Hallituksen kokous 17.10.2013

Pöytäkirja Symposion ry:n kokouksesta 17.10.2013

Kokouksen puheenjohtajana toimi Mira Harjunpää ja sihteerinä Antti Lindgren. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Anna-Maria Wilskman, Mikko Mäkelä, Laura Aho, Riia Tani ja Julia Zelenskaia.

1§ Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:06.

2§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokous ilmaisi ilonsa Riia Tanin erittäin todennäköisestä tiedekuntaneuvoston jäsenyydestä ja Lauri Lönnströmin laitosneuvoston jäsenyydestä.

4§ Kaikkia halukaita kehotetaan mukaan ABI – infoon 31.10.

5§ MaKuLa:n yksikkökokous on 30.10. kello 10:00.

6§ Yliopistolla tulostamisen todettiin muuttuvan maksulliseksi vuodenvaihteessa.

7§ Todettiin, että ensi vuoden opintomatkan Kreikkaan valmistelut on syytä aloittaa pian. Apuraha on haettava viimeistään 6.11.

8§ Symposionin sääntöjen päivitys aloitetaan syksyn aikana.

9§ Ruotsalaisuus – cena järjestetään 6.11. kello 18:00 alkaen. Pääsymaksu 3 euroa, snapsin kera 5 euroa.

10§ Yleiskokous järjestetään keskiviikkona 13.11.2013 klo 19.00 ravintola Punavuoren Ahvenes-sa. Laura Aho puhuu otsikolla Thessalian hämärästä panhelleeniseksi kultiksi – Asklepioksen kultin kehitys antiikissa.

11§ Tulevia tapahtumia:
Keilaus 20.11. kello 19:00
Movember – juhlat 27.11. Illuusiossa
Saturnalia 10.12.

12§ Kahvihetket 1. ja 8.11. järjestää Mikko Mäkelä.

13§ Seuraava kokous on 31.10. kello 18:00 Marian Helmessä.

14§ Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:26.

Mira Harjunpää, puheenjohtaja Antti Lindgren, sihteeri

Advertisement

Kutsu Symposion ry:n yleiskokoukseen 13.11.

Symposion ry:n sääntömääräinen yleiskokous järjestetään keskiviikkona 13.11.2013 klo 19.00 ravintola Punavuoren Ahvenessa (Punavuorenkatu 12).

Esityslista
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Kokouksen järjestäytyminen
4 § Esityslistan hyväksyminen
5 § Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2014
6 § Tulo- ja menoarvio toimintakaudelle 2014
7 § Toimikauden 2014 hallituksen vaali
8 § Rostran toimituskunnan vaali toimikaudelle 2014
9 § Sääntömuutoksen hyväksyminen
10 § Muut esille tulevat asiat
11 § Kokouksen päättäminen

Yleiskokouksen esitelmöijänä toimii Laura Aho: Thessalian hämärästä panhelleeniseksi kultiksi – Asklepioksen kultin kehitys.

Hallituksen kokous 4.10.2013

Pöytäkirja Symposion ry:n kokouksesta 4.10.2013

Kokouksen puheenjohtajana toimi Mira Harjunpää ja sihteerinä Antti Lindgren. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Mikko Mäkelä, Jaakko Korpiola, Helena Holm, Robert Pätynen, Anna-Maria Wilskman, Julia Zelenskaia, Riia Tani, Anna Majanen, Lauri Lönnström ja Risto Lehti.

1§ Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:10.

2§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Yleiskokous pidetään keskiviikkona 13.11. kello 19:00 alkaen Punavuoren Ahvenessa.

4§ Hallintovaalit ovat tulossa ja puheenjohtaja toivoi mahdollisimman monen hakevan.

5§ Jaakko Korpiola sai fuksipassinsa täyteen.

6§ 17.10. työelämävastaavien kokouksessa Symposionia edustaa Helena Holm.

7§ Sääntömuutos aloittaa jälleen etenemisensä. Muutosta käsitellään tulevissa kokouksissa, mutta lopullinen muutos tehdään yleiskokouksessa.

8§ Abi-infoon tarvitaan avustajia, halukkaat voivat ilmoittautua Eva Nyman-Kaarakalle.

9§ Laitosneuvoston kokouksessa MaKuLan tilanteen todettiin olevan hyvä.

10§ Tilakonklaavissa oli kerrottu, että humanistiklusteriin tulee lisää ainejärjestöjä. Tämä tietää harvempia siivousvuoroja, mutta tilavarausten vaikenemista.

11§ Isäntä ja emäntä hoitavat togajuhlien järjestelyt.

12§ Tulevia tapahtumia:
Keilaus 20.11. kello 19:00
Ruotsalaisuus – cena 6.11.
Marraskuun lopulla Movember – tilaisuus

13§ Kahvihetket:
11.10. Helena Holm
18.10. Mikko Mäkelä
Perioditauolla ei pidetä kahvihetkeä

14§ Seuraava kokous pidetään 17.10. kello 18:00 Marian Helmessä.

15§ Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:50.

Mira Harjunpää, puheenjohtaja Antti Lindgren, sihteeri