Hallituksen kokous 22.11.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 22.11.2019

Kokous pidettiin Uuden ylioppilastalon Utopiassa. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Elisabeth Bernard, Micaela Ikävalko ja Peppi Savolainen.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:41.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 HYY:n kanssa on käyty purkamiskeskustelu pullotapaukseen liittyen ja he ovat luvanneet parantaa tiedotustaan kaikille asianosaisille tahoille. He ovat myös ehdottaneet romanisteille ja germanisteille rakentavaan keskusteluun tähtäävää jatkokokousta. Student org on vedonnut kielimuuriin ja väärinymmärryksiin. Kaikki tahot ovat saaneet saman sanktion. HYY on myös huomauttanut, ettei heidän päätöksistään valittamisesta luuloista huolimatta voi seurata kovempia rangaistuksia.

4 §                 Yhteisekskursio Tampereen Ostia-näyttelyyn on huomenna.

5 §                 Symposion matkaa Viroon 5.–7.1. Loppiainen ei ilmeisesti vaikuta paikallisiin aukioloaikoihin. Hotellivalintamme on vielä auki ja ehdotuksia voi lähettää matkakoordinaattori Mikolle.

6 §                 Kuvia Vademecumiin lienee tarpeeksi, joten taitto voi alkaa. Kokous keskusteli käytännön järjestelyistä ja taitto-ohjelmallisten koneiden saatavuudesta.

7 §                 Viimeinen kahvihetki perjantaina 13.12. kello 14:00 pidetään perinteisesti mulsumhetkenä.

8 §                 Seuraava hallituksen kokous pidetään 13.12. edellisessä kohdassa mainitun mulsumhetken jälkeen.

9 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:03.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri

Advertisement

Yleiskokous 15.11.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 15.11.2019

Yleiskokous pidettiin olutravintola Punavuoren Ahvenessa. Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Iida Salander, Elisabeth Bernard, Mikko Mäkelä, Jamie Vesterinen, Ilias Liimatta, Peppi Savolainen, Anna-Maria Wilskman, Inka Pakarinen, Micaela Ikävalko, Sofia Vierula, Sanni Kiesiläinen, Marja Vierros (inspehtori), Maiju Akkanen, Laura Aho, Urpo Kantola, Arttu Alaranta ja Eveliina Orava.

1 §                 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Sanni Kiesiläinen avasi kokouksen kello 18:12.

2 §                 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli enemmän kuin vaadittavat kuusi yhdistyksen jäsentä, minkä lisäksi kokousajankohdasta oli tiedotettu yli kaksi viikkoa etukäteen.

3 §                 Kokouksen järjestäytyminen

Sanni Kiesiläinen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Arttu Alaranta sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Anna-Maria Wilskman ja Urpo Kantola.

4 §                 Esityslistan hyväksyminen

Vuosijuhlavastaavista päätettiin keskustella hallituksen vaalien yhteydessä. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

5 §                 Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2020

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman toimikaudelle 2020. Pyrimme laajaan yhteistyöhön eri järjestöjen kanssa. Pyrimme lisäämään blogimuotoisen Rostran julkaisutiheyttä ja jatkamme tiedotusta muun muassa hiljattain luodulla Instagram-tilillämme ja Facebookissa. Tavoitteenamme on toimia yhteistyöelimenä opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan välillä, lisätä tietoutta ja ottaa kantaa yliopistossa tapahtuviin muutoksiin. Lisäksi järjestämme juhlia, tilaisuuksia ja illanistujaisia.

Kokouksessa huomattiin, että Symposionin 60. vuosijuhla on lisättävä toimintasuunnitelmaan.

Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman muutoksin.

Inspehtori tiedusteli Rostran ilmestymisaikataulusta. Puheenjohtaja kertoi, että blogia ei ole päivitetty aikataulusidonnaisesti, vaan julkaisutoiminta on ollut joustavaa. Tällä hetkellä asiaan kuitenkin liittyy teknisiä ongelmia, joita pyritään ratkomaan.

Laura Aho toivoi keskustelua PDF-muotoisen lehden mahdollisuudesta. Keskustelua käytiin ja kokous suhtautui avoimesti myös tässä muodossa toteutettavaan lehteen.

6 §                 Tulo- ja menoarvio toimintakaudelle 2020 ja jäsenmaksun suuruuden päättäminen

Puheenjohtaja eritteli yhdistyksen arvioidut tulot ja menot. Järjestömme 60-vuotisjuhla aiheuttaa ylimääräisiä menoja, minkä lisäksi klusterin tilamaksu nousee.

Mikko Mäkelä huomautti, että pankkimaksut ovat todellisuudessa arvioituja pienemmät ja Vademecum-kalenterien myynti on otettava huomioon tuloissa.

Inspehtori huomautti, että arvioissa on tapana pyrkiä tasapainottamaan tulot ja menot samansuuruisiksi. Puheenjohtaja vastasi, että vuosijuhla aiheuttaa tavallista suurempia kuluja ja HYY:n vuosijuhliin myöntämän avustuksen määrä ei ole vielä varma. Toiminta-avustuksen määrä on kuitenkin arvioitu sen verran varovaisesti, että sitä voidaan nostaa 250 euroa.

Kokous hyväksyi tulo- ja menoarvion vuodelle 2020 muutoksin. Kokous ei päättänyt muuttaa jäsenmaksujen suuruutta.

7 §                 Toimikauden 2020 hallituksen vaalit

Kokouksen puheenjohtaja Sanni Kiesiläinen ehdotti yhdistyksen seuraavaksi puheenjohtajaksi Ilias Liimattaa. Tämä hyväksyi ehdokkuutensa ja kokous kannatti häntä puheenjohtajaksi.

Liimatta ehdotti seuraavia myötämielisiä henkilöitä Symposionin hallitukseen ja virkailijoiksi: varapuheenjohtajaksi Sofia Vierulaa, rahastonhoitajaksi Riku Mäkelää, sihteeriksi Iida Salanderia, emännäksi Peppi Savolaista, isännäksi Sanni Kiesiläistä, opintosihteeriksi Eveliina Oravaa, ympäristövastaavaksi Arttu Alarantaa, kulttuurivastaavaksi Elisabeth Bernardia ja urheiluvastaavaksi Micaela Ikävalkoa. Kokous hyväksyi Liimatan esitykset hallituksen jäseniksi ja virkailijoiksi.

Kokous päätti perustaa vuosijuhlakomitean hallituksen alaiseksi elimeksi ja sen puheenjohtajaksi nimettiin Mikko Mäkelä.

8 §                 Rostran toimituskunnan vaali toimikaudelle 2020

Rostran toimituskuntaan ilmoittautuivat ja tulivat valituiksi seuraavat henkilöt: Sanni Kiesiläinen (vastaava päätoimittaja), Iida Salander, Sofia Vierula ja Elisabeth Bernard.

9 §                 Muut esille tulevat asiat

Kokoukselle ei ehdotettu muita käsiteltäviä asioita.

10 §               Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:37.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksymme sen

 

Anna-Maria Wilskman                                                    Urpo Kantola