Hallituksen kokous 30.10.2013

Pöytäkirja Symposion ry:n kokouksesta 31.10.2013

Kokous pidettiin ravintola Marian Helmessä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Mira Harjunpää ja sihteerinä Antti Lindgren. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Mikko Mäkelä, Robert Pätynen, Julia Zelenskaia, Riia Tani, Anna-Maria Wilskman ja 8§ alkaen Lauri Särkkä.

1§ Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:03.

2§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Sovittiin cenan järjestelyistä.

4§ Opintomatkan järjestelyt todettiin alkaneiksi.

5§ Hallintovaalien todettiin menneen suunnitelmien mukaan.

6§ Floralian päivämäärä selviää kuukauden sisällä.

7§ Helena Holm pitää kahvihetket 15. ja 22.11.

8§ Symposionin säännöt käytiin läpi ja pykälien 3, 4, 6, 12, 16, 17, 18 ja 25 todettiin tarvitsevan muutoksia tai päivityksiä. Muutoksista tullaan ilmoittamaan sähköpostilistalla ennen yleiskokousta 13.11.

9§ Varapuheenjohtaja halusi kiittää kaikkia avusta kaapin siirtämisessä.

10§ Seuraava kokous päätettiin pitää 21.11. Marian Helmessä.

11§ Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:04.

Mira Harjunpää, puheenjohtaja Antti Lindgren, sihteeri

Advertisement