Hallituksen kokous 14.3.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 14.3.2019

Kokous pidettiin olutravintola Aleksis K:ssa. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Ilias Liimatta ja Mikko Mäkelä.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:40.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Painosta saapuneita vademecum-kalentereita ihailtiin ja mahdollisesti vietettävistä juhlapäivistä keskusteltiin. Kokous päätti viettää Rooman perustamisen aattoa lauantaina 20.4. ja puheenjohtaja varasi tarkoitukseen Utopian. Kalenteria myydään ja jaetaan kahvihetkillä.

4 §                 Perjantaina vietetään Caesarin murhan vuosijuhlaa. Sofia ja Mikko ovat luvanneet tulla auttamaan. Tarjoamme perinteisesti caesarsalaattia ja myös retsinasangriaa. Puukkoja päätettiin hankkia lisää, minkä lisäksi sihteeri lupasi tuoda liimaa vanhojen korjaukseen. Kaapin koko mitataan järjestelyjen yhteydessä.

5 §                 Kino Symposion: Medeian kahdesta esityksestä Oodin Kino Reginassa yhteisekskursion kerraksi valittiin 7.4., minkä lisäksi 19.4. Finnkino esittää ensi-iltana elokuvan Asterix ja taikajuoman salaisuus.

6 §                 Symposionin taidekerhon ensimmäinen kokoontumiskerta voisi olla 3.5., mutta ensi kokouksessa tiedustellaan vielä jäsenistömme intoa tapahtumaan.

7 §                 Puheenjohtaja ilmoitti puhuvansa lukiolaisille 4.4. ainejärjestötoiminnasta.

8 §                 Tuutorihaun tuloksia ei ole vielä julkistettu, muttemme odota yllätyksiä.

9 §                 Fibula viettää 30.3. vuosijuhliaan. Symposion mainitaan tabula gratulatoriassa. Lähetystömme lausuu tilaisuudessa jonkin tervehdysrunon. Esimerkiksi Martialista harkittiin.

10 §               Symposion elättelee toiveita järjestää syksyinen jäsenmatka Viipuriin.

11 §               Mikko kertoi pyytäneensä hinta-arviota uusista paidoista Symposionille.

12 §               Seuraava kokous pidetään torstaina 28.3. kello 19:00 Aleksis K:ssa.

13 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:21.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri

Mainokset

Hallituksen kokous 28.2.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 28.2.2019

Kokous pidettiin olutravintola Poseidonissa. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Ilias Liimatta ja Kim Sjöström.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:35.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Puheenjohtaja kertoi uuden kaapin hankinnan olevan työn alla. Tiedustelemme toimintaohjeita. Nykyisen kaapin leveys on mitattava ja markkinoilta on löydettävä sopiva yksilö.

4 §                 Puheenjohtaja sekä Julia ovat tiedustelleen professoritilannetta. Salomies pitää vielä seminaarin, sillä Korhonen ei ole ottanut virkaa vastaan. Koko lukuvuoden 2019-2020 ei-klassillisen latinan opetus on vielä auki.

5 §                 Mainittakoon, että seuraava vuosi on viimeinen siirtymävuosi vanhan koulutusohjelman mukaan opiskeleville.

6 §                 Puheenjohtaja kehotti kaikkia katsomaan kesäyliopiston kurssitarjontaa.

7 §                 Caesarin murhan vuosipäivää juhlistetaan jälleen perjantaina 15.3. kello 18:00. Tapahtuman hinta on alustavasti noin viisi euroa. Järjestäjiä odotetaan saapuviksi noin kello 17:00.

8 §                 Vademecumeita päätettiin sittenkin painattaa sadan sijaan 120 kappaletta useiden ennakkovarausten vuoksi. Kalenteri lähteen painoon huomenna.

9 §                 Fibula viettää vuosijuhliaan 30.3.

10 §               Hallituksen jäsenten esittelyjä kaivataan. 10.3. on määräpäivä.

11 §               Puheenjohtaja kertoi kokoukselle, että järjestötukihakemus on tehty.

12 §               Kokous kävi keskustelua Symposionin tulevista aktiviteeteista. Turun keskiaikamarkkinoille päätettiin järjestää yhteisekskursio. Voisimme vierailla joukkona myös Vapriikin Ostia-näyttelyssä, joka aukeaa marraskuussa.

Symposionin taidekerhosta oli myös alustavaa puhetta. Käännöskerhon uudelleenaktivointi otettiin myös esille. Floraliassa esitetään jo käännetty Sammakot, mutta tavoitteeksi otettiin kääntää saturnaliaa varten uusi näytelmä. Näytelmäkerhokin on siis syytä aktivoida.

Kino Symposion: Oodin Kino Reginassa esitetään 2.4. ja 7.4. Medeia. 19.4. saa ensi-iltansa Asterix ja taikajuoman salaisuus, jota voimme mennä katsomaan ironisesti.

13 §               Seuraava kokous pidetään torstaina 14.3. kello 18:30 Aleksis K:ssa.

14 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:14.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 8.2.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 8.2.2019

Kokous pidettiin Uudella ylioppilastalolla Illuusiossa. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Mikko Mäkelä, Antti Lindgren, Ilias Liimatta, Riku Mäkelä ja Peppi Savolainen.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:34.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Yleiskokous järjestetään 22.2. perjantaina kello 19:00 Punavuoren ahvenessa. Esitelmän pitää Risto Lehti. Uudeksi inspehtoriksi päätettiin tiedustella Marja Vierrosta.

4 §                 Alina-salin varauskalenteri on täynnä, joten puheenjohtaja varasi kokouksen aikana Humanistiklusterin ”kylmä sota” -teemaiseen floraliaamme, jonka päivämääräksi tarkentui 10.5..

5 §                 Hallituksenvaihtajaiset ovat perjantaina 1.3. kello 18:00 Il Triossa. Menutarjouksia pyydettäessä otamme tietenkin huomioon myös vegaanit.

6 §                 Lupercalia päätettiin pitää laskiasteemaisena.

7 §                 Sihteeri toivoo vielä paria kuvaa Vademecumia varten. Kokouksen mielestä kalenterista olisi järkevää ottaa tänä vuonna pienempi painos viiveen vuoksi. Antti tiedustelee kysyntää.

8 §                 Seuraava kokous pidetään torstaina 28.2. kello 18:30 Poseidonissa.

9 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:56.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 18.1.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 18.1.2019

Kokous pidettiin olutravintola Poseidonissa. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Ilias Liimatta, Peppi Savolainen, Sofia Vierula ja Riku Mäkelä.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:06.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Yhdistyksellämme ei vieläkään ole kunnollista kaappia pitkällisestä tarpeesta huolimatta. Puheenjohtaja tekee kalustehankintatukianomuksen HYY:n järjestösihteerille.

4 §                 Yleiskokous on järjestettävä helmikuussa ja kokouksessa ehdotettiin perjantaita 22.2. alustavaksi päivämääräksi. Puhujaksi tiedustellaan hiljattain gradunsa jättäneitä tai sen loppumetreillä olevia opiskelijoita.

5 §                 Rostraan kirjoitetaan perinteinen uuden hallituksen esittäytyminen ja Peppi ei vastustellut fuksikertomuksen kirjoittamista. Sihteerin huomautettiin olevan artikkelin velkaa, minkä hän myönsi. Puolivalmiiseen vuoden 2019 Vademecumiin tiedustellaan puuttuvia kuvia.

6 §                 Floraliaa vietetään toukokuussa joko 26. tai 27. päivä. Teemaksi on jo kuulemma aiemmin valikoitunut ”kylmä sota”. Floraneitoa pohdittiin. Lukuvuoden viimeisen kahvihetken, jota vietetään skumppahetkenä perinteen mukaan, voisi järjestää floralian etkoina.

7 §                 1.5. vietetään vappupiknikiä Tervasaaressa. Tämän tapahtuman yhteydessä vieraillaan myös Linkomiehen haudalla.

8 §                 Lupercaliaa vietetään 15.2. perjantaina. Puheenjohtaja ilmoittautui tekemään ruoskan.

9 §                 Hallituslaisten tulee mielellään ilmoittautua klusterikoulutukseen. Riku ja Arttu ovat vielä ilmoittautumatta ja Mikko on lupautunut.

10 §               Tuutorihaku on käynnissä nyt 12.2. asti. Ilias voinee toimia toistamiseen tuutorina ja Peppi pohtii vielä osallistumistaan. Hallitus kehottaa hakemaan toimeen hyvän kokemuksen ja huomattavien etujen vuoksi.

11 §               Turun yliopiston klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin ainejärjestö Palladion täyttää 16.2. 50 vuotta. Symposionlaisia on kutsuttu osallistumaan vuosijuhliin. Hallitus päätti muistaa sisarjärjestöämme myös onnittelukortilla.

12 §               Hallituksenvaihtajaisten ajankohdaksi pohdittiin perjantaita 1.2. noin kello 18:00 alkaen. Asiamiehenämme toimii Riku, jota ohjeistettiin varaamaan Pompeijista paikat noin 15 hengelle. Jatkopaikaksi varataan klusteri.

13 §               15.3. on jälleen aika muistella Caesaria murhacenan merkeissä perinteiksi muodostunein menoin.

14 §               Perjantaina 8.2. ehdotettiin järjestettäväksi anthesteria-cena.

15 §               Ilias tiedustelee Divinalta, Fibulalta ja Kronokselta kevääksi suunniteltujen toogajuhlien ajankohtaa.

16 §               Puheenjohtaja kertoi uutisia kandiohjelman johtoryhmästä: nykykreikka lakkautetaan kokonaan ja ensi vuonna opetussuunnitelma myllerretään jälleen.

17 §               Ilias tiedusteli kokoukselta, voisimmeko järjestää sitsit. Alkusyksylle tiedustellaan yhteistyötahoja mahdollisten sitsien toteuttamiseksi.

18 §               Yritämme tänä vuonna pitää kolme kesätenttipiknikiä, joista yhtä ehdotettiin järjestettäväksi Suomenlinnassa.

19 §               8.2. kahvihetkelle tarvitaan sijainen.

20 §               Seuraava kokous pidetään anthesteria-cenan yhteydessä 8.2. kello 18:00.

21 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:57.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri

Yleiskokous 23.11.2018

Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 23.11.2018

Yleiskokous pidettiin Domus Gaudiumin kokoustila Seppeleessä. Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Julia Lindgren, Arttu Alaranta, Antti Lindgren, Sanni Kiesiläinen, Anna-Maria Wilskman, Iida-Lotta Salander, Sofia Vierula, Eveliina Orava, Kim Sjöström, Peppi Savolainen, Urpo Kantola, Riku Mäkelä, Ilias Liimatta, Laura Aho, Jari Klemetti, Suvi Laukkanen, Otso Heiskanen ja inspehtori Mika Kajava.

1 §                 Julia Lindgren avasi kokouksen kello 18:12.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli yli kuusi yhdistyksen jäsentä, minkä lisäksi kokousajankohdasta oli tiedotettu yli kaksi viikkoa etukäteen yhdistyksen sähköpostilistalla sekä ilmoitustaululla.

3 §                 Kokouksen järjestäytyminen: Julia Lindgren valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Arttu Alaranta sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi ilmoittautuivat Antti Lindgren ja Jari Klemetti.

4 §                 Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan ilman muutoksia.

5 §                 Toimintasuunnitelmaa toimintakaudelle 2019 tarkasteltiin. Suunnitelma pohjaa perinteiseen, mutta pyrimme lisäämään sähköisten tiedotuskanavien käyttöä ja näin vähentää paperinkulutusta. Yhdistyksellämme on perustettu Instagram-tili, jolla pyrimme lisäämään näkyvyyttämme. Tässä vaiheessa Otto Heiskanen saapui kokoukseen. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.

6 §                 Tulo- ja menoarviota toimikaudelle 2019 tarkasteltiin ja se hyväksyttiin. Rahastonhoitajamme on Ranskassa, joten puheenjohtaja on laatinut arvion tavallisesta poiketen. Jäsenmaksun suuruus päätettiin pitää edelleen 15 euron suuruisena ja kertaluontoisena.

7 §                 Vuoden 2019 hallituksen ja virkailijoiden vaalit:

 • Julia Lindgren ehdotti puheenjohtajaksi Sanni Kiesiläistä, valittiin
 • Sanni Kiesiläinen ehdotti varapuheenjohtajaksi Ilias Liimattaa, valittiin
 • Sanni Kiesiläinen ehdotti rahastonhoitajaksi Mikko Mäkelää, valittiin
 • Sanni Kiesiläinen ehdotti sihteeriksi Arttu Alarantaa, valittiin

 

 • Kulttuurivastaavaksi ehdotettiin Peppi Savolaista, valittiin
 • Isännäksi ehdotettiin Riku Mäkelää, valittiin
 • Opintosihteeriksi esitettiin Sofia Vierulaa, valittiin
 • Yhdenvertaisuusvastaavan virkaan ehdottautuivat Ilias Liimatta ja Sofia Vierula. Molemmat ehdokkaat esittivät vaikuttavan puheen. Kokous valitsi Ilias Liimatan yhdenvertaisuusvastaavaksi äänin 7-6.

8 §                 Rostran toimituskunnan vastaavaksi päätoimittajaksi ilmoittautui Sanni Kiesiläinen, ja toiseksi päätoimittajaksi ilmoittautui Julia Lindgren. Kokous hyväksyi.

9 §                 Muut esille tulevat asiat:

 • Vuoden 2018 rahastonhoitaja on Ranskassa. Julia Lindgren ehdotti, että vuoden 2019 rahastonhoitajamme Mikko Mäkelä vastaisi tilinpäätöksen valmistelusta tämän puolesta. Mäkelä valittiin vt. rahastonhoitajaksi vuoden 2018 lopulle.
 • Saturnalian päivää ei ole vielä päätetty, joten sen ajankohdaksi ehdotettiin perjantaita 7. joulukuuta. Tilojen saatavuus tarkistetaan.
 • Laura Aho ilmaisi, että tapahtumista tiedottaminen on ajoittain ollut puutteellista. Hallitus tunnistaa ongelman ja lupaa tehostaa tiedottamistaan.

10 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:42.

 

Julia Lindgren, puheenjohtaja                                           Arttu Alaranta, sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksymme sen

 

Antti Lindgren                                                                 Jari Klemetti

Hallituksen kokous 8.11.2018

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 8.11.2018

Kokous pidettiin olutravintola Poseidonissa. Julia Lindgren toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen, Anna-Maria Wilskman, Kim Sjöström, Mikko Mäkelä ja Ilias Liimatta.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:35.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Anna-Maria kertoi kokoukselle terveisiä johtoryhmästä. Johtoryhmä puoltaa esitystä, jonka mukaan saataisiin mahdollisesti kolme 15 op. klassillisten aineiden kokonaisuutta: latina, kreikka ja antiikin maailma. Tiedekunta hyväksynee esityksen keväällä. Reaaliopinnoista tullee mahdollisuus valita laajempi 30 op. kokonaisuus.

4 §                 Symposionin adressi on syytä sulkea nyt. Tarkistamme mitkä tahot ovat allekirjoittaneet adressin ja menemme tapaamaan dekaania.

5 §                 Perjantaina 23.11. kello 18:00 on Symposionin yleiskokous. Tilavarausvaikeuksien vuoksi kokous päätettiin lopulta järjestää kokoustila Seppeleessä, osoitteessa Leppäsuonkatu 11, 1. kerros, Domus Gaudium.

6 §                 HYY:n tilastartti on maanantaina 19.11. kello 19-21:00 ja jokaisesta järjestöstä, joka mielii käyttää HYY:n tiloja vuosina 2019-2020, vaaditaan paikalle edustaja. Sanni uhrautuu osallistumaan edustajanamme. Hänelle annetaan valtakirja.

7 §                 Uudelta dekaanilta on tullut kutsu yhdelle järjestön edustajalle 3.12. järjestettävälle illalliselle. Puheenjohtajamme uhrautuu edustamaan meitä.

8 §                 Salomiestä muistetaan. Jäähyväisluento on 14.12. kello 14:00.

9 §                 Saturnalian teemana on tänä vuonna jo aiemmin päätetty ydintuho. Kokous päätti järjestää juhlan klusterilla.

10 §               Siroselle toimitettiin pieni lahja 60-vuotissyntymäpäivän johdosta.

11 §               Raija Sarasti-Wilenius oli pyytänyt välittämään tiedon Tukholmassa 1.-2. huhtikuuta 2019 järjestettävästä opiskelijasymposiumista.

12 §               Symposionin huonojen antiikkiaiheisten elokuvien kerhoa ehdotettiin lauantaille 1.12. noin kello 17:00. Ohjelmistoksi toivottiin Percy Jackson -elokuvia.

13 §               14.11. järjestetään jälleen Ateneumin Taidetta meille -tapahtuma. Symposion järjestää yhteisekskursion museoon kellon 16:30.

14 §               Seuraava kokous järjestetään yleiskokouksen yhteydessä, ellei tarvetta ilmene ennen.

15 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:27.

 

Julia Lindgren, puheenjohtaja                                           Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 18.10.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 18.10.2018

Kokous pidettiin olutravintola Poseidonissa. Julia Lindgren toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Antti Lindgren, Mira Harjunpää ja sähköisten viestimien välityksellä Sanni Kiesiläinen.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:47.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Seuraavan yleiskokouksen päivämäärä on päätettävä. Inspehtorilta tiedustellaan sopivaa aikaa. Kokous keskusteli järjestelyasioista, muttei tehnyt vielä päätöksiä kokouksen vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

4 §                 Maanantaina 19.11. on tilastartti, johon on löydettävä edustaja myös Symposionilta, mikäli haluamme käyttää HYY:n tiloja vuosina 2019 ja 2020.

5 §                 Kokous keskusteli maanantaisten sitsien järjestelyistä.

6 §                 Aiemmin suunniteltu halloweencena voitaisiin toteuttaa huonojen antiikkiaiheisten elokuvien iltana. Päivämääräksi kokous pohti joko alkuperäistä marraskuun kolmatta tai sitä edeltävää perjantaita.

7 §                 Kokous keskusteli saturnaliasta ja Alina-salin soveltuvuutta tapahtuman paikaksi epäiltiin.

8 §                 Seuraava kokous järjestetään alustavasti viikolla 44 ja päivä sovitaan erikseen.

9 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:22.

 

Julia Lindgren, puheenjohtaja                                           Arttu Alaranta, sihteeri