Hallituksen kokous 2.12.2013

Pöytäkirja Symposion ry:n kokouksesta 2.12.2013

Kokous pidettiin Marian Helmessä. Puheenjohtajana toimi Mira Harjunpää ja sihteerinä Antti Lindgren. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Anna Majanen, Helena Holm, Risto Lehti, Jaakko Korpiola, Anna-Maria Wilskman ja Mikko Mäkelä.

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:07.

2 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kevään ensimmäinen kokous pidetään viikolla 3. Kevätlukukauden alussa pidetään myös ylimääräinen yleiskokous uusien sääntöjen hyväksymiseksi.

4 § Opintomatkaa varten saatu tuki on 1000 €. Pohdittiin myös muun rahoituksen järjestämistä.

5 § Saturnaliaa juhlitaan Alina-salissa 10.12. Järjestäjät paikalle kello 17:00.

6 § Hallituksenvaihtajaiset pidetään 24.1.2014.

7§ Vademecum on painossa ja ilmestynee viimeistään 9.12.

8 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:27.

Mira Harjunpää, puheenjohtaja Antti Lindgren, sihteeri

Advertisement

Hallituksen kokous 21.11.2013

Pöytäkirja Symposion ry:n kokouksesta 21.11.2013

Kokous pidettiin Marian Helmessä. Kokouksen puheenjohtajan toimi yhdistyksen puheenjohtajan poissa ollessa varapuheenjohtaja Anna-Maria Wilskman ja sihteerinä Antti Lindgren. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Mikko Mäkelä, Julia Zelenskaia ja Riia Tani

1 § Varapuheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:01.

2 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Movember-juhlat järjestetään 27.11. Juhlissa päätettiin järjestää pienimuotoiset, noin viidenkymmenen arvan arpajaiset teemaan sopivine palkintoineen.

4 § Syksyn viimeinen varsinainen kahvihetki järjestetään 22.11. Mulsum-hetki pidetään 29.11.

5 § Saturnalian teemaksi valittiin -20 – luku. Lipun hinta on 10 euroa.

6 § Sääntömuutosta käsittelevä yleiskokous pidetään Saturnalian yhteydessä 10.12. kello 20:00 alkaen Uudella ylioppilastalolla.

7 § Vademecumin tekoon halukkaita apureita pyydetään ilmoittautumaan Risto Lehdelle. Samalle henkilölle toivotaan myös lähetettävän kalenteriin sopivia antiikkiaiheisia valokuvia.

8 § Symposionin humanistiklusterin tilankäyttöoikeus jatkuu 2014 – 2016.

9 § Mikko Mäkelä jatkaa Kronoksen tapahtumavastaavien kanssa keskusteluja mahdollisesta yhteistyöstä.

10 § Hallituksen vaihtajaisia vietetään 24.1.2014 kello 18:00 alkaen Zorbaksessa.

11 § Tilakonklaavissa 4.12. Symposionia edustaa varapuheenjohtaja.

12 § Riia Tani kertoi tiedekuntaneuvoston esittäneen tiedekunnan uudeksi dekaaniksi Arto Mustajokea.

13 § Jaakko Korpiolan valmistamia Symposion – pinssejä voi ostaa klusterilla pidettävissä tilaisuuksissa kahden euron hintaan.

14 § Seuraava kokous päätettiin pitää 2.12. kello 18:00 Marian Helmessä.

15 § Varapuheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:28.

Anna-Maria Wilskman, varapuheenjohtaja Antti Lindgren, sihteeri

Yleiskokous 13.11.2013

Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 13.11.2013

Yleiskokous pidettiin Punavuoren Ahvenessa. Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Laura Aho, Jens Nilsson, Jari Klemetti, Helena Holm, Mira Harjunpää, Julia Zelenskaia, Robert Pätynen, Hanne Havukainen, Anna-Maria Wilskman, Risto Lehti, Lauri Lönnström, Kai Tainio, Anna Majanen, Jaakko Korpiola, Urpo Kantola, Mikko Mäkelä ja Henna Puoskari sekä inspehtori Raija Sarasti-Wilenius.

1 § Mira Harjunpää avasi yleiskokouksen kello 19:06.

2 § Yleiskokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä paikalla oli vähintään kahdeksan yhdistyksen jäsentä ja yleiskokouksesta oli ilmoitettu vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin ilmoitustaululla sekä sähköpostilistalla.

3 § Yleiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mira Harjunpää ja sihteeriksi Antti Lindgren. Ääntenaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Majanen ja Laura Aho.

4 § Esityslistan kohtaan 6 päätettiin lisätä jäsenmaksusta päättäminen. Esityslista hyväksyttiin.

5 § Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2014 hyväksyttiin.

6 § Tulo- ja menoarvio toimintakaudelle 2014 hyväksyttiin siten, että samalla päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan (15 €).

7 § Suoritettiin toimikauden 2014 hallituksen vaali. Hallituksen kokoonpano on seuraava:
Puheenjohtaja: Mira Harjunpää
Varapuheenjohtaja: Mikko Mäkelä
Sihteeri: Antti Lindgren
Rahastonhoitaja: Lauri Lönnström
Isäntä: Julia Zelenskaia
Emäntä: Riia Tani
Opintosihteeri: Paula Rajala
Varajäsenet: Robert Pätynen
Jaakko Korpiola

8 § Suoritettiin Rostran toimituskunnan vaali toimikaudelle 2014 seuraavin tuloksin:
Päätoimittaja: Lauri Lönnström
Toimittajat: Risto Lehti
Anna-Maria Wilskman
Helena Holm
Julia Zelenskaia

9 § Yhdistyksen sääntömuutos hyväksyttiin siten, että 4 §:n kohta ”Yhdistyksen tarkoitus on herättää kreikan, latinan, klassillisen arkeologian ja nykykreikan opiskelijoiden keskuudessa harrastusta – – ” päätettiin palauttaa aikaisempaan muotoiluun ”Yhdistyksen tarkoitus on herättää klassillisen filologian, klassillisen arkeologian ja nykykreikan opiskelijoiden keskuudessa harrastusta – – ”.

10 § Ei muita esille tulleita asioita.

11 § Puheenjohtaja päätti yleiskokouksen kello 19:42.

Mira Harjunpää, puheenjohtaja Antti Lindgren, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksymme sen.

Anna Majanen Laura Aho