Hallituksen kokous 30.1.2014

Pöytäkirja Symposion ry:n kokouksesta 30.1.2014

Kokous pidettiin Marian Helmessä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Mira Harjunpää ja sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Mikko Mäkelä, Lauri Lönnström ja Julia Zelenskaia.

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:00.

2 § Puheenjohtaja ilmoitti mahdollisista Kronoksen, Fibulan ja Symposionin yhteisistä kevään aikana pidettävistä hallitussitseistä. Järjestelyistä sovitaan asianosaisten kanssa myöhemmin. Puheenjohtaja kuitenkin huomautti, että Symposion ei lähde mukaan mihinkään tappiolliseen toimintaan.

3 § Rahastonhoitaja muistutti pian päättyvästä yliopiston rahastojen apurahahausta.

4 § Päätettiin, että jokainen lähtijä ostaa itse lippunsa 6.2. pidettävään humanistispeksin näytökseen, sillä ryhmälippuun vaadittava kymmenen henkilöä ei tullut täyteen.

5 § Ystävänpäivälupercalia alkaa kello 19:00. Järjestelyt aloitetaan aiemmin päivällä, mahdolli-sesti heti kahvihetken jälkeen.

6 § Puheenjohtaja muistutti lähestyvästä yleiskokouksesta, joka järjestetään 10.2. Punavuoren Ahvenessa. Puhujana Jens Nilsson.

7 § Pohdittiin kevään tapahtumia varapuheenjohtajan johdolla. Päätettiin pitää laskiaisaiheinen cena keskiviikkona 12.2., ja peli-ilta lauantaina 5.4. kello 16:00 alkaen. Lisäksi viikolla 12 kunnioitetaan Pyhän Patrikin muistoa.

8 § Agenttimme humanistisen tiedekunnan kansliasta raportoi tulostus-gatesta: Jokaisella on tulostukseen 400 kopion kiintiö helmikuun loppuun asti. Kiintiö putoaa 200:een 1. maaliskuuta ja tämä kiintiö on voimassa koko opiskeluajan, joskin kiintiötä voi ostaa lisää Unigrafiasta. Tämä kaikki ei kuitenkaan koske jatko-opiskelijoita, jotka ovat tällä hetkellä tulostusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tarkemmin asia selviää, kun Unigrafian kiintiökauppa aukeaa 1.3.

9 § Kahvihetken 7.2. pitää Lauri Lönnström.

10 § Seuraava kokous päätettiin pitää 14.2. kello 14:30 kahvihetken yhteydessä laitoksen kahvi-huoneella.

11 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:21.

Mira Harjunpää, puheenjohtaja Antti Lindgren, sihteeri

Advertisement