Hallituksen kokous 21.8.2018

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 21.8.2018

Kokous pidettiin olutravintola Thirsty Scholarissa. Julia Lindgren toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Anna-Maria Wilskman, Antti Lindgren, Ilias Liimatta, Iida Salander, Mikko Mäkelä ja Riku Mäkelä.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19:00.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Symposion on kutsuttu esittäytymään KIM-fukseille keskiviikkona 29.8. kello 12:00 Metsätalon Sali 25:en. Julia, Mikko, Ilias ja mahdollisesti Iida ilmoittautuivat edustamaan järjestöämme.

4 §                 Tämänvuotinen tuutorimme Ilias kertoi fuksitilanteesta. Meillä on viisi uutta opiskelijaa, joista muutamat ovat ilmaisseet olevansa estyneitä osallistumaan osaan orientoivan viikon tuutorointiohjelmasta.

Romanistien ja germanistien yhteisfuksiaiset ovat perjantaina 7.9. ja kokouksen mielestä voisimme osallistua jälleen vähintään rastin muodossa.

Symposion esittäytyy uusille opiskelijoille tiistaina 28.8. Thirsty Scholarissa kello 17:00.

Keskiviikkona 29.8. on laitoksen cocktailtilaisuus ja kokous päätti, että tarjoiluavustus kohdennetaan aiempaa vuotta tarkemmin.

Orientoivan viikon kahvihetki päätettiin perua.

Kokous keskusteli ludien tarpeellisuudesta nykyisessä opiskelijatilanteessa. Uusien ja vanhojen ilta toteutetaan mahdollisesti 14.9., joten ludeja voisi kenties siirtää perinteisemmälle paikalleen lokakuulle. Pohdittiin myös muiden ainejärjestöjen mahdollista kutsumista tapahtumaan.

5 §                 Kokous keskusteli Leena Pietilä-Castrénin muistamisesta.

6 §                 Mahdollisuutta muistaa Edwin Linkomiestä tämän kuolinpäivänä tienoilla ennen yhteisfuksiaisia pohdittiin.

7 §                 Anna-Maria kertoi, että klassikot ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä pääsykokeisiin kandin johtoryhmän kokouksessa. Koetta tullaan kehittämään, pidämme asiaa esillä ja olemme varovaisen toiveikkaita.

8 §                 Kokous keskusteli klassillisen arkeologian lehtoraatista. Aktivoidumme jälleen syksyllä. Uusi dekaani valitaan pian ja jatkamme asiasta keskustelemista hänen kanssaan.

9 §                 Sihteeri välitti järjestön postilokeroon kesän aikana kertyneen postin

10 §               Seuraava kokous järjestetään tiistaina 28.8. kello 17:00 olutravintola Thirsty Scholarissa.

11 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:54.

 

Julia Lindgren, puheenjohtaja                                           Arttu Alaranta, sihteeri

Advertisement