Hallituksen kokous 28.5.2014

PÖYTÄKIRJA SYMPOSION R.Y.:N KOKOUKSESTA 28.5.2014

Kokous pidettiin Marian helmi -ravintolassa. Kokouksen puheenjohtajana oli Mira Harjunpää ja sihteerinä Anna Majanen. Edellisten lisäksi paikalla olivat myös seuraavat yhdistyksen jäsenet: Risto Lehti, Mikko Mäkelä, Riia Tani ja Anna-Maria Wilskman. Urpo Kantola saapui paikalle käsiteltäessä kohtaa 3.

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.03.

2 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Koska yhdistyksen sihteeri oli estynyt saapumasta paikalle, valittiin kokouksen sihteeriksi Anna Majanen.

4 § Symposion on huolissaan Kaisa-kirjaston tilanteesta. Uhkana on se, että kirjaston kokoelmia aiotaan pienentää, jotta kirjastoon saataisiin enemmän lukupaikkoja. Tämä ei kuitenkaan ole oikea ratkaisu, sillä varsinkin meidän alallamme kirjojen ja aineiston saatavuus kirjastosta on tärkeää. Tämän takia puheenjohtaja Mira Harjunpää ja varapuheenjohtaja Mikko Mäkelä allekirjoittivat kirjastolle suunnatun kannanoton siitä, että oikea ratkaisu tilakysymykseen ei ole kokoelmien karsiminen.

5 § Symposion-listalle oli aiemmin kokouspäivänä lähetetty tatuointitekstin käännöspyyntö, mutta koska annettu käännösaikataulu oli liian tiukka (se olisi vaatinut toimimista saman päivän aikana), pyyntöön ei vastannut kukaan.

6 § Maailman kulttuurien laitoksen Topeliassa 27.5.2014 järjestämä kirjakirpputori osoittautui menestykseksi ja Symposion teki kirjamyynnissä hyvän tuloksen. Symposionin kirjakaapissa yhä olevat kirjat aiotaan luetteloida ja kirjaluettelo toimitetaan sähköpostitse Symposion-listalle. Pohdinnassa oli myös se, että yhdistyksen tilinumero olisi hyvä saada näkyviin Symposionin kotisivuille.

7 § Tietoomme oli tullut, että ainakin kaksi latinistia on valmistumassa maisteriksi tänä keväänä. Symposion onnittelee Tea Pelkosta ja Tuomo Nuorluotoa tutkinnon suorittamisesta!

8 § Aiemmin kaavailtu jumalaiheinen Vademecum-kalenteri ei toteudu tänä vuonna liian vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Sen sijaan kalenteri vuodelle 2015 toimitetaan perinteisenä nähtävyyskuvakalenterina. Symposion toivoo saavansa antiikkiaiheisia valokuvia kalenteria varten. Vademecumin ilmestymisaikataulu on aiemmista vuosista poiketen jo alkusyksystä.

9 § Kerhohuoneelle Humanistiklusteriin on tulossa sakkokäytäntö koskien tilojen siivouksen tasoa. Järjestöt voivat sakottaa toisiaan, jos tilaa ei ole siivottu kunnolla edellisen järjestön käynnin jälkeen. Todisteena siivottomuudesta käytetään valokuvia.

10 § Kesätenttipiknikit järjestetään kesä- ja heinäkuun kesätenttien jälkeen Tervasaaressa tai sateen sattuessa kerhohuoneella Utopiassa.

11 § Puheenjohtajan uudeksi nuijaksi on hankittu suoraan Splitistä ”I love Croatia” -kello.

12 § Symposionin seuraava kokous pidetään elokuussa ennen fuksiviikkoa. Asiasta ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin.

13 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.19.

Mira Harjunpää Anna Majanen
Puheenjohtaja Sihteeri

Advertisement