarinen.


1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:06.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                Pohdimme Floralian juhlimista. Mahdollinen ulkotapahtuma lauantaina 15.5. kello 16:00.

4 §                 Pohdimme Floralian tarjoiluja.

5 §                 Symposion saanut ennakkona tahlotukea.  

6 §                Keskustelimme vuosijuhlien vietosta ja järjestämisestä. Näillä näkymin pyrimme järjestämään ne syksyllä.

7 §                 Keskustelimme eläköityvän lehtorin muistamislahjasta.

8 §                 Keskustelimme Symposionin yhteishengestä.

9 §                 Pohdimme pienempien tapahtumien järjestämistä, kuten opintopiirin pitämisestä kerran viikossa kahvihetken lisäksi.

10 §                Pohdimmen Symposionin mahdollista vapun viettoa Discordissa.

11 §                Pohdimme mahdollisia kysymyksiä opiskelijapalautteeseen, ja mihin palautteella pyritään.

12 §                Jamie Vesterinen otti puheeksi käännöstoiminnan laskutusasiat. Sovittiin, että kääntäjä hoitaa itse laskutuksen, mutta jos kääntäjiä on useampia, laskutus menee Symposionin kautta.

22 §                Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:25.Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                                      Peppi Savolainen, sihteeri

Advertisement

Hallituksen kokous 22.3.2021

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 22.3.2021

Kokous pidettiin etänä Zoom-videopalvelun välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Iida-Lotta Salander ja sihteerinä Peppi Savolainen. Lisäksi läsnä olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Onni Paajanen, Nella-Kaneli Hautala, Sofia Vierula, Jamie Vesterinen, Iida Huitula ja Sari Kock.


1 §                Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:16.

2 §                Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                Keskustelimme avainkoulutuksista.

4 §                Tulevan vuoden opetus julkaistavaksi rostrassa.

5 §                Käsittelimme eläköityvän lehtorin muistamista.  

6 §                Pohdimme sitä, miten toteuttaa opiskelijapalautteen antaminen antiikin opetuksesta google lomakkeen kautta.

7 §                 Pohdimme muiden ainejärjestöjen symposionille lähettämien vetoamuksien allekirjoittamista.

8 §                 Keskustelimme vuosijuhlien pitämisestä syksyllä 2021 sekä pohdimme mahdollisien varavaihtoehtojen pitämistä juhlien sijasta.  

9 §                 Pohdimme symposionin mahdollisia vaatetilauksia.  

10 §               Pohdimme Saturnalian mahdollista päivämäärää.

11 §               Tulevan vademecum teeman pohdintaa.

12 §               Seuraavasta kokouksesta tiedotetaan, kun kokoustettavia asioita on kertynyt.

22 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:24.Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                                      Peppi Savolainen, sihteeri