Hallituksen kokous 30.1.2013

Pöytäkirja Symposion ry:n kokouksesta 30.1.2013

Kokous pidettiin Kaivopihan Dublinerissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Mira Harjunpää ja sihteerinä Antti Lindgren. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Laura Aho, Helena Holm, Suvi Laukkanen, Risto Lehti, Lauri Lönnström, Anna Majanen, Mikko Mäkelä, Henna Puoskari sekä Anna-Maria Wilskman.

1§ Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:14.

2§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Yleiskokous päätettiin pitää maanantaina 25.2. klo 19:00 alkaen Punavuoren Ahvenessa.

4§ Cena pidetään lauantaina 9.2. kello 16:00 alkaen. Teemana laskiainen ja tarjolla hernekeittoa (myös terästettynä) ja laskiaispullaa. Alkoholittoman aterian hinnaksi päätettiin 2 euroa ja alkoholillisen 4 euroa.

5§ Kronoksen toiveesta päätettiin osallistua 11.3. järjestettäviin fantasia-aiheisiin yhteisbileisiin, jotka pidetään Alina-salissa. Mikko Mäkelä asetettiin järjestelyjen selvittelijäksi.

6§ Humanisticumin vuosikokous pidetään 15.2. kello 18:00. Symposionin edustajana kokouksessa toimii Mikko Mäkelä.

7§ Puheenjohtaja ilmoitti, että Humanisticum tulee lähiaikoina keräämään rekisteritietoja ainejärjestöiltään.

8§ Valintauudistus on tulossa, mutta se tuskin vaikuttaa uusien latinan- ja kreikanopiskelijoiden valintaan. Uudistuksesta saattaa tosin seurata tutkintovaatimusten viilausta.

9§ Muiden oppiaineiden kurssien korvaavuuksien selvittämisen avuksi on tullut uusi Korva-tietokanta.

10§ Seuraavat kahvihetkien järjestäjät:

1.2. Mira Harjunpää
8.2. Lauri Lönnström
15.2. Helena Holm
22.2. Mikko Mäkelä

11§ Ennen yleiskokousta pitää vielä selvittää, kuka on yhdistyksen inspehtoori ja etsiä yleiskokouksen puhuja.

12§ Seuraava kokous päätettiin pitää 19.2. kello 18:00 Kaivopihan Prahassa.

13§ Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:54.

 

Mira Harjunpää, puheenjohtaja                                   Antti Lindgren, sihteeri

Advertisement

Helmikuun yleiskokous 25.2. klo 19

Symposionin sääntömääräinen helmikuun yleiskokous järjestetään maanantaina 25.2. klo 19.00 Punavuoren Ahvenessa (Punavuorenkatu 12).

Mahdollisesta puhujasta tietoa myöhemmin.

Tervetuloa!

———

Esityslista:

§ 1. Kokouksen avaus
§ 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 3. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjantarkastajien valinta
§ 4. Esityslistan hyväksyminen
§ 5. Vuoden 2012 toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
§ 6. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen edelliselle johtokunnalle
§ 7. Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali
§ 8. Inspehtorin vaali
§ 9. Muut esille tulevat asiat
§ 10. Kokouksen päättäminen