Hallituksen kokous 8.9.2014

Pöytäkirja Symposion ry:n kokouksesta 8.9.2014

Kokous pidettiin Marian Helmessä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Mira Harjunpää ja sihteerinä Antti Lindgren. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Mikko Mäkelä, Lauri Lönnström, Urpo Kantola ja kolmannesta pykälästä lähtien Jaakko Korpiola, Risto Lehti, Anna Majanen sekä Riia Tani.

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:06.

2 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Päätettiin fuksiaisiin liittyvistä asioista.

4 § Sovittiin tulevista tapahtumista ja järjestelyistä:
13.9. Peli-ilta Lingvassa klo. 16:00. Järjestelyt alkavat 15:30.
18.9. Ludi Romani klusterilla.
1.10. Huonot antiikkiaiheiset elokuvat.
16.10. ”Lukupiiri” Illuusiossa
6.11. Toga cena

5 § Muistutettiin tulevista HYY:n edustajistovaaleista ja toivottiin kaikkien harkitsevan mahdollista ehdolle asettumista.

6 § Keskusteltiin tulevasta yleiskokouksesta ja alustavasti todettiin viikko 46 sopivaksi järjestysajankohdaksi.

7 § Sovittiin seuraavien kahvihetkien järjestäjistä:
12.9. Paula Rajala
19.9. Paula Rajala
26.9. Mikko Mäkelä

8 § Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 24.9. klo. 18:00 Soul B:ssä.

9 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:02.

Mira Harjunpää Antti Lindgren
Puheenjohtaja Sihteeri

Advertisement