Hallituksen kokous 8.1.2021

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 8.1.2021

Kokous pidettiin etänä Zoom-videopalvelun välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Iida-Lotta Salander ja sihteerinä Peppi Savolainen. Lisäksi läsnä olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen, Onni Paajanen, Inka Pakarinen, Nella-Kaneli Hautala, Sofia Vierula, Jamie Vesterinen, Iida Huitula ja Eveliina Orava.


1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:15.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                Haemme humanistiklusterin avaimenkäyttöoikeuksia kuluvalle kaudelle Iida-Lotta Salanderille (puheenjohtaja), Peppi Savolaiselle (sihteeri), Sofia Vierulalle (varapuheenjohtaja), Sanni Kiesiläiselle (emäntä) sekä Riku Mäkelälle (rahastonhoitaja.) Kaapin avaimet säilyvät vielä toistaiseksi Iida Salanderilla ja Sofia Vierulalla. 

4 §                 Pohdimme vadejen sekä haalarimerkkien postittamista.

5 §                 Pohdimme hallituksenvaihtajaisten pitämistä etänä ja jos myöhemmin keväästä on mahdollista, niin ravintolaan meneminen on harkinnassa. 

6 §                Suunnittelimme etätapahtumien ohjelmistoa.

7 §                 Koronan takia Lupercalian viettäminen tapahtuu Tervasaaressa 13.2.2021 klo: 16:00 alkaen.

8 §                 Suunnittelimme Symposionin pulkkamäkitapahtumaa 29.1.2021 klo: 14:00 – 18:00 välisenä aikana Kaivopuistossa. 

9 §                 Jamie Vesterinen ehdotti Symposionin yhteismatkaa Amox Rexin Egyptinäyttelyyn. 

10 §                Suunnittelimme yleiskokouksen pitämistä alustavasti etänä 26.2.2021 Zoomin välityksellä. Yleiskokouksen puhujaksi kysytään vastikään maisteriksi valmistunutta Jari Klemettiä.

11 §                Jamie Vesterinen keksii itselleen oman latinankielisen tittelin käännösvastaajana. Harkitsemme tulevassa kokouksessa Symposionin käännöspolitiikan uudistamista tai muuttamista, koska käytännöissä on ollut joitakin epäselvyyksiä.

12 §                Sekaannusten välttämiseksi puheenjohtajaa kutsutaan jatkossa ainakin virallisissa yhteyksissä yhdistelmäetunimellään.

13 §                Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 20.1.2021 klo: 18:00 ja se tullaan pitämään myös Zoomin välityksellä.

14 §                Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:53.Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                                      Peppi Savolainen, sihteeri

Advertisement

Yleiskokous 13.11.2020

Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 13.11.2020

Yleiskokous pidettiin etänä Zoom-videopalvelun välityksellä. Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Jamie Vesterinen, Sofia Vierula, Kim Sjöström, Peppi Savolainen, Inka Pakarinen, Onni Paajanen, Riku Mäkelä, Mikko Mäkelä, Sanni Kiesiläinen, Iida Huitula, Laura Aho ja inspehtori Marja Vierros.


1 §                 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Ilias Liimatta avasi kokouksen kello 19:23.


2 §                 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli enemmän kuin vaadittavat kuusi yhdistyksen jäsentä, minkä lisäksi kokousajankohdasta oli tiedotettu yli kaksi viikkoa etukäteen.


3 §                 Kokouksen järjestäytyminen

Ilias Liimatta valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Iida Salander sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Jamie Vesterinen ja Iida Huitula.


4 §                 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.


5 §                 Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2021

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman toimikaudelle 2021, joka noudattaa perinteistä ja hyväksi havaittua kaavaa. Pyrimme myös lisäämään blogimuotoisen Rostran käyttöä ja kasvattamaan näkyvyyttämme sosiaalisessa mediassa. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman.


6 §                 Tulo- ja menoarvio toimintakaudelle 2021 ja jäsenmaksun suuruuden päättäminen

Puheenjohtaja eritteli yhdistyksen arvioidut tulot ja menot. Havaitaan, että Vademecum- kalenterit on huomioitu menoissa muttei tuloissa. Vadet ovat tuoneet tuloja arviolta n. 500 euroa.

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan, eli 15 euron kertamaksu joka oikeuttaa elinikäiseen jäsenyyteen.

Kokous hyväksyi tulo- ja menoarvion vuodelle 2021 muutoksin.


7 §                 Toimikauden 2021 hallituksen vaalit

  • Puheenjohtajaksi esitettiin Iida Salanderia, valitaan
  • Varapuheenjohtajaksi esitettiin Sofia Vierulaa, valitaan
  • Sihteeriksi esitettiin Peppi Savolaista, valitaan
  • Rahastonhoitajaksi esitettiin Riku Mäkelää, valitaan
  • Isännäksi esitettiin Sanni Kiesiläistä ja emännäksi poissaolevaa Eveliina Oravaa, joka on aiemmin ilmaissut suostumuksensa kyseiseen virkaan, valitaan
  • Opintosihteeriksi esitettiin Iida Huitulaa, valitaan
  • Urheiluvastaavaksi esitettiin Onni Paajasta, valitaan
  • Käännösvastaavaksi esitettiin Jamie Vesteristä, valitaan
  • Kulttuurivastaavaksi esitettiin Inka Pakarista, valitaan


8 §                 Rostran toimituskunnan vaali toimikaudelle 2020

Rostran toimituskuntaan vastaavaksi päätoimittajaksi valittiin Sanni Kiesiläinen. Myös Iida Salander valittiin jatkamaan toimittajana. Kim Sjöström ehdottaa itseään toimittajaksi, ei valita.


9 §                 Muut esille tulevat asiat

Vuosijuhlia on päätetty siirtää vuoteen 2021, tarkemmin lauantaille 30.10. Etukäteismaksu on jo maksettu.

Puuttuvia kokouspöytäkirjoja kaivataan, sihteeri lupaa julkaista ne vielä tämän vuoden aikana.

Suunnittelemme painettua Rostranumeroa juhlavuoden kunniaksi. Mikko Mäkelä ehdottaa Rostran juhlanumeroon koostetta henkilökunnan lentävistä lauseista tai muista maininnan arvoisista sitaateista. Laura Aho ehdottaa vanhojen toimittajien haastattelua. Pohdimme myös kuuluuko Rostra vapaakappalelain piiriin, ja tulisiko numerot arkistoida Kansalliskirjastoon.

Arttu Alaranta on lupautunut ohjeistamaan InDesign-ohjelman käytössä Vademecum-kalenterien taittamiseksi.

Pohdimme tulisiko Saturnalia pitää sähköisesti koronavirustilanteesta johtuen. Pyrimme pitämään jonkinmoisen Etäsaturnalian.


10 §               Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:10.Ilias Liimatta, puheenjohtaja                                      Iida Salander, sihteeri


Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksymme sen


Jamie Vesterinen                                                                        Iida Huitula

Hallituksen kokous 21.8.2020

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 21.8.2020

Kokous pidettiin etänä Discord-videopalvelun välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ilias Liimatta ja sihteerinä Iida Salander. Lisäksi läsnä olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sofia Vierula, Peppi Savolainen, Riku Mäkelä, Mikko Mäkelä, Sanni Kiesiläinen ja Iida Huitula


1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:05.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Koronavirustilanteesta johtuen vuosijuhlia on siirrettävä. Koska Uudella Ylioppilastalolla on bileidenjärjestyskielto, meillä ei olisi myöskään jatkopaikkaa vuosijuhlille. Kokous ehdottaakin vuosijuhlien siirtoa vuodella eteenpäin. Kokous päätti uudeksi päiväksi lauantain 30.10.2021. Pyydämme pitopalvelulta ja juhlatilalta ensisijaisesti siirtoa tähän uuteen päivään.

4 §                 Saimme kymmenen uutta opiskelijaa, viisi kreikkaan ja viisi latinaan.

5 §                 Fuksipiknik järjestetään 26.8. kello 16 eteenpäin Tervasaaressa osallistujien omalla vastuulla.

6 §                 Koronavirustilanteesta johtuen kaikki muut tapahtumat on peruttu toistaiseksi. Perinteinen orientaatioviikon cocktailtilaisuus siirretään hamaan tulevaisuuteen.

7 §                 Varovaisissa toiveissamme on loppuvuodelle entistä hienompi ja juhlavampi Saturnalia, mutta toistaiseksi kaikki on peruttu ennen kuin toisin tiedotetaan.

8 §                 Vujukutsujen materiaaleihin on tähän mennessä kulunut 69,20 euroa, ja postimerkkeihin 160 euroa.

9 §                 Koska vuosijuhlia siirretään, Vademecum-kalenterien tarve ei ole enää niin akuutti. Haluaisimme kuitenkin saada kalenterit valmiiksi tämän vuoden puolella.

10 §               Patentti- ja rekisterihallitus ei ole vieläkään käsitellyt Symposionin tilinkäyttöoikeuden muutosilmoitusta.

11 §               Yhdistyksemme on saanut tuloja viime aikoina latinankielisillä käännöspyynnöillä. Erityisesti latinankieliset tatuoinnit vaikuttavat trendaavan tällä hetkellä.

12 §               Seuraavasta kokouksesta tiedoitetaan sähköisesti, kun kokoustettavia asioita on jälleen kertynyt.

13 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:39.Ilias Liimatta, puheenjohtaja                                      Iida Salander, sihteeri

Hallituksen kokous 11.9.2020

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 11.9.2020

Kokous pidettiin Tervasaaressa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ilias Liimatta ja sihteerinä Iida Salander. Lisäksi läsnä olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Fanni Pyykkönen, Onni Paajanen, Eveliina Orava, Riku Mäkelä, Mikko Mäkelä, Juuso Myllykoski, Sanni Kiesiläinen ja Iida Huitula.


1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 20:09.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Ehdotus rahastonhoitajan tittelin uudelleennimeämisestä hienostuneempaan muotoon varainhoitaja otetaan keskusteluun seuraavassa yleiskokouksessa.

4 §                 Suunnittelemme syksylle mahdollista ekskursiota Amos Rexissä lokakuussa avautuvaan Egyptin Loisto -näyttelyyn.

5 §                 Antiikinopiskelijoiden yhteistapahtumasta on esitetty toiveita. Yhtenä vaihtoehtona nostettiin esille tapaaminen Tampereen Sorsapuistossa ”joskus tulevaisuudessa”.

6 §                 Pohdimme myös mahdollista uutta ekskursiota Vapriikin Ostia-näyttelyyn loppuvuodesta. Näyttely on saanut jatkoaikaa 10.1.2021 asti.

7 §                 Ludit pidetään 25.9.2020.

8 §                 Ennakkotilaamme Symposionin haalarimerkkejä X kappaletta, ja alamme myymään niitä.

9 §                 Kokous kiittää vastikään avioituneita Anna-Maria Wilskmania ja Urpo Kantolaa kokouksen runsaista viinitarjoiluista.

10 §                Seuraavasta kokouksesta tiedoitetaan sähköisesti, kun kokoustettavia asioita on jälleen kertynyt.

11 §                Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:28.Ilias Liimatta, puheenjohtaja                                      Iida Salander, sihteeri