Kutsu yleiskokoukseen to 13.11. klo 19

Symposion ry:n sääntömääräinen yleiskokous järjestetään torstaina 13.11.2014 klo 19.00 ravintola Punavuoren Ahvenessa (Punavuorenkatu 12).

Esityslista
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Kokouksen järjestäytyminen
4 § Esityslistan hyväksyminen
5 § Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2015
6 § Tulo- ja menoarvio toimintakaudelle 2015
7 § Toimikauden 2015 hallituksen vaali
8 § Rostran toimituskunnan vaali toimikaudelle 2015
9 § Sääntömuutoksen hyväksyminen
10 § Muut esille tulevat asiat
11 § Kokouksen päättäminen

Yleiskokouksen esitelmöijänä toimii Tuomo Nuorluoto: Lisänimen (cognomen) käyttö roomalaisen yläluokan naisilla

Yliopiston muuttuneiden tulostuskäytäntöjen takia esityslistat yms. tullaan heijastamaan projektorilla valkokankaalle. Jos haluat tulostaa käsiteltävät paperit itsellesi, ilmoita puheenjohtajalle VIIM. TI 11.11., niin lähetän paperit sähköpostitse.

Advertisement

Hallituksen kokous 7.10.2014

Pöytäkirja Symposion ry:n kokouksesta 7.10.2014

Kokous pidettiin Marian Helmessä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Mira Harjunpää ja sihteerinä Antti Lindgren. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Anna Majanen, Robert Pätynen, Riitta Karlenius, Julia Zelenskaia sekä kohdasta 3 § Riia Tani ja kohdasta 4 § Mikko Mäkelä.

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:12.

2 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Sovittiin yhdistykselle tulleen käännöstilauksen hinta ja tekijät.

4 § 16.10. järjestettäväksi tarkoitettu viinilukupiiri päätettiin vaihtaa Venäjä-teemaiseksi cenaksi. Sovittiin tarjoiluista ja muista järjestelyistä. Alkoholillisen aterian hinnaksi päätettiin 5 euroa ja alkoholittoman 4 euroa. Cena järjestetään Illuusiossa kello 18:00 alkaen.

5 § 7.11. pidetään yhteisbileet Fibulan kanssa. Järjestelyistä sovitaan myöhemmin.

6 § Yleiskokous pidettäneen viikolla 46.

7 § Puheenjohtaja mainitsi henkilökunnan keskustelevan opintomatkan järjestelyistä 10.10.

8 § Sovittiin tulevista kahvihetkistä:
10.10. Mikko Mäkelä
17.10. Mira Harjunpää
Kontaktittomalla viikolla ei pidetä kahvihetkeä.

9 § Seuraava Pitkäranta-stipendi jaetaan vuoden 2015 Floraliassa. Sitä seuraava ja samalla viimeinen stipendi jaetaan keväällä 2016.

10 § Seuraava kokous päätettiin pitää heti Fibulan kanssa käytävien keskustelujen jälkeen, näillä näkymin 28.10. Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

11 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:44.

Mira Harjunpää Antti Lindgren
Puheenjohtaja Sihteeri

Hallituksen kokous 24.9.2014

Pöytäkirja Symposion ry:n kokouksesta 24.9.2014

Kokous pidettiin ennakkotiedoista poiketen Marian Helmessä, sillä Soul B havaittiin poistuneeksi keskuudestamme. Puheenjohtajana toimi Mira Harjunpää ja sihteerinä Antti Lindgren. Lisäksi paikalla olivat Mikko Mäkelä, Riitta Karlenius, Riia Tani sekä kolmannesta pykälästä lähtien Jari Klemetti.

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:00.

2 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Keskusteltiin Huonot antiikkiaiheiset elokuvat – tapahtuman (keskiviikko 1.10.) järjestelyistä. Tapahtuma alkaa Utopiassa kello 18:00. Kaikkia kehotettiin tuomaan omat antiikkiaiheiset hirvityksensä näytille. Tapahtuman järjestelyt alkavat kello 17:30.

4 § Alina-salin kevään varausten ensimmäinen varauskierros on 1.–2.10. ja toinen 15.–19.10. Floraliaa kaavailtiin järjestettäväksi mm. 8., 7. tai 15.5.2015.

5 § Symposionin uusien sääntöjen voimaantulo viivästynee rahavirtaan liittyvien ongelmien vuoksi.

6 § Fuksiaisten todettiin olleen taloudellinen menestys.

7 § Seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 7.10. kello 16:00 Marian Helmessä.

8 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:25.

Mira Harjunpää Antti Lindgren
Puheenjohtaja Sihteeri