Hallituksen kokous 5.9.2016

Pöytäkirja Symposion ry: kokouksesta 5.9.2016

 

Kokous pidettiin Thirsty Scholarissa. Puheenjohtajana toimi Mikko Mäkelä ja sihteerinä Antti Lindgren. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen, Sofia Tallinen, Julia Zelenskaia ja Jaakko Korpiola.

 

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Yhdistyksen sihteerin poissa ollessa kokouksen sihteeriksi nimitettiin Antti Lindgren.

4 §                 keskusteltiin Uusien ja vanhojen illan järjestelyistä ja todettiin kaiken olevan selvää.

5 §                 Fuksiaiset järjestetään 15.9. kello 20 alkaen (fuksien osuus kello 18 alkaen) Uudella ylioppilastalolla. Sovittiin käytännön järjestelyistä ja tehtiin alustavia päätöksiä rastien suhteen.

6 §                 Pohdittiin tulevia tapahtumia ja päädyttiin järjestämään peli-ilta 22.9. kello 18 klusterilla. Lisäksi pohdittiin mahdollisuutta October fest -cenaan.

7 §                 Päätettiin välittää yhdistyksen nimissä kiitos Paavo Castrénille tämän opiskelijoille suomasta mittavasta alennuksesta uuteen Homeros -käännökseen.

8 §                 Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi peli-illan alussa 22.9. n. kello 18, tai kunnes tarvittava määrä yhdistyksen jäseniä on saapunut paikalle.

9 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.42.

 

 

 

Mikko Mäkelä                                                                                      Antti Lindgren

Puheenjohtaja                                                                                       Sihteeri

Advertisement