Yleiskokous 26.11.2021

Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 26.11.2021

Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Iida-Lotta Salander, Peppi Savolainen, Ilias Liimatta, Jari Klemetti, Suvi Laukkanen, Nella-Kaneli Hautala, Daniel Sundqvist, Joona Lahti, Aku Polus, Sofia Vierula, Sanni Kiesiläinen, Mikko Mäkelä ja yhdistyksen inspehtori Marja Vierros. Lisäksi Zoom -videopalvelun välityksellä paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Jamie Vesterinen, Riku Mäkelä ja Eveliina Orava, joka liittyi kokoukseen kohtaa seitsemän käsiteltäessä.

1 §                 Iida-Lotta Salander avasi kokouksen klo: 19:14.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli enemmän kuin vaadittavat kuusi yhdistyksen jäsentä, minkä lisäksi kokousajankohdasta oli tiedotettu yli kaksi viikkoa etukäteen.

3 §                 Kokouksen järjestäytyminen: Iida-Lotta Salander valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Peppi Savolainen sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Mäkelä ja Jari Klemetti, joka toimi myös kokouksen ääntenlaskijana.

4 §                 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

5 §                 Iida-Lotta Salander kävi läpi toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2022.

6 §                 Ainejärjestön jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 15 €.  

7 §                 Toimikauden 2022 hallituksen vaalit.

 • Puheenjohtajaksi valittiin Iida-Lotta Salander
 • Varapuheenjohtajaksi valittiin Onni Paajanen
 • Sihteeriksi valittiin Sofia Vierula
 • Emännäksi valittiin Eveliina Orava.
 • Isännäksi valittiin Inka Pakarinen
 • Opintosihteeriksi valittiin Aku Polus.
 • Kulttuurivastaavaksi valittiin Joona Lahti.
 • Urheiluvastaavaksi valittiin Daniel Sundqvist
 • Yhdenvertaisuusvastaavaksi valittiin Nella-Kaneli Hautala

8 §                 Rostran toimikuntaan valittiin Joona Lahti, päätoimittajaksi Sofia Vierula ja ristikkotoimittajaksi Iida-Lotta Salander.

9 §                 Muiden asioiden läpikäyminen.

 • Äänestimme yhdistyksen mahdollisesta maksuosuudesta haalarihankinnassa. Enemmistö äänesti haalarihankinnan maksuihin osallistumisen puolesta.
 • Ilias Liimatta ehdotti äänestys- ja vaalijärjestyksen laatimista helmikuun yleiskokoukseen. Ehdotus hyväksyttiin.
 • Jamie Vesterinen otti puheeksi käännösvastaavan roolin, mutta kyseiselle roolille ei enää ollut tilaa hallituksessa.

10 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 20:26.

Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                                Peppi Savolainen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksymme sen

                Mikko Mäkelä              Jari Klemetti

Hallituksen kokous 7.10.2021

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 7.10.2021

Kokous pidettiin etänä Zoom -videopalvelun välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Iida-Lotta Salander ja varapuheenjohtaja Sofia Vierula, sihteerinä toimi Peppi Savolainen. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen, Inka Pakarinen, Jamie Vesterinen ja Daniel Sundqvist.

1§                  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 18:07

2§                  Pohdimme vuosijuhlien sekä niiden jatkojen juomatarjoiluja.

3§                  Mietimme mahdollisia vuosijuhlien jatkopaikkoja.

4§                  Puheenjohtaja joutui lähtemään kokouksesta huonon nettiyhteyden takia.

5§                  Päätimme pitää vuosijuhlia varten viininmaisteluillan Uudella ylioppilastalolla 16.10.2021

6§                  Mikko Mäkelä otti puheeksi vuosijuhlapäivän 30.10. aikataulun, eli itse juhlien järjestämisen ja tarjoilujen hankkimisen jatkoille.

7§                  Pohdimme, millaisia koristeita hankimme vuosijuhliin.

8§                  Puhuimme arpajaisten järjestämisestä vuosijuhlilla. Näillä näkymin Dafne Foods on kiinnostunut sponsoroimaan palkinnon arpajaisiin.

9§                  Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo: 18:52

Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                               Peppi Savolainen, sihteeri
Sofia Vierula, varapuheenjohtaja

Hallituksen kokous 22.9.2021

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 22.9.2021

Kokous pidettiin etänä Zoom -videopalvelun välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Iida-Lotta Salander ja sihteerinä Peppi Savolainen. Lisäksi läsnä olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Onni Paajanen, Sanni Kiesiläinen, Iida Huitula, Inka Pakarinen ja Jamie Vesterinen.

1§               Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 19:37

2§               Hallitus äänesti yksimielisesti sen puolesta, että Kim Sjöströmin oikeutta osallistua Symposionin toimintaan rajoitetaan toistaiseksi. Päätös katsotaan alkavaksi siitä hetkestä, kun asianosaiselle on ilmoitettu päätöksestä sähköpostitse. Päätöksen tarkemmat perustelut ovat saatavilla erillisenä liitteenä, jonka saa hallitukselta pyytämällä.

3§               Keskustelimme opiskelijapalautteen vastauksesta ja tehtiin vastaustekstiin pienimuotoisia korjauksia.

4§               Varapuheenjohtaja Sofia Vierula edustaa Symposionia Humanisticumin puheenjohtajaseminaarissa 4.10.

5§               Symposion on saanut pyynnön tukea #vegaaninenHYY adressia. Järjestö suostui tukemaan adressia.

6§               Keskustelimme vuosijuhlanäytelmän järjestämisestä.

7§               Keskustelimme kahvihetkien järjestämisestä metsätalolla.

8§               Keskustelimme uusien -ja vanhojen illasta ja tarjoiluista.

9§               Keskustelimme vuosijuhlien viinitarjoiluista.

10§             Sovittiin erillisestä kokouksesta vuosijuhlien järjestämisestä.

11§             Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 20:48

Yleiskokous 1.4.2021

Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 1.4.2021

Yleiskokous pidettiin etänä zoomin välityksellä. Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Iida-Lotta Salander, Peppi Savolainen, Iida Huitula, Jamie Vesterinen, Sanni Kiesiläinen, Kai Tainio.

1 §                 Yhdistyksen puheenjohtaja Iida-Lotta Salander avasi kokouksen kello 18:06.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli vaadittavat kuusi yhdistyksen jäsentä, minkä lisäksi kokousajankohdasta oli tiedotettu yli kaksi viikkoa etukäteen.

3 §                 Kokouksen järjestäytyminen: Iida-Lotta Salander valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Peppi Savolainen sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanni Kiesiläinen ja Iida Huitula.

4 §                 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

5 §                 Myönnettiin vastuuvapaus edelliselle hallitukselle.

6 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:08.

Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                                     Peppi Savolainen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksymme sen

Sanni Kiesiläinen                                                             Iida Huitula

Yleiskokous 17.3.2021


Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 17.3.2021

26.2.2021 pidetyn yleiskokouksen jatko-osa pidettiin etänä zoomin välityksellä. Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Iida-Lotta Salander, Peppi Savolainen, Iida Huitula, Jamie Vesterinen, Inka Pakarinen, Onni Paajanen, Sofia Vierula, Sanni Kiesiläinen, Riku Mäkelä.


1 §                 Iida-Lotta Salander avasi kokouksen kello 17:12.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli enemmän kuin vaadittavat kuusi yhdistyksen jäsentä, minkä lisäksi kokousajankohdasta oli tiedotettu yli kaksi viikkoa etukäteen.

3 §                 Kokouksen järjestäytyminen: Iida-Lotta Salander valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Peppi Savolainen sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanni Kiesiläinen ja Inka Pakarinen.

4 §                 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

5 §                 Vuoden 2020 toiminnantarkastajat vapautetaan tehtävistään.

6 §                 Vuoden 2021 uusitoiminnantarkastaja valitaan vaalein: toiminnantarkastajaksi valittiin Kai Tainio ja varatoiminnantarkastajaksi Sofia Tallinen.

7 §                 Muut esille tulevat asiat:

 • Jamie Vesterinen otti puheeksi metsätalossa olevat Symposionin tavarat, jotka pitäisi siirtää. Tavarat suunniteltiin siirrettäviksi huhtikuun lopulla.

8 §                 Seuraavan yleiskokouksen ajaksi päätettiin 1.4.2021 kello 18:00 alkaen.

9 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:20Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                                 Peppi Savolainen, sihteeri


Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksymme sen

Sanni Kiesiläinen                                                             Inka Pakarinen

Yleiskokous 26.2.2021

Pöytäkirja Symposion ry:n yleiskokouksesta 26.2.2021

Yleiskokous pidettiin etänä zoomin välityksellä. Paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Iida-Lotta Salander, Peppi Savolainen, Iida Huitula, Sari Kock, Jamie Vesterinen, Johanna Hauta-Aho, Inka Pakarinen, Onni Paajanen, Julia Lindgren, Antti Lindgren, Sofia Vierula, Sanni Kiesiläinen, Mikko Mäkelä, Kim Sjöström, Anna-Maria Wilskman, Riku Mäkelä ja yhdistyksen inspehtori Marja Vierros


1 §                 Iida-Lotta Salander avasi kokouksen kello 19:12.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli enemmän kuin vaadittavat kuusi yhdistyksen jäsentä, minkä lisäksi kokousajankohdasta oli tiedotettu yli kaksi viikkoa etukäteen.

3 §                 Kokouksen järjestäytyminen: Iida-Lotta Salander valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Peppi Savolainen sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Sanni Kiesiläinen ja Mikko Mäkelä.

4 §                 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

5 §                 Sanni Kiesiläinen teki huomautuksen toimintakertomuksesta. Symposion täytti 60 vuotta, ei 50.

6 §                 Mikko Mäkelä jääväsi itsensä toiminnantarkastajan virasta, koska Patentti- ja rekisterihallituksen hitauden takia hänellä on yhä tilinkäyttöoikeudet.

7 §                 Sofia Vierula esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen.

Rahastonhoitaja Riku Mäkelä esitteli tilinpäätöksen, joka oli toimitettu yli kaksi viikkoa aiemmin. Tili on miinuksella, johtuen siitä, että viime lukuvuodenkin Vademecum kalenterit maksettiin tänä lukuvuonna.

Toiminnantarkastaja tulee esittämään toiminnantarkastuskertomuksen 3.3. klo: 17:00 dekaanikokouksen yhteydessä.

8 §                 Toiminnantarkastajaksi valittiin Nella-Kaneli Hautala ja varatoiminnantarkastajaksi Sari Kock.

9 §                 Jamie Vesterinen ehdotti käännöstyöstä saatavan palkkion maksettavaksi osaksi itse kääntäjille. Käännöstöiden lähtöhinnaksi päätettiin 30 €. Maksettavasta hinnasta Symposion saisi 15 %, korkeintaan 20 €. Kääntäjä saa itse päättää hinnan tekemästään työstään, asia hyväksyttiin.

10 §               Inspehtorina seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin jatkavaksi klassillisen filologian apulaisprofessori Marja Vierros.

11 §               Muut esille tulevat asiat:

 • Inka Pakarinen otti puheeksi Symposionin suunnitellun reissun Amos Rexiin. Mitä luultavimmin se ei ole mahdollista nykyisen koronatilanteen vuoksi.
 • Sanni Kiesiläinen otti puheeksi johtoryhmän edustajat. Sanni itse toimii kielten maisteriohjelman johtoryhmän varaopiskelijaedustajana ja Inka Pakarinen toimii kielten kandiohjelman johtoryhmän edustajana.

10 §               Puheenjohtaja siirsi kokouksen tauolle klo: 20:15 ja jatkuvaksi 3.3. klo 17:00.

Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                                 Peppi Savolainen, sihteeri


Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksymme sen

Sanni Kiesiläinen                                                             Mikko Mäkelä

Hallituksen kokous 27.4.2021

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 27.4.2021

Kokous pidettiin etänä Zoom-videopalvelun välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Iida-Lotta Salander ja sihteerinä Peppi Savolainen. Lisäksi läsnä olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen, Onni Paajanen, Sofia Vierula, Jamie Vesterinen, Iida Huitula, Julia Lindgren, Inka Pakarinen.


1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:06.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                Pohdimme Floralian juhlimista. Mahdollinen ulkotapahtuma lauantaina 15.5. kello 16:00.

4 §                 Pohdimme Floralian tarjoiluja.

5 §                 Symposion saanut ennakkona tahlotukea.  

6 §                Keskustelimme vuosijuhlien vietosta ja järjestämisestä. Näillä näkymin pyrimme järjestämään ne syksyllä.

7 §                 Keskustelimme eläköityvän lehtorin muistamislahjasta.

8 §                 Keskustelimme Symposionin yhteishengestä.

9 §                 Pohdimme pienempien tapahtumien järjestämistä, kuten opintopiirin pitämisestä kerran viikossa kahvihetken lisäksi.

10 §                Pohdimmen Symposionin mahdollista vapun viettoa Discordissa.

11 §                Pohdimme mahdollisia kysymyksiä opiskelijapalautteeseen, ja mihin palautteella pyritään.

12 §                Jamie Vesterinen otti puheeksi käännöstoiminnan laskutusasiat. Sovittiin, että kääntäjä hoitaa itse laskutuksen, mutta jos kääntäjiä on useampia, laskutus menee Symposionin kautta.

22 §                Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:25.Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                                      Peppi Savolainen, sihteeri

Hallituksen kokous 22.3.2021

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 22.3.2021

Kokous pidettiin etänä Zoom-videopalvelun välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Iida-Lotta Salander ja sihteerinä Peppi Savolainen. Lisäksi läsnä olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Onni Paajanen, Nella-Kaneli Hautala, Sofia Vierula, Jamie Vesterinen, Iida Huitula ja Sari Kock.


1 §                Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:16.

2 §                Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                Keskustelimme avainkoulutuksista.

4 §                Tulevan vuoden opetus julkaistavaksi rostrassa.

5 §                Käsittelimme eläköityvän lehtorin muistamista.  

6 §                Pohdimme sitä, miten toteuttaa opiskelijapalautteen antaminen antiikin opetuksesta google lomakkeen kautta.

7 §                 Pohdimme muiden ainejärjestöjen symposionille lähettämien vetoamuksien allekirjoittamista.

8 §                 Keskustelimme vuosijuhlien pitämisestä syksyllä 2021 sekä pohdimme mahdollisien varavaihtoehtojen pitämistä juhlien sijasta.  

9 §                 Pohdimme symposionin mahdollisia vaatetilauksia.  

10 §               Pohdimme Saturnalian mahdollista päivämäärää.

11 §               Tulevan vademecum teeman pohdintaa.

12 §               Seuraavasta kokouksesta tiedotetaan, kun kokoustettavia asioita on kertynyt.

22 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:24.Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                                      Peppi Savolainen, sihteeri

Hallituksen kokous 20.1.2021

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 20.1.2021

Kokous pidettiin etänä Zoom-videopalvelun välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Iida-Lotta Salander ja sihteerinä Peppi Savolainen. Lisäksi läsnä olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen, Onni Paajanen, Nella-Kaneli Hautala, Sofia Vierula, Jamie Vesterinen, Iida Huitula.


1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:16.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                Jari Klemetti oli kieltäytynyt puhumasta yleiskokouksessa. Puheenjohtaja suunnittelee pyytävänsä Kaiusta yleiskokoukseen puhujaksi. Pohdimme myös muita potentiaalisia puhujia yleiskokoukseen.

4 §                 Keskusteltiin tuutorihausta ja mahdollisista tuutoreiksi hakijoista. Nella-Kaneli Hautala sanoi ajatelleensa hakevansa tuutoriksi.

5 §                 Symposion kiittää Mikko Mäkelää meemi-pelin lahjoittamisesta symposionille.  

6 §                Otimme puheeksi uuden hallituksen esittelyn julkaisemisen Rostraan.

7 §                 Pohdintaa kuluneen lukuvuoden fuksikertomuksen kirjoittamisesta. Fuksit tiedottavat asiasta toisilleen. Nella-Kaneli Hautala lupautui kirjoittamaan fuksikertomuksen.

8 §                 Yleiskokouksen päivämäärä 26.2.2021 klo: 18:00 lyötiin lukkoon. 

9 §                 Pohdimme pöytäkirjojen viemistä Metsätalolle. 

10 §                Pohdintaa Lupercalian tarjoiluista.

11 §                Pohdimme käännösvastaavan työtä ja tehdystä työstä saatavaa palkkiota. Näiden lisäksi pohdimme käännöstehtävien hinnoittelua sekä mahdollista hintojen nostamista riippuen tehtävän työn määrästä. Asia päätettiin käsitellä loppuun yleiskokouksessa.

12 §                Jamie Vesterinen sanoi ilmoittavansa latinankielisen tittelinsä lähipäivinä.

13 §                Pohdimme hallituksen oman sähköpostilistan luomista.

14 §                Iida Huitula otti puheeksi Symposionin yhteispalautteen lähettämistä dekaanille koskien oppiaineresurssien riittämättömyyttä.

15 §                Pohdimme päivää jolloin pidettäisiin kokous dekaanin kirjeen kirjoittamista varten.

16 §                Sanni Kiesiläinen otti puheeksi Nemean juoksukilpailun ja Symposionin siihen osallistumisen. Koronatilanteen vuoksi kilpailuja ei mitä luultavimmin kuitenkaan järjestetä.

17 §                Pohdimme vuosijuhlien yhteydessä julkaistavaa Rostran juhlanumeroa.

18 §                Iida Huitula otti puheeksi Symposionin yhteispalautteen, jossa vuoden lopuksi kerättäisiin palautetta henkilökunnalle.

19 §                Dekaanikirjeen kirjoittamiselle päätettiin päiväksi 3.2.2021 klo 18:00.

20 §                Pohdimme kenet nimeämme Symposionin edustajaksi tilakonklaaviin.

21 §                Ensi kokous sovittiin pidettäväksi Lupercalian yhteydessä 13.2.2021.

22 §                Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:20.Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                                      Peppi Savolainen, sihteeri

Hallituksen kokous 12.2.2021

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 12.2.2021

Kokous pidettiin etänä Zoom-videopalvelun välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Iida-Lotta Salander ja sihteerinä poikkeuksellisesti Sofia Vierula. Lisäksi läsnä olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sanni Kiesiläinen, Inka Pakarinen, Nella-Kaneli Hautala ja Iida Huitula.


1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:06.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                Suunnittelimme etätapahtumien järjestämistä esimerkiksi ulkona, koska Lupercalia jouduttiin perumaan. Sovimme, että perinteiset kahvihetket palaavat ohjelmaan etänä, perjantaisin totuttuun aikaan klo 14:00, 19.2. alkaen. Opintosihteeri järjestää ne Zoomin välityksellä.  

4 §                 Sovimme hallituksen vaihtajaisten päivämääräksi 5.3. Suunnittelimme etäohjelmaksi julkisen ruoanlaittotapahtuman Instagramissa, ja sen jälkeen tapahtuman Zoomissa.

5 §                 Valitsimme edustajaksemme Humanisticumin 18.2. järjestettävään vuosikokoukseen varapuheenjohtaja Sofia Vierulan.  

6 §               Huomioimme, että tutorhaku päättyy 12.2., ja varmistimme, että meillä on hakijoita. Tutoriksi on hakenut Nella-Kaneli Hautala ja mahdollisesti muitakin ensimmäisen vuoden opiskelijoita.

7 §                 Keskustelimme dekaanille osoitettavasta kirjeestä ja sovimme uuden kokouksen asian tiimoilta 16.2. klo 18:00. Pohdimme erilaisia kannanottovaihtoehtoja ja yhteistyötahoja. Päätimme koordinoida asiaa tarkemmin seuraavassa kokouksessa, ja odottaa ainejärjestöiltä ja opiskelijoilta lisää vastauksia kyselyymme.

8 §                 Sanni Kiesiläinen huomautti, että johtoryhmähaku on vielä auki. Sovimme, että kandiryhmään hakevat Inka Pakarinen ja Nella-Kaneli Hautala, ja maisteriryhmään Sanni Kiesiläinen ja Sofia Vierula.  

9 §                 Suunnittelimme Julius Caesarin salamurhan vuosijuhlia, joista on lyhyessä ajassa muodostunut perinne. Pohdimme erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja antiikkiin liittyvien perinteiden toteuttamiseen etänä. 

10 §               Puheenjohtaja toi esiin, että Mikko Mäkelä on lahjoittanut Symposionille arpajaiskirjoja. Kiitämme lahjoituksesta!

11 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:02.Iida-Lotta Salander, puheenjohtaja                                      Sofia Vierula, sihteeri