Hallituksen kokous 7.9.2017

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 7.9.2017

Kokous pidettiin olutravintola Marian Helmessä. Mikko Mäkelä toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sofia Tallinen, Anna-Maria Wilskman, Sanni Kiesiläinen, Iida Salander, Sofia Vierula, Ilias Liimatta ja Amanda Lindström.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:08.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Nordea vaatii asiointia varten yhdistykseltämme kokouspöytäkirjan, josta käy ilmi ketkä ovat oikeutettuja tekemään muutokset pankkipalveluihin. Oikeus käydä Nordean konttorissa muuttamassa tilinkäyttöoikeudet yleiskokouksen päätöksen mukaisiksi myönnetään Mikko Mäkelälle sekä Sofia Talliselle yhdessä tai erikseen. Mainituille henkilöille on myönnetty helmikuun yleiskokouksessa (24.2.2017) tilinkäyttöoikeus päätöksellä, joka on kirjattu yleiskokouksen pöytäkirjan kuudenteen pykälään, jossa todetaan seuraavasti:

”Edelliselle hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus toiminnantarkastajan lausunnon mukaisesti. Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus lisätään Sofia Talliselle, pidetään Mikko Mäkelällä ja poistetaan muilta.”

Hallituksen kokous totesi, ettei ole tarpeen ryhtyä toimiin yleiskokouksen päätöksen muuttamiseksi.

4 §                 Vuoden 2018 Symposionin opintomatka Roomaan järjestetään 3.-16.12. kahdeksalle opiskelijalle ja opettajalle. Suomen Rooman-instituutti myöntää mahdollisesti avustusta matkoihin.

5 §                 Uudet Symposioniin liittyneet opiskelijat on lisättävä sähköpostilistallemme, minkä lisäksi limboon jääneet viestit on poistettava. Julia Lindgrenillä otaksutaan olevan valtuudet, tunnukset ja tietotaito asian hoitamiseen.

6 §                 Sihteerin on päivitettävä tulevat tapahtumat Symposionin verkkosivuille, kuten hän vapaaehtoisesti ilmoitti tekevänsä jo edellisen kokouksen aikana.

7 §                 Anna-Maria Wilskman puhui klassisten kielten uusista nettisivuista, joihin tarvitaan lukiolaisille suunnattu infopaketti sekä kokemuksia uusilta opiskelijoilta. Jälkimmäisten kirjoittajia haetaan. Myös Martti Leiwo on tiedustellut, millaista sisältöä me opiskelijat haluaisimme sivuille.

8 §                 Keskustelua siitä, kuka ottaisi tehtäväksi meille lähetetyn käännöspyynnön.

9 §                 Olemme pyytäneet varausta Illuusioon 15.9. uusien ja vanhojen illalle. Vaihtoehtoinen päivä on 16.9.

10 §               21.9. varaamme Illuusion ja keittiön Ludi Romania varten.

11 §               Tulevia mahdollisia tapahtumia, kuten suklaakerhoa, matkaa Mannerheim-museoon pohdittiin. Sanni Kiesiläisen palattua Roomasta järjestetään käännösilta, jonka aikana suomennamme jotain Plautuksen näytelmää esitettäväksi Saturnaliaan.

12 §               Seuraava kokous järjestetään 20.9. kello kuudelta Marian Helmessä. Ludeja suunnitellaan ennen kokousta kello viideltä ilman fuksien läsnäoloa.

13 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:47.

 

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja                                          Arttu Alaranta, sihteeri

Advertisement