Hallituksen kokous 14.3.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 14.3.2019

Kokous pidettiin olutravintola Aleksis K:ssa. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Ilias Liimatta ja Mikko Mäkelä.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:40.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Painosta saapuneita vademecum-kalentereita ihailtiin ja mahdollisesti vietettävistä juhlapäivistä keskusteltiin. Kokous päätti viettää Rooman perustamisen aattoa lauantaina 20.4. ja puheenjohtaja varasi tarkoitukseen Utopian. Kalenteria myydään ja jaetaan kahvihetkillä.

4 §                 Perjantaina vietetään Caesarin murhan vuosijuhlaa. Sofia ja Mikko ovat luvanneet tulla auttamaan. Tarjoamme perinteisesti caesarsalaattia ja myös retsinasangriaa. Puukkoja päätettiin hankkia lisää, minkä lisäksi sihteeri lupasi tuoda liimaa vanhojen korjaukseen. Kaapin koko mitataan järjestelyjen yhteydessä.

5 §                 Kino Symposion: Medeian kahdesta esityksestä Oodin Kino Reginassa yhteisekskursion kerraksi valittiin 7.4., minkä lisäksi 19.4. Finnkino esittää ensi-iltana elokuvan Asterix ja taikajuoman salaisuus.

6 §                 Symposionin taidekerhon ensimmäinen kokoontumiskerta voisi olla 3.5., mutta ensi kokouksessa tiedustellaan vielä jäsenistömme intoa tapahtumaan.

7 §                 Puheenjohtaja ilmoitti puhuvansa lukiolaisille 4.4. ainejärjestötoiminnasta.

8 §                 Tuutorihaun tuloksia ei ole vielä julkistettu, muttemme odota yllätyksiä.

9 §                 Fibula viettää 30.3. vuosijuhliaan. Symposion mainitaan tabula gratulatoriassa. Lähetystömme lausuu tilaisuudessa jonkin tervehdysrunon. Esimerkiksi Martialista harkittiin.

10 §               Symposion elättelee toiveita järjestää syksyinen jäsenmatka Viipuriin.

11 §               Mikko kertoi pyytäneensä hinta-arviota uusista paidoista Symposionille.

12 §               Seuraava kokous pidetään torstaina 28.3. kello 19:00 Aleksis K:ssa.

13 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:21.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri

Advertisement

Hallituksen kokous 28.2.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 28.2.2019

Kokous pidettiin olutravintola Poseidonissa. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Ilias Liimatta ja Kim Sjöström.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:35.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Puheenjohtaja kertoi uuden kaapin hankinnan olevan työn alla. Tiedustelemme toimintaohjeita. Nykyisen kaapin leveys on mitattava ja markkinoilta on löydettävä sopiva yksilö.

4 §                 Puheenjohtaja sekä Julia ovat tiedustelleen professoritilannetta. Salomies pitää vielä seminaarin, sillä Korhonen ei ole ottanut virkaa vastaan. Koko lukuvuoden 2019-2020 ei-klassillisen latinan opetus on vielä auki.

5 §                 Mainittakoon, että seuraava vuosi on viimeinen siirtymävuosi vanhan koulutusohjelman mukaan opiskeleville.

6 §                 Puheenjohtaja kehotti kaikkia katsomaan kesäyliopiston kurssitarjontaa.

7 §                 Caesarin murhan vuosipäivää juhlistetaan jälleen perjantaina 15.3. kello 18:00. Tapahtuman hinta on alustavasti noin viisi euroa. Järjestäjiä odotetaan saapuviksi noin kello 17:00.

8 §                 Vademecumeita päätettiin sittenkin painattaa sadan sijaan 120 kappaletta useiden ennakkovarausten vuoksi. Kalenteri lähteen painoon huomenna.

9 §                 Fibula viettää vuosijuhliaan 30.3.

10 §               Hallituksen jäsenten esittelyjä kaivataan. 10.3. on määräpäivä.

11 §               Puheenjohtaja kertoi kokoukselle, että järjestötukihakemus on tehty.

12 §               Kokous kävi keskustelua Symposionin tulevista aktiviteeteista. Turun keskiaikamarkkinoille päätettiin järjestää yhteisekskursio. Voisimme vierailla joukkona myös Vapriikin Ostia-näyttelyssä, joka aukeaa marraskuussa.

Symposionin taidekerhosta oli myös alustavaa puhetta. Käännöskerhon uudelleenaktivointi otettiin myös esille. Floraliassa esitetään jo käännetty Sammakot, mutta tavoitteeksi otettiin kääntää saturnaliaa varten uusi näytelmä. Näytelmäkerhokin on siis syytä aktivoida.

Kino Symposion: Oodin Kino Reginassa esitetään 2.4. ja 7.4. Medeia. 19.4. saa ensi-iltansa Asterix ja taikajuoman salaisuus, jota voimme mennä katsomaan ironisesti.

13 §               Seuraava kokous pidetään torstaina 14.3. kello 18:30 Aleksis K:ssa.

14 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:14.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri