Symposionin opintomatka 2014

Symposion ry. järjestää perustutkinto-opiskelijoille 1.–14.12.2014 opintomatkan Ateenaan ja sen lähialueille. Matkanjohtajana toimii klassillisen filologian dosentti FT Martti Leiwo.

Matkalle valitaan korkeintaan kahdeksan (8) opiskelijaa. Valittavien opiskelijoiden tulee hallita vähintään antiikin historian keskeisimmät kehityspiirteet. Valinnat tehdään tapauskohtaisesti.

Matkalaiset majoittuvat maksutta Suomen Ateenan-instituutin Koroneos-talossa ja opintomatkalle on Helsingin yliopiston rahastojen myöntämä 1 000 euron suuruinen matka-avustus, joka jaetaan matkalle lähtevien kesken. Opiskelijat järjestävät itse meno- ja paluumatkansa sekä vastaavat matka- ja elinkustannuksista. Retket Ateenan ulkopuolelle tehdään Ateenan-instituutin pikkubussilla, josta ei tule lisäkustannuksia matkalaisille.

Hakijoita pyydetään toimittamaan sähköpostitse viimeistään 4.5.2014 epävirallinen opintosuoritusote sekä lyhyt vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen lauri.lonnstrom@helsinki.fi.

Hakijoiden on myös mahdollista esittää toiveita vierailtavista kohteista.

Lauri Lönnström

Symposion ry.

lauri.lonnstrom (a) helsinki.fi

Advertisement

Hallituksen kokous 27.2.2014

Pöytäkirja Symposion ry:n kokouksesta 27.2.2013

Kokous pidettiin Marian Helmessä. Puheenjohtajana toimi Mikko Mäkelä ja sihteerinä Antti Lindgren. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Anna-Maria Wilskman, Julia Zelenskaia, Riia Tani, Lauri Lönnström ja pykälästä 8 Jaakko Korpiola.

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:02

2 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kerrottiin, että tulevalle opintomatkalle matkanjohtajaksi lähtee Leena Pietilä-Castrénin sijasta Martti Leiwo.

4 § Keskusteltiin laskiais-cenan järjestelyistä. Cena alkaa kello 18:00 ja järjestelyt ylioppilastalolla aloitetaan kello 16:00. Tarjolla on hernekeittoa ja laskiaispullaa sekä boolia pääsymaksun hinnalla. Lisäksi tarjolla snapseja yhden euron hintaan.

5 § Pohdittiin mahdollisuutta tehdä/teettä Symposionille lippu. Päätettiin tehdä selvityksiä lipun suhteen.

6 § Kronos, Fibula ja Symposion järjestävät klusterisitsit 14.3. Varapuheenjohtaja laittaa asiasta lisäinfoa sähköpostilistalle piakkoin.

7 § 17.3. keilataan Pyhän Patrikin kunnaksi. Järjestelyt lupasi hoitaa Lauri Lönnström.

8 § Keskusteltiin Symposionin kirjaston kohtalosta ja tultiin siihen tulokseen, että voidaan tehdä selvityksiä sen myymiseksi.

9 § Symposionille on tarjottu mahdollisuus taitto-ohjelma- ja Photoshop -opintopiiriin. Opintopiiriä ei koettu tarpeelliseksi, sillä kursseja kyseisistä aiheista on jo muutenkin.

10 § Seuraava kokous päätettiin pitää laskiais-cenan yhteydessä uudella ylioppilastalolla kello 18:00.

11 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:25.

Mikko Mäkelä, puheenjohtaja Antti Lindgren, sihteeri

Hallituksen kokous 14.2.2014

Pöytäkirja Symposion ry:n kokouksesta 14.2.2014

Kokous pidettiin Uudella ylioppilastalolla. Puheenjohtajana toimi Mira Harjunpää ja sihteerinä Antti Lindgren. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Jaakko Korpiola, Julia Zelenskaia, Mikko Mäkelä, Lauri Lönnström sekä Riia Tani.

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:46.

2 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Muistutettiin kaikkia laitoksen ilmoitustaululla olevasta listasta, johon voi merkitä tulevan lukuvuoden opetustoiveita 24.2. asti.

4 § Puheenjohtaja siirsi vallan symbolit varapuheenjohtajalle.

5 § Ilolla otettiin vastaan ilmoitus, että Vademecumeja on myyty teologeille.

6 § Tulevia tapahtumia:
12.3. Laskiais-cena
17.3. St Patrick’s keilaus
5.4. Peli-ilta
9.5. Floralia

7 § 28.2. Kahvihetken pitää Lauri Lönnström.

8 § Seuraava kokous päätettiin pitää 27.2. Marian Helmessä.

9 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:59.

Mira Harjunpää, puheenjohtaja Antti Lindgren, sihteeri

Yleiskokous 10.2.2014

Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 10.2.2014

Yleiskokous pidettiin Punavuoren Ahvenessa. Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Mikko Mäkelä, Kai Tainio, Julia Zelenskaia, Hanne Havukainen, Raisa Saarijärvi, Risto Lehti, Mira Harjunpää, Antti Lindgren, Suvi Laukkanen, Riia Tani, Urpo Kantola, Laura Aho ja Jens Nilsson. 3 §:n kohdalla paikalle saapuivat Anna-Maria Wilskman sekä Lauri Lönnström ja 5 §:n kohdalla Jari Klemetti.

1 § Mira Harjunpää avasi yleiskokouksen kello 19:22.

2 § Yleiskokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä siitä oli ilmoitettu vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin ilmoitustaululla sekä sähköpostilistalla ja paikalla oli vähintään kahdeksan yhdistyksen jäsentä.

3 § Yleiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mira Harjunpää ja sihteeriksi Antti Lindgren. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Suvi Laukkanen ja Risto Lehti.

4 § Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

5 § Käytiin läpi vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös. Tilintarkastajilla ei ollut huomautettavaa. Rahastonhoitaja totesi alijäämän tietävän kiristyksiä mm. Rostran ja juhlien kustannusten osalta.

6 § Edelliselle hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilintarkastajien lausunnon mukaisesti.

7 § Toiminnantarkastajiksi valittiin Risto Lehti ja Anna-Maria Wilskman. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Suvi Laukkanen ja Laura Aho.

8 § Symposion ry:n uudet säännöt hyväksyttiin yksimielisesti.

9 § Ei muita esille tulleita asioita.

10 § Puheenjohtaja päätti yleiskokouksen kello 19:33.

Mira Harjunpää, puheenjohtaja Antti Lindgren, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksymme sen.

Suvi Laukkanen Risto Lehti