Hallituksen kokous 25.3.2013

Pöytäkirja Symposion ry:n kokouksesta 25.3.2013

Kokous pdettiin ravintola Zetorissa. Puheenjohtajana toimi Mira Hajunpää ja sihteerinä Antti Lindgren. Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Anna-Maria Wilskman, Mikko Mäkelä, Lauri Lönnström, Urpo Kantola, Henna Puoskari ja Anna Majanen. Lisäksi paikalla oli Humanisticumin edustajana Nico Lamminparras.

1§                  Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:07.

2§                  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§                  Humanisticum esittäytyi.

4§                  Fantasiabileiden todettiin olleen hauskat ja tuottoisat vaikka sympoottien osallistuminen olikin heikohkoa.

5§                  Floralia järjestetään 7.5. teemalla barokki.

6§                  Logoprojektin kerrottiin etenevän piakkoin.

7§                  Symposionin kahvikassa on kadonnut ja tämän johdosta yhdistys ilmaisi tyytymättömyytensä maailman nykymenoon.

8§                  Seuraavat kahvihetket:

12.4. Mikko Mäkelä

26.4. Anna-Maria Wilskman

3.5. Mikko Mäkelä

9§                  Reijo Pitkärannan stipendin ja diplomin jakaminen valmistuville latinisteille alkaa tänä vuonna. Käytiin keskustelua myöntämisperusteista.

10§                Sovittiin peli-illan järjestelyistä.

11§                Seuraava kokous päätettiin pitää 15.4. kello 18:00 Järvenpään Swengissä.

12§                Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:38.

 

Mira Harjunpää, puheenjohtaja                         Antti Lindgren, sihteeri

 

Advertisement