Hallituksen kokous 20.1.2021

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 20.1.2021

Kokous pidettiin etänä Zoom-videopalvelun välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Iida-Lotta Salander ja sihteerinä Peppi Savolainen. Lisäksi läsnä olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen, Onni Paajanen, Nella-Kaneli Hautala, Sofia Vierula, Jamie Vesterinen, Iida Huitula.


1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:16.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                Jari Klemetti oli kieltäytynyt puhumasta yleiskokouksessa. Puheenjohtaja suunnittelee pyytävänsä Kaiusta yleiskokoukseen puhujaksi. Pohdimme myös muita potentiaalisia puhujia yleiskokoukseen.

4 §                 Keskusteltiin tuutorihausta ja mahdollisista tuutoreiksi hakijoista. Nella-Kaneli Hautala sanoi ajatelleensa hakevansa tuutoriksi.

5 §                 Symposion kiittää Mikko Mäkelää meemi-pelin lahjoittamisesta symposionille.  

6 §                Otimme puheeksi uuden hallituksen esittelyn julkaisemisen Rostraan.

7 §                 Pohdintaa kuluneen lukuvuoden fuksikertomuksen kirjoittamisesta. Fuksit tiedottavat asiasta toisilleen. Nella-Kaneli Hautala lupautui kirjoittamaan fuksikertomuksen.

8 §                 Yleiskokouksen päivämäärä 26.2.2021 klo: 18:00 lyötiin lukkoon. 

9 §                 Pohdimme pöytäkirjojen viemistä Metsätalolle. 

10 §                Pohdintaa Lupercalian tarjoiluista.

11 §                Pohdimme käännösvastaavan työtä ja tehdystä työstä saatavaa palkkiota. Näiden lisäksi pohdimme käännöstehtävien hinnoittelua sekä mahdollista hintojen nostamista riippuen tehtävän työn määrästä. Asia päätettiin käsitellä loppuun yleiskokouksessa.

12 §                Jamie Vesterinen sanoi ilmoittavansa latinankielisen tittelinsä lähipäivinä.

13 §                Pohdimme hallituksen oman sähköpostilistan luomista.

14 §                Iida Huitula otti puheeksi Symposionin yhteispalautteen lähettämistä dekaanille koskien oppiaineresurssien riittämättömyyttä.

15 §                Pohdimme päivää jolloin pidettäisiin kokous dekaanin kirjeen kirjoittamista varten.

16 §                Sanni Kiesiläinen otti puheeksi Nemean juoksukilpailun ja Symposionin siihen osallistumisen. Koronatilanteen vuoksi kilpailuja ei mitä luultavimmin kuitenkaan järjestetä.

17 §                Pohdimme vuosijuhlien yhteydessä julkaistavaa Rostran juhlanumeroa.

18 §                Iida Huitula otti puheeksi Symposionin yhteispalautteen, jossa vuoden lopuksi kerättäisiin palautetta henkilökunnalle.

19 §                Dekaanikirjeen kirjoittamiselle päätettiin päiväksi 3.2.2021 klo 18:00.

20 §                Pohdimme kenet nimeämme Symposionin edustajaksi tilakonklaaviin.

21 §                Ensi kokous sovittiin pidettäväksi Lupercalian yhteydessä 13.2.2021.

22 §                Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:20.Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                                      Peppi Savolainen, sihteeri

Advertisement

Hallituksen kokous 12.2.2021

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 12.2.2021

Kokous pidettiin etänä Zoom-videopalvelun välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Iida-Lotta Salander ja sihteerinä poikkeuksellisesti Sofia Vierula. Lisäksi läsnä olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen, Inka Pakarinen, Nella-Kaneli Hautala ja Iida Huitula.


1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:06.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                Suunnittelimme etätapahtumien järjestämistä esimerkiksi ulkona, koska Lupercalia jouduttiin perumaan. Sovimme, että perinteiset kahvihetket palaavat ohjelmaan etänä, perjantaisin totuttuun aikaan klo 14:00, 19.2. alkaen. Opintosihteeri järjestää ne Zoomin välityksellä.  

4 §                 Sovimme hallituksen vaihtajaisten päivämääräksi 5.3. Suunnittelimme etäohjelmaksi julkisen ruoanlaittotapahtuman Instagramissa, ja sen jälkeen tapahtuman Zoomissa.

5 §                 Valitsimme edustajaksemme Humanisticumin 18.2. järjestettävään vuosikokoukseen varapuheenjohtaja Sofia Vierulan.  

6 §               Huomioimme, että tutorhaku päättyy 12.2., ja varmistimme, että meillä on hakijoita. Tutoriksi on hakenut Nella-Kaneli Hautala ja mahdollisesti muitakin ensimmäisen vuoden opiskelijoita.

7 §                 Keskustelimme dekaanille osoitettavasta kirjeestä ja sovimme uuden kokouksen asian tiimoilta 16.2. klo 18:00. Pohdimme erilaisia kannanottovaihtoehtoja ja yhteistyötahoja. Päätimme koordinoida asiaa tarkemmin seuraavassa kokouksessa, ja odottaa ainejärjestöiltä ja opiskelijoilta lisää vastauksia kyselyymme.

8 §                 Sanni Kiesiläinen huomautti, että johtoryhmähaku on vielä auki. Sovimme, että kandiryhmään hakevat Inka Pakarinen ja Nella-Kaneli Hautala, ja maisteriryhmään Sanni Kiesiläinen ja Sofia Vierula.  

9 §                 Suunnittelimme Julius Caesarin salamurhan vuosijuhlia, joista on lyhyessä ajassa muodostunut perinne. Pohdimme erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja antiikkiin liittyvien perinteiden toteuttamiseen etänä. 

10 §               Puheenjohtaja toi esiin, että Mikko Mäkelä on lahjoittanut Symposionille arpajaiskirjoja. Kiitämme lahjoituksesta!

11 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:02.Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                                      Sofia Vierula, sihteeri