Symposion-paita

Symposion-paita

Tällaista kaveria olisi tarjolla hupparille. Kyseessä on naisten pitkähihainen t-paita, jonka värisävy poikkeea hupparista.

Advertisement

Hallituksen kokous 11.3.2013

Pöytäkirja Symposion ry:n kokouksesta 11.3.2013

Kokous pidettiin ravintola Zetorissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Mira Harjunpää ja sihteerinä Antti Lindgren. Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Otso Heiskanen, Risto Lehti, Lauri Lönnström, Anna Majanen, Mikko Mäkelä ja Anna-Maria Wilskman. Lisäksi paikalla oli kaksi HYAL:n edustajaa.

1§ Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:08.

2§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ HYAL:n edustajat kertoivat järjestöstään ja sen vaikutuksesta ainejärjestöjen toimintaan sekä tulevista tapahtumista, joita ovat mm. ainejärjestöilta 27.3., opintovastaavien kokous 8.4. ja järjestösitsit 9.5.

4§ Fantasiabileet pidetään 12.3. Keskusteltiin siihen liittyen yhdistyksen rahankäyttökäytännöistä.

5§ 15. päivän keilaus siirrettäneen myöhemmäksi ajankohdaksi vähäisen kiinnostuksen vuoksi.

6§ Lupercalian (16.3.) järjestäjiä toivotaan paikalle klusteriin kello 16:00.

7§ Keskiviikkona 20.3. pidetään opintotukimielenosoitus. Symposionin lähetystö ko-koontuu päärakennuksen vanhalla puolella kolmannessa kerroksessa kello 12:45. Kaikki halukkaat ovat tervetulleita mukaan.

8§ 5.4. klusterin siivouksen jälkeen järjestetään peli-ilta klusterilla kello 18:00 alkaen.

9§ Kaisa-taloon ei ole odotettavissa muutoksia parempaan lähiaikoina. Kaikkia kannustetaan vastaamaan kirjaston käyttäjäkyselyyn.

10§ Symposionin hupparien suunnittelu on teettämisvaiheessa. Asian etenemisen todettiin vaativan hieman eri tahojen patistamista.

11§ Yhdistyksen sääntöjen muutosta käsitellään ensi kokouksessa.

12§ Seuraavat kahvihetket: 22.3. Anna-Maria Wilskman tai Mikko Mäkelä, 5.4. Lauri Lönnström.

13§ Rostran ilmoitettiin olevan painossa.

14§ Seuraava kokous pidetään 25.3. ravintola Zetorissa.

15§ Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:52.

 

Mira Harjunpää, puheenjohtaja                     Antti Lindgren, sihteeri

Hallituksen kokous 19.2.2013

Pöytäkirja Symposion ry:n kokouksesta 19.2.2013

Kokous pidettiin ravintola Zetorissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Mira Harjunpää ja sihteerinä Antti Lindgren. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Mirkka Koskimäki, Jari Klemetti, Risto Lehti, Anna Majanen, Mikko Mäkelä, Pasi Takkinen ja Anna-Maria Wilskman.

1§ Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:12.

2§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Symposionin humanistiklusterin siivousvuoro on 5.4. perjantaina. Siivoamaan siirrytään kahvihetken jälkeen ja siivouksen jälkeen järjestetään erinäisiä juhlallisuuksia.

4§ Helena Holm päätettiin nimittää työelämävastaavaksi.

5§ Kronoksen, MYY:n ja Symposionin yhteisten juhlien suunnittelukokous pidetään 22.2. Memphiksessä.

6§ Yhdistyksen kotisivuille päätettiin laittaa sanakirjasuosituksia ja käyttöohjeita latinasta ja kreikasta (ja tatuoinneista) kiinnostuneille.

7§ Tulevia tapahtumia:
15.3. St. Patrick’s keilaus klo. 19:00. Ilmoittautumiset sähköpostitse Lauri Lönnströmille.
16.3. Lupercalia, jota varten on varattu Illuusio ja Utopia. Järjestäjät paikalle klo. 16:00. Pääsymaksu 3 €, OPM.

8§ Kahvihetken 1.3. järjestää Mira Harjunpää. Sen jälkeen seuraava kahvittelu järjeste-tään viikolla 12.

9§ Mirkka Koskimäki ilmoitti halukkuutensa järjestää oopperaekskursion viikolla 19 tai 20. Kohteena Lemmenjuoma.

10§ Todettiin, että yleiskokouksessa ei tule olemaan puhujaa.

11§ Seuraava kokous päätettiin pitää 11.3. klo. 18:00 ravintola Zetorissa.

12§ Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:38.

 

Mira Harjunpää, puheenjohtaja                      Antti Lindgren, sihteeri