Hallituksen kokous 7.5.2015

Pöytäkirja Symposion ry:n kokouksesta 7.5.2015
Kokous pidettiin Alina-salissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Mikko Mäkelä ja sihteerinä Lauri Lönnström. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Antti Lindgren, Mira Harjunpää, Robert Pätynen, Julia Zelenskaia ja Erkki Koskimäki.
1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19:47.
2 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § HYY:ltä ei saatu projektitukea, joka oli tarkoitus käyttää oman fuksioppaan tuottamiseen.
4 § Keskusteltiin fuksiviikon tapahtumista lyhyesti.
5 § Klusterille hankitaan mahdollisesti ammattisiivoja, joka kävisi vielä tuntemattomalla aikataululla siivoamassa hieman paremmin.
6 § Seuraava kokous päätettiin pitää viikolla 34.
7 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:51.
Mikko Mäkelä, puheenjohtaja            Lauri Lönnström, sihteeri

Advertisement