Hallituksen kokous 13.2.2018

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 13.2.2018

Kokous pidettiin olutravintola Thirsty Scholarissa. Julia Lindgren toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Anna-Maria Wilskman, Sanni Kiesiläinen, Sofia Tallinen, Iida Salander, Eveliina Orava, Sofia Vierula, Sofia Polacco ja Riku Mäkelä.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:04.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Anna-Maria Wilskman kertoi kokoukselle viime viikolla ilmoitetusta dekaanin päätöksestä olla täyttämättä antiikin kulttuurin ja klassillisen arkeologian yliopistolehtorin virkaa Leena Pietilä-Castrénin jäädessä eläkkeelle kevään lopulla. Perusteluna päätökselle ilmoitettiin klassillisen filologian hyvät henkilöstöresurssit ja opiskelijoiden puute. Nämä perustelut eivät kuitenkaan kestä lähempää tarkastelua.

Laitoksen henkilökunta on toivonut Symposionista kantavaa vastustavaa voimaa. Olemme päättäneet kirjoittaa kannanoton. Turussa järjestetyn klassikkosymposionin pohjalta järjestetty ryhmä on yksi kanava, jolla saamme tiedotettua asiasta. Humanisticum on luvannut meille tukensa. Meidän on oltava yhteydessä myös HYY:n ja muiden ainejärjestöjen kanssa, instituutteihin, museoihin sekä muihin yliopistoihin ja korkeakouluihin. Ennakkotapauksena ja inspiraationa pidämme liikettä, joka esti Ruotsin Ateenan-instituutin lakkauttamisen.

Aluksi valmistamme laajalle levitettävän tiedotteen, jota on mahdollista kommentoida. Tämän pohjalta valmistelemme kannanoton ja siihen pohjaavan tiiviimmän adressin. Asiaa yksityiskohtaisemmin tarkastelevan kannanoton alustana käytämme omaa Rostra-blogiamme. Adressia levitetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Anna-Maria luki ehdotuksensa tiedotteeksi, jonka pohjalta käytiin keskustelua. Kommentointiaikaa tiedotteeseen annetaan 21.2. asti. Kokoonnumme laatimaan kannanottoa ja adressia Uudelle ylioppilastalolle 22.2. kello kahdelta. Niiden pitäisi olla julkaisuvalmiina 28.2. mennessä.

4 §                 Puheenjohtaja kertoi kokoukselle, että olemme saaneet palautetta sisäänpäinkääntyneisyydestämme. Ideoimme hetken, miten oppisimme ottamaan muut paremmin huomioon.

5 §                 Lehtori Raija Sarasti-Wilenius on ilmoittanut nollatason kielten valmistelemasta yhteisestä mainosvideosta. Meiltä on pyydetty paria nuorta ulospäinsuuntautunutta opiskelijaa sanomaan jotain latinan ja kreikan opiskelusta.

6 §                 Bouffe ja Setenta haluaisivat pitää kanssamme viini-, juusto- ja toogaillan. Alustavaksi päiväksi on suunniteltu 22.3. Kokouksessa ehdotettiin myös Divinan kutsumista tapahtumaan.

7 §                 Kokous pohti latinan ja kreikan aiemmin ehdotettua keskustelukerhoa. Ideaa pidettiin hyvänä. Voisimme kysyä esimerkiksi Lassi Jakolaa ja Maria Vierrostakin mukaan ohjaamaan. Tarkoituksena on markkinoida kerhoa myös aiheesta kiinnostuneille, kuten romanisteille. Puolentoista tai kahden tunnin kokoontumiskertoja ehdotettiin järjestettäväksi vuoroviikoin latinalle ja kreikalle.  Sanastoa kulloisen tunnin ennalta määrätyn teeman tarpeisiin kerätään etukäteen esimerkiksi google docsiin. Valmistelemme kerhoa kevään aikana, järjestämme testikerran kesällä ja aloitamme toiminnan syksyllä.

8 §                 26.1. kello 19:00 juhlitaan hallituksenvaihtajaisia Thalassassa (Neitojenranta 2). Osallistuminen ja ruokatoive on esitettävä 22.1. mennessä. Isäntä Mikko Mäkelä huolehtii järjestelyistä.

9 §                 Symposionilla on kaksi tuutorihakijaa syksylle.

10 §               Seuraava hallituksen kokous järjestetään keskiviikkona 28.2. kello 17:00 olutravintola Kaislassa. Muistutuksen vuoksi mainittakoon, että yleiskokous on perjantaina 23.2. Punavuoren ahvenessa kello 19:00

11 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:27.

 

Julia Lindgren, puheenjohtaja                                           Arttu Alaranta, sihteeri

Advertisement

Hallituksen kokous 7.2.2018

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 7.2.2018

Kokous pidettiin sähköisten viestimien välityksellä hallituksen Messenger-ryhmässä. Julia Lindgren toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi keskusteluun ottivat osaa seuraavat yhdistyksen jäsenet: Anna-Maria Wilskman, Sanni Kiesiläinen, Amanda Lindström, Iida Salander ja Mikko Mäkelä.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10:22.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Lauantaina 17.2. vietetään laskiaisteemaista Lupercaliaa Utopiassa kello kuudelta. Järjestely alkaa kello neljältä ja järjestäjiksi ovat ilmoittautuneet Julia, Mikko, Sanni, Amanda ja Arttu. Keittiö on toisen järjestön varaama, mutta pyydämme luvan hernekeiton lämmittämiselle paikan päällä. Tämän lisäksi Julia tarjoutui valmistamaan lettuja ja Amanda vastaamaan pullista. Tapahtumaan valmistetaan yhteinen booli. Hulppealle tapahtumalle esitettiin kuuden euron sisäänpääsymaksua. Tapahtuman sovittiin päättyvän kello kahdeltatoista ja siivoamaan ilmoittautuivat alustavasti Julia ja Iida (sekä jälkikäteen Ilias). Jonkun on valmistettava ruoska. Tapahtuman mainostamiseksi tehdään mahdollisesti ”pieni ja viaton” juttu Rostraan juhlan historiallisesta taustasta.

4 §                 Opintosihteeri on estynyt pitämään kahvihetkeä 9.2., mutta Mikko ilmoittautui sijaistamaan.

5 §                 Yleiskokouksen pidetään 23.2. Punavuoren ahvenen kabinetti on varattu tilaisuutta varten ja tutkija Lassi Jakola on lupautunut pitämään esitelmän.

6 §                 Juhlimme 15.3. Caesarin murhan vuosipäivää. Utopia on varattu ja sovimme tarkemmista yksityiskohdista lähitulevaisuudessa.

7 §                 Latinan ja kreikan keskustelukerhon järjestämistä on ehdotettu. Pohdimme esimerkiksi vuoroviikoin pidettävien avoimien ja ei liian vakavien parituntisten istuntojen järjestämistä. Aiheiden päättäminen sekä tarpeellisen sanaston etsintä tulisi tehdä etukäteen kulloiselle kerralle.

8 §                 15.2. on ensimmäinen tilakonklaavi, johon viralliseksi edustajaksemme on ilmoitettu Sanni.

9 §                 Rostran vanhat arkistot yritetään pelastaa ja liittää tavalla tai toisella uuteen blogiin.

10 §               Sihteeri kirjoitti ja lähetti HYY:lle valituksen Alina-salista maksamamme pantin pidättämisestä. Julia ja Mikko lukivat ja hyväksyivät tekstin. Jäämme odottamaan vastausta.

11 §               Seuraava kokous järjestetään tiistaina 13.2. kello 16:00 olutravintola Thirsty Scholarissa. Kokouksessa käsitellään klassillisen arkeologian opintojen tulevaisuutta.

12 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21:49.

Julia Lindgren, puheenjohtaja                                           Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 24.1.2018

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 24.1.2018

Kokous pidettiin olutravintola Aleksis K:ssa. Julia Lindgren toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Anna-Maria Wilskman, Antti Lindgren, Sanni Kiesiläinen, Amanda Lindström, Ilias Liimatta, Iida Salander ja Mikko Mäkelä.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:07.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Hallituksenvaihtajaiset järjestetään 26.1. perjantaina. Ehdotettiin, että tilaisuuden jatkot järjestettäisiin jossain baarissa, jolloin vältymme siivoamiselta. Ehdotus hyväksyttiin.

4 §                 Klusterisiivousvuoromme on lauantaina. Paikalle on värvätty Julia, Antti, Sanni ja Arttu. Siivous alkaa kello 11:00.

5 §                 Yleiskokouksen alustavaksi päivämääräksi sovittiin 23.2. Katsomme onko perinteisenä kokouspaikkana palvelleen Punavuoren Ahvenen kabinetti vapaana. Esitelmöitsijäksi halutaan mieluiten joku vastavalmistunut opiskelija, mutta hätätilanteessa voimme kysyä inspehtori Kajavaa tai jotakuta muuta henkilökunnan jäsentä. Tapahtumasta on tiedotettava viimeistään 9.2. mennessä.

6 §                 Lupercalia järjestetään tänä vuonna 17.2. laskiaisteemaisena hernekeitto- ja pullatarjoiluineen. Puheenjohtaja ehdotti Sanni Kiesiläiselle uudistettua vapautusta sukupuolesta juhlan ajaksi. Kokous hyväksyi susiaiheisen kiertopalkinnan hankinnan.

7 §                 Lupercalian lisäksi keväällä järjestetään myös cena, jonka kokous päätti sijoittaa Caesarin murhan vuosipäivän yhteyteen 15.3. eli maaliskuun idukselle.

8 §                 Selvitetään, onko uusia tai vanhoja antiikkiaiheisia elokuvia teattereiden esityslistoilla. Kino Symposionin aktivoitumista on toivottu.

9 §                 Huomautettiin myös, että 5.5. järjestettävän Floralian teemaa on hyvä miettiä jo etukäteen.

10 §               Tapahtumien lisäksi keväällä pyritään myös herättelemään näytelmätoimintaa, sekä järjestämään enemmän antiikkiteemaista toimintaa.

11 §               Laura Nissin on tiedustellut teologian latinanopiskelijoille Vademecumeita. Kalentereita on enää noin 20 kappaletta jäljellä. Hallitus päättää tarvittaessa lisätilauksesta. Symposion toimittaa Kansalliskirjastolle hyvän tahdon eleenä historiikkinsa ja vuoden 2018 Vademecumin – mahdollisesti myös vuosien 2015, 2016 ja 2017. Heidän arkistossaan lienee aukko.

12 §               Antti Lindgren esittelee Rostran toimituskunnalle blogin toimintaa.

13 §               Kopiohuoneen kaapin sisällön siirron yhteydessä kävi ilmi, että meillä on hallussamme paljon tarpeetonta roinaa. Kaappiemme sisältö on käytävä jossain vaiheessa läpi.

14 §               Arttu Alaranta ja Mikko Mäkelä komennettiin valmistelemaan kirjallinen selvitys Tieteiden yöstä Rostraan.

15 §               Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 7.2. kello 18:00 olutravintola Aleksis K:ssa (Aleksis Kiven katu 14).

16 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:04.

 

Julia Lindgren, puheenjohtaja                                           Arttu Alaranta, sihteeri