Yleiskokous 17.2.2015

Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 17.2.2015

Yleiskokous pidettiin Punavuoren Ahvenessa. Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Mikko Mäkelä, Mira Harjunpää, Risto Lehti, Antti Lindgren, Julia Zelenskaia, Laura Aho, Anna Majanen, Suvi Laukkanen, Maiju Akkanen, pykälästä 4 lähtien Jari Klemetti ja pykälästä 8 lähtien Kai Tainio. Lisäksi paikalla oli yhdistyksen inspehtori Raija Sarasti-Wilenius.

1 §                 Mikko Mäkelä avasi yleiskokouksen kello 19:20.

2 §                 Yleiskokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä siitä oli ilmoitettu vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin ilmoitustaululla sekä sähköpostilistalla ja paikalla oli vähintään kuusi yhdistyksen jäsentä.

3 §                 Yleiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Mäkelä ja sihteeriksi Antti Lindgren. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Majanen ja Risto Lehti.

4 §                 Esityslistan pykälää 7 muutettiin siten, että kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan sijaan valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Esityslista hyväksyttiin.

5 §                 Käytiin läpi vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös. Tilintarkastajilla ei ollut huomautettavaa.

6 §                 Edelliselle hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilintarkastajien lausunnon mukaisesti.

7 §                 Toiminnantarkastajaksi valittiin Risto Lehti ja varatoiminnantarkastajaksi Suvi Laukkanen.

8 §                 Inspehtoriksi valittiin yksimielisesti Raija Sarasti-Wilenius.

9 §                 Muut esille tulleet asiat:

Yleiskokous siunasi päätöksen muuttaa Rostra sähköiseksi julkaisuksi. Tämä kuitenkin sillä ehdolla, että kuluvan juhlavuoden kunniaksi painetaan vielä yksi numero, jossa ovat samassa Rostra ja Vademecum. Siirtyminen sähköiseen julkaisuun tehdään painatuksen korkeiden kustannusten ja siihen saatavien vähäisten tukien vuoksi.

Ilmoitettiin, että yhdistyksen uudet säännöt ovat astuneet voimaan 29.1.2015.

Poistettiin tilinkäyttöoikeus Lauri Lönnströmiltä. Oikeus tilin käyttöön on nyt Mikko Mäkelällä ja Mira Harjunpäällä.

10 §               Puheenjohtaja päätti yleiskokouksen kello 19:36.

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja                Antti Lindgren, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksymme sen.

Anna Majanen                   Risto Lehti

Advertisement

Hallituksen kokous 12.3.2015

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 12.3.2015

Kokous pidettiin Thirsty Scholarissa. Kokouksen puheenjohtaja toimi Mikko Mäkelä ja sihteerinä Antti Lindgren. Lisäksi paikalla olivat yhdistyksen jäsenet Jari Klemetti ja Julia Zelenskaia.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:02.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Yhdistyksen sihteerin ollessa estynyt saapumasta paikalle kokouksen sihteeriksi nimitettiin Antti Lindgren.

4 §                 Tiistaina 17.3. järjestetään Pyhän Patrickin päivän keilaus klo. 19–20 Fun Bowling – keilahallissa.

5 §                 Päätettiin, että maanantaina 30.3. järjestetään klusterilla peli-ilta.

6 §                 Seuraava kokous päätettiin pitää 26.3. kello 16:00 Thirsty Scholarissa.

7 §                 Symposion päätti osallistua perjantain 13.3.2015 opintotukimielenosoitukseen. Yhteislähtö kello 11:30 Metsätalon sisäpihalta. Kahvihetki pidetään mielenosoituksen jälkeen n. kello 13:00.

8 §                 Puheenjohtaja ilmoitti, että Fibula on kutsunut Symposionin hallitusdelegaation vuosijuhliinsa.

9 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:15.

Mikko Mäkelä                                                                  Antti Lindgren

Puheenjohtaja                                                                  Sihteeri

Hallituksen kokous 17.2.2015

Pöytäkirja Symposion ry:n kokouksesta 17.2.2015

Kokous pidettiin Punavuoren Ahvenessa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Mikko Mäkelä ja sihteerinä Antti Lindgren. Lisäksi paikalla olivat yhdistyksen jäsenet Julia Zelenskaia, Risto Lehti ja Mira Harjunpää.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:45.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Yhdistyksen sihteerin poissa ollessa kokouksen sihteeriksi nimitettiin Antti Lindgren.

4 §                 Laskias-cena pidetään 21.2. Järjestäjät paikalle 16:30.

5 §                 Puheenjohtaja oli tiedustellut mahdollisuutta saada oppiaineryhmän tiloissa oleva vähällä käytöllä oleva tulostushuone yhdistyksen käyttöön, mutta siihen ei valitettavasti ole mahdollisuutta.

6 §                 Seuraava kokous päätettiin pitää 12.3. kello 18:00 Thirsty Scholarissa.

7 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:51.

Mikko Mäkelä                                                                  Antti Lindgren

Puheenjohtaja                                                                  Sihteeri

Yleiskokous 13.11.2014

Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 13.11.2014

Yleiskokous pidettiin Punavuoren Ahvenessa. Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Helena Holm, Mira Harjunpää, Julia Zelenskaia, Risto Lehti, Anna Majanen, Mikko Mäkelä, Antti Lindgren, Lauri Särkkä ja Tuomo Nuorluoto sekä inspehtori Raija Sarasti-Wilenius.

1 §                 Mira Harjunpää avasi yleiskokouksen kello 19:18.

2 §                 Yleiskokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä paikalla oli vähintään kahdeksan yhdistyksen jäsentä ja yleiskokouksesta oli ilmoitettu vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin ilmoitustaululla sekä sähköpostilistalla.

3 §                 Yleiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mira Harjunpää ja sihteeriksi Antti Lindgren. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Majanen ja Risto Lehti.

4 §                 Esityslistan kohtaan 6 päätettiin lisätä jäsenmaksusta päättäminen. Esityslista hyväksyttiin.

5 §                 Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2015 hyväksyttiin.

6 §                 Tulo- ja menoarvio toimintakaudelle 2015 hyväksyttiin. Samalla päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 15 euroa.

7 §                 Suoritettiin toimikauden 2015 hallituksen vaali. Hallituksen kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja:                     Mikko Mäkelä

Varapuheenjohtaja:              Antti Lindgren

Sihteeri:                               Lauri Lönnström

Rahastonhoitaja:                  Mira Harjunpää

Isäntä:                                  Petri Lahtinen

Emäntä:                               Riitta Karlenius

Opintosihteeri:                     Julia Zelenskaia

Varajäsenet:                         Lauri Särkkä         Victoria Stenvall

8 §                 Suoritettiin Rostran toimituskunnan vaali toimikaudelle 2015 seuraavin tuloksin:

Päätoimittaja:                       Antti Lindgren

Toimittajat:                          Mira Harjunpää      Anna-Maria Wilskman      Riitta Karlenius          Mikko Mäkelä

9 §                 Yhdistyksen sääntömuutosehdotus hyväksyttiin.

10 §               Muut esille tulleet asiat: Yhdistyksen puheenjohtaja ilmoitti 27.11. Saturnalian yhteydessä kello 20:00 pidettävästä ylimääräisestä yleiskokouksesta, jossa hyväksytään yhdistyksen uudet säännöt.

11 §               Puheenjohtaja päätti yleiskokouksen kello 19:30.

Mira Harjunpää     Antti Lindgren

Puheenjohtaja   Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksymme sen.

Anna Majanen       Risto Lehti