Yleiskokous 23.11.2018

Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 23.11.2018

Yleiskokous pidettiin Domus Gaudiumin kokoustila Seppeleessä. Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Julia Lindgren, Arttu Alaranta, Antti Lindgren, Sanni Kiesiläinen, Anna-Maria Wilskman, Iida-Lotta Salander, Sofia Vierula, Eveliina Orava, Kim Sjöström, Peppi Savolainen, Urpo Kantola, Riku Mäkelä, Ilias Liimatta, Laura Aho, Jari Klemetti, Suvi Laukkanen, Otso Heiskanen ja inspehtori Mika Kajava.

1 §                 Julia Lindgren avasi kokouksen kello 18:12.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli yli kuusi yhdistyksen jäsentä, minkä lisäksi kokousajankohdasta oli tiedotettu yli kaksi viikkoa etukäteen yhdistyksen sähköpostilistalla sekä ilmoitustaululla.

3 §                 Kokouksen järjestäytyminen: Julia Lindgren valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Arttu Alaranta sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi ilmoittautuivat Antti Lindgren ja Jari Klemetti.

4 §                 Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan ilman muutoksia.

5 §                 Toimintasuunnitelmaa toimintakaudelle 2019 tarkasteltiin. Suunnitelma pohjaa perinteiseen, mutta pyrimme lisäämään sähköisten tiedotuskanavien käyttöä ja näin vähentää paperinkulutusta. Yhdistyksellämme on perustettu Instagram-tili, jolla pyrimme lisäämään näkyvyyttämme. Tässä vaiheessa Otto Heiskanen saapui kokoukseen. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.

6 §                 Tulo- ja menoarviota toimikaudelle 2019 tarkasteltiin ja se hyväksyttiin. Rahastonhoitajamme on Ranskassa, joten puheenjohtaja on laatinut arvion tavallisesta poiketen. Jäsenmaksun suuruus päätettiin pitää edelleen 15 euron suuruisena ja kertaluontoisena.

7 §                 Vuoden 2019 hallituksen ja virkailijoiden vaalit:

 • Julia Lindgren ehdotti puheenjohtajaksi Sanni Kiesiläistä, valittiin
 • Sanni Kiesiläinen ehdotti varapuheenjohtajaksi Ilias Liimattaa, valittiin
 • Sanni Kiesiläinen ehdotti rahastonhoitajaksi Mikko Mäkelää, valittiin
 • Sanni Kiesiläinen ehdotti sihteeriksi Arttu Alarantaa, valittiin

 

 • Kulttuurivastaavaksi ehdotettiin Peppi Savolaista, valittiin
 • Isännäksi ehdotettiin Riku Mäkelää, valittiin
 • Opintosihteeriksi esitettiin Sofia Vierulaa, valittiin
 • Yhdenvertaisuusvastaavan virkaan ehdottautuivat Ilias Liimatta ja Sofia Vierula. Molemmat ehdokkaat esittivät vaikuttavan puheen. Kokous valitsi Ilias Liimatan yhdenvertaisuusvastaavaksi äänin 7-6.

8 §                 Rostran toimituskunnan vastaavaksi päätoimittajaksi ilmoittautui Sanni Kiesiläinen, ja toiseksi päätoimittajaksi ilmoittautui Julia Lindgren. Kokous hyväksyi.

9 §                 Muut esille tulevat asiat:

 • Vuoden 2018 rahastonhoitaja on Ranskassa. Julia Lindgren ehdotti, että vuoden 2019 rahastonhoitajamme Mikko Mäkelä vastaisi tilinpäätöksen valmistelusta tämän puolesta. Mäkelä valittiin vt. rahastonhoitajaksi vuoden 2018 lopulle.
 • Saturnalian päivää ei ole vielä päätetty, joten sen ajankohdaksi ehdotettiin perjantaita 7. joulukuuta. Tilojen saatavuus tarkistetaan.
 • Laura Aho ilmaisi, että tapahtumista tiedottaminen on ajoittain ollut puutteellista. Hallitus tunnistaa ongelman ja lupaa tehostaa tiedottamistaan.

10 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:42.

 

Julia Lindgren, puheenjohtaja                                           Arttu Alaranta, sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksymme sen

 

Antti Lindgren                                                                 Jari Klemetti

Advertisement