Hallituksen kokous 4.12.2017

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 4.12.2017

Kokous pidettiin olutravintola Thirsty Scholarissa. Mikko Mäkelä toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen, Anna-Maria Wilskman, Ilias Liimatta ja Antti Lindgren.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.04.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Henkilökunnan pikkujoulu on 8.12. kello 15.00. Anna-Maria on paikalla myymässä kalentereita (5e) ja Arttu myy henkilökunnalle lippuja saturnaliaan (10e). Tapahtuman vuoksi suunnitellun pikkusaturnalian mulsumhetkeä on siirrettävä, sillä emme voi käyttää keittiötä. Tämä tarkoittaa myös, että pikkusaturnalia toteutuu mahdollisesti vain henkilökunnan pikkujoulun jatkoina jos ollenkaan.

4 §                 Saturnaliaa vietetään 15.12.

 • Arttu hakee avaimen HYY:n toimipisteeltä ennen sen sulkeutumista klo 15.00.
 • Näytelmän puuttuvat käännökset on pian toimitettava Mikolle. Näyttelijöinä ovat ainakin Mikko ja Ilias sekä ehkä myös Arttu. Muitakin on aiemmin ilmoittautunut.
 • Sanni Kiesiläinen valitaan uudeksi näytelmävastaavaksi ohjauskykyjensä vuoksi.
 • Järjestelijöiksi ilmoittautuivat Mikko, Arttu ja Sanni. Kauppaan mennään noin 18.00.
 • Mulsumin nauttiminen siirretään pikkusaturnaliasta viikolla eteenpäin perjantaille 15.12. kahvihetken yhteyteen kello 14.-15.00 eli edeltämään varsinaista saturnaliaa.

5 §                 Olemme lähettäneet Yleisradiolle kirjelmän vastauksena päätökseen lakkauttaa Nuntii Latini -radiouutiset. Sama teksti lähetetään korjailtuna myös Helsingin Sanomiin.

6 §                 Symposion, latina ja kreikka ovat edustettuina kielten kandiohjelman verkkosivuilla.

7 §                 Seuraava hallituksen kokous järjestetään 15.12. noin kello 20.00 saturnalian yhteydessä.

9 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:25.

 

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja                                          Arttu Alaranta, sihteeri

Advertisement

Yleiskokous 24.11.2017

Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 24.11.2017

Yleiskokous pidettiin olutravintola Punavuoren Ahvenessa. Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Mikko Mäkelä, Arttu Alaranta, Ilias Liimatta, Antti Lindgren, Julia Lindgren, Anna-Maria Wilskman, Mira Harjunpää, Laura Aho, Suvi Laukkanen, Iida Salander ja inspehtori Mika Kajava.

1 §                 Mikko Mäkelä avasi kokouksen kello 19:15.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli yli kuusi yhdistyksen jäsentä, minkä lisäksi kokousajankohdasta oli tiedotettu yli kaksi viikkoa etukäteen yhdistyksen sähköpostilistalla sekä ilmoitustaululla.

3 §                 Kokouksen järjestäytyminen: Mikko Mäkelä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Arttu Alaranta sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi ilmoittautuivat Mira Harjunpää ja Antti Lindgren.

4 §                 Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan ilman muutoksia.

5 §                 Toimintasuunnitelmaa toimintakaudelle 2018 tarkasteltiin. Keskustelua käytiin Rostran muuttamisesta blogipohjaiseksi julkaisuksi, jolloin se olisi joustavampi ja helpompi markkinoida. Asiaan vaikutti myös yliopiston päätös leikata taitto-ohjelmista, mikä hankaloittaa Rostran taittoa. Esitys blogimuotoisesta Rostrasta hyväksyttiin äänestyksellä. Seuraava hallitus jalostaa suunnitelmaa ja toimintasuunnitelman kohta 1.3 Tiedotustoiminta päivitetään. Toimintasuunnitelma hyväksytään muutoksin.

6 §                 Tulo- ja menoarvio toimikaudelle 2018 hyväksyttiin. Jäsenmaksujen arviosta tuloissa käytiin keskustelua. Meidän täytynee markkinoida yhdistystämme sivuaineopiskelijoille tehostetummin. Jäsenmaksuksi päätettiin jälleen 15 euroa. Inspehtori kysyi kannatusjäsenyyden mahdollisuudesta. Sääntömme mahdollistavat äänettömän kannatusjäsenyyden, jonka hinta on 15 eurosta ylöspäin kannattajan tukemishalun mukaan.

7 §                 Vuoden 2018 hallituksen ja virkailijoiden vaalit:

 • Mikko Mäkelä ehdotti puheenjohtajaksi Julia Lindgreniä, valitaan
 • Julia Lindgren ehdotti sihteeriksi Arttu Alarantaa, valitaan
 • Julia Lindgren ehdotti varapuheenjohtajaksi poissaolevaan Sanni Kiesiläistä, joka oli aiemmin lupautunut virkaan, valitaan
 • Julia Lindgren ehdotti rahastonhoitajaksi poissaolevaa Sofia Tallista, joka oli aiemmin suostunut virkaan, valitaan
 • Mikko Mäkelä ehdotti itseään isännäksi, valitaan
 • Riku Mäkelää tiedusteltiin puhelimitse emännäksi, kieltäytyy, Iida Salanderia ehdotettiin virkaan, valitaan
 • Opintosihteeriksi esitettiin poissaolevaa mutta aiemmin suostunutta Amanda Lindströmiä, valitaan
 • Julia Lindgren esitti Amanda Lindströmiä myös ympäristövastaavaksi, valitaan
 • Julia Lindgren esitti Ilias Liimattaa kulttuurivastaavaksi, valitaan
 • Ilias Liimatta ilmoittautui myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaavaksi, valitaan

8 §                 Rostran toimituskunnan päätoimittajiksi hyväksyttiin Julia Lindgren ja Sanni Kiesiläinen. Toimittajiksi ilmoittautuivat Antti Lindgren ja Ilias Liimatta.

9 §                 Yleisradio on päättänyt lopettaa maailmanlaajuisesti latinistipiireissä tunnetut Nuntii Latini -radiouutiset, jotka ovat tärkeä osa Suomi-kuvaa antiikintutkimuksen kentällä. Symposion kysyy laitoksen professorien ja henkilökunnan sekä Palladionin ja Taberna Latinan kannanottoja. Inspehtori puolestaan lähestyy muun muassa Paavo Castrénia ja Holger Thesleffiä. Tavoitteenamme on saada aikaan virallinen kirjelmä.

10 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:55.

 

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja                                          Arttu Alaranta, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksymme sen

Antti Lindgren                                                                 Mira Harjunpää