Hallituksen kokous 7.9.2015

Pöytäkirja Symposion ry:n kokouksesta 7.9.2015

Kokous pidettiin Thirsty Scholarissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Mikko Mäkelä ja sihteerinä Antti Lindgren. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Mira Harjunpää, Anna Maria Wilskman, Jaakko Korpiola sekä pykälästä 5 lähtien Robert Pätynen ja Sofia Tallinen.

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:05.

2 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen sihteeriksi valittiin Antti Lindgren.

4 § Suunniteltiin fuksiaisia.

5 § Päätettiin laittaa puheenjohtajan johdolla vireille hanke haalareiden hankkimiseksi.

6 § Puheenjohtaja välitti kokouksen tiedoksi opintosihteerin ilmaiseman huolen joka perjantaisen kahvihetken ja opintosihteerin vastaanoton nykytilasta. Yhdistys toivoo aktiivisuutta jäseniltään ja muistuttaa perinteiden ja yhteisöllisyyden tärkeydestä. Mikäli kuitenkin kahvihetken suosio ja tarve pysyy alhaisena, on yhdistyksen harkittava toimenpiteitä sen järjestelyjen ja jatkuvuuden suhteen.

7 § Keskusteltiin tulevista tapahtumista:

  • Peli-ilta Utopiassa 19.9. kello 16 alkaen.
  • Huonot antiikkiaiheiset leffat 3.10.
  • Lisäksi suunniteltiin myöhemmin vahvistettavana ajankohtana järjestettäviksi käännösilta sekä toga-bileet.
  • Muistutettiin Symposion ry:n 55-vuotisjuhlista 31.10.2015.

8 § Keskustelun ja äänestyksen jälkeen päätettiin antaa puheenjohtajan luonnosteltavaksi kannanotto koskien HYY:n tapaa kohdella ainejärjestöjä.

9 § Yhdistyksen edustajaksi tilakonklaaviin 21.9. valittiin puheenjohtaja Mikko Mäkelä.

10 § Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi alustavasti 23.9. kello 18. Kokouspaikkana toimii Thirsty Scholar.

11 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:33.

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja                                           Antti Lindgren, sihteeri

Advertisement