Hallituksen kokous 26.9.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 26.9.2019

Kokous pidettiin anniskeluravintola Aleksis K:ssa. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Ilias Liimatta, Sofia Tallinen, Peppi Savolainen, Mikko Mäkelä, Inka Pakarinen, Juuso Myllykoski, Ville Päivärinta ja Micaela Ikävalko.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:42.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Kokous totesi, että 8.10. on paras päivä kaapin siirtämiseksi. Myös vanha kaappi on tyhjennettävä ennen siirtoa. Lingva on varattu kello 18:30 alkaen. Ahkerille osallistujille on luvassa pieni palkkio.

4 §                 Ludi Romani -kisoja suunnitellaan enemmän seuraavalla kahvihetkellä fuksien läsnäolon vuoksi. Utopia ja keittiö on varattu 10.10. kello 15:00 alkaen. Mikko lähettää fuksit rastikierrokselle kello 18:30 tuomiokirkon rappusilta. Rastinpitäjiksi ovat ilmoittautuneet jo Iida, Sofia, Sanni, Julia, Ilias, Riku, Mikko, Peppi ja Sohvi. Utopian järjestelyistä vastaavat järjestäjät – eli Arttu, Riku ja Sohvi – saapuvat noin kello 16:00. Tarjoiluksi on mietitty retsina- ja banaaniboolia, foccacciaa, caesarsalaattia, juustoja, patonkeja jne. Tapahtuma on fukseille ilmainen, mutta muille osallistumismaksu on 10e.

5 §                 Kokoukselle ehdotettiin sitsilauluihin ja Suomi-iskelmään keskittyvän käännösillan järjestämistä. Utopia varattiin alustavasti 14.11. tapahtumaa varten.

6 §                 Saturnaliassa esitettäväksi näytelmäksi ehdotettiin Pilviä.

7 §                 Ilias kertoi yhteisfuksiaisten jälkimaininkien tilasta. Kokous keskusteli asiasta ja jatkotoimenpiteistä.

8 §                 Ilias toi kokouksen tietoon, että fuksit ovat ilmaisseet haluavansa Tallinnaan. Keskustelemme astiasta seuraavassa kokouksessa. Mikko ehdotti, että hyvä aika voisi olla tammikuun alussa ennen lukukauden alkua.

9 §                 Kokous kävi keskustelua Viipurin-matkasta. Keskiviikkona 16.10. on varsinainen suunnittelukokous.

10 §               Kielilukion kieliviikolle ovat näillä näkymin menossa esittelemään antiikin kieliä Martti Leiwo, Sanni Kiesiläinen sekä Iida Salander.

11 §               Seuraava kokous pidetään torstaina 10.10. ludien yhteydessä.

12 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:12.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri

Mainokset

Hallituksen kokous 12.9.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 12.9.2019

Kokous pidettiin anniskeluravintola Marian Helmessä. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Ilias Liimatta, Peppi Savolainen, Mikko Mäkelä, Sofia Vierula, Iida Salander, Micaela Ikävalko ja Inka Pakarinen.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:29.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Puheenjohtaja kertoi, että varsinkin kreikanopiskelijoita halutaan rekrytoida Helsingin kielilukion kieliviikolle (28.10. – 1.11.) esittelemään oppialaansa. Tarkempi päivä ja ohjelma tarkentuu myöhemmin. Iida Salander mainitsi harkitsevansa asiaa.

4 §                 Olemme saaneet 200 euron avustuksen kaappihankintaan. Meidän on harkittava, milloin hankimme sen, kenet saamme ajamaan pakettiautoa ja ketkä tulevat kantamaan. Edelliselle kaapille tarvitaan myös tyhjentäjiä. Rahastonhoitajan on oltava mukana ostossa. Kokouksen mielestä sopivia päiviä voisivat olla 2. tai 3.10. Kävi ilmi, että suunnittelemamme kaappi onkin lisäkustannuksineen odotettua kalliimpi. Iida Salander kertoi kokoukselle tietämästään mahdollisuudesta saada edullisempi poistokaappi sekä kuski sen siirtämiseksi.

5 §                 Mikko Mäkelä kertoi ekskursion suunnittelutilanteesta. Viisumivapaus ei tullut aikataulussa voimaan ja risteilyt loppuivat jo tämän vuoden osalta. Ryhmäviisumiin tarvitaan vähintään viisi henkeä ja sen hinta on 75 euroa jokaiselta. Utopia varattiin keskiviikoksi 16.10. suunnittelukokoukselle kello 18:00 alkaen.

6 §                 Hupparitilauksesta keskusteltiin. Yritämme saada myös yhdistyksemme logolla varustettuja boksereita.

7 §                 Tulevat tapahtumat

 • Illuusio varattiin perjantaiksi 25.10. kekrin/pyhäinpäivän/halloweenin hengessä vietettävälle peli-illalle. Järjestäjien odotetaan saapuvan neljästä alkaen ja tapahtuma alkaa kello 18:00. Keittiötä ei ole varattu.
 • Amisaiheinen cena järjestetään 7.11. torstaina. Tapahtumaa varten on varattu Utopia ja keittiö kello 16:00 alkaen.
 • Taidekerho haluttaisiin järjestää perjantaita 22.11. kello 18:00 alkaen.
 • Yleiskokouksen aikataulu on päätettävä

8 §                 Kokoukselle kerrottiin yhteisfuksiaisten aikana sattuneesta välikohtauksesta. Tilaisuuden aikana joltain Uuden ylioppilastalon parvekkeelta oli tiputettu lasi. 16.9. mennessä tapauksesta on palautettava yhteinen vastine. Symposion on reagoinut asiaan ja olemme aina korostaneet fukseille parvekesääntöjä ja havaitaksemme rikkeitä ei ole tapahtunut.

9 §                 Seuraava kokous pidetään torstaina 26.9. anniskeluravintola Aleksis K:ssa kello 18:30.

10 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:58.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 28.8.2019

Hallituksen kokous 28.8.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n kokouksesta 28.8.2019

Kokous pidettiin Thirsty Scholarissa. Puheenjohtajana toimi Sanni Kiesiläinen ja sihteerinä Ilias Liimatta. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sofia Vierula, Peppi Savolainen, Inka Pakarinen, Elisabeth Bernard. Lisäksi paikalla oli kolme uutta opiskelijaa, jotka eivät kokousajankohtana olleet jäseniä.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:30

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Ensi vuonna latinalla ja antiikin kreikalla on yhteinen valintakoekiintiö muinaisen Lähi-idän kielten kanssa. Kiintiön suurus on kaksitoista opiskelijaa eikä paikkoja ole jyvitetty oppiaineiden kesken.

4 §                Puheenjohtaja on lupautunut esittelemään antiikin kielten opiskelua Helsingin kielilukiolle viikolla 44. Tapahtumaan kaivattaisiin lisää vapaaehtoisia, jotka voivat ilmoittautua esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

5 §                  Perinteinen ludi Romani -tapahtuma järjestetään tänä vuonna torstaina 10.10. alustavasti kello 18:00 alkaen.

6 §                  Uusien ja vanhojen ilta pidetään lauantaina 14.9. Uudella ylioppilastalolla Utopiassa klo 16:30 alkaen.

7 §                   Yhteisfuksiaiset germaanisten ja romaanisten kielten opiskelijoiden kanssa järjestetään perjantaina 6.9.

8 §                  Peli-illan ja taidekerhon kokoontumisen ajankohdista päätettäneen seuraavassa kokouksessa.

9 §                  Saturnalian, jota juhlitaan tänä vuonna keskiviikkona 4.12., teemaksi on ehdotettu Rooman provinsseja. Kokous päätyi hyväksymään teeman.

10 §                Uusia opiskelijoita pyydettiin toimittamaan sähköpostiosoitteensa tutoreille Symposionin sähköpostilistalle liittämistä varten.

11 §               Kokous päätti yhdistyksen tilinumeron lisäämisestä nettisivuille. Puheenjohtaja lupautui hoitamaan asian.

12 §               Sihteerin sijaisena toiminut varapuheenjohtaja tahtoi tuoda yhdistyksen tietoon, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntää yhdistysrekisterin uudistamisen yhteydessä kaikille rekisteröidylle yhdistyksille seitsemästä numerosta, väliviivasta ja tarkistusmerkistä koostuvan yritys- ja yhteisötunnuksen (Y-tunnus; tällä hetkellä Symposionilla on rekisterinumero) 18.9.2019. Tämä ei edellytä yhdistykseltä itseltään minkäänlaisia toimia. Y-tunnuksen voimme selvittää yhdistysrekisterin uudesta tietopalvelusta tai ytj.fi-sivuston yrityshausta. Samassa yhteydessä myös nimenkirjoittajien sähköiseen ilmoittamiseen käytettävä järjestelmä korvataan uudella vastaavalla.

13 §              Seuraavasta kokouksesta päätetään sähköisesti ja tiedotetaan asianmukaisesti.

14 §              Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:46.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                           Ilias Liimatta, sihteeri

Hallituksen kokous 16.8.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 16.8.2019

Kokous pidettiin Utopiassa. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Ilias Liimatta, Mikko Mäkelä ja Peppi Savolainen. Kokouksen aikana paikalle saapuivat myös Riku Mäkelä ja Sofia Vierula.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:29.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Illias kertoi fuksiviikon ohjelmasta (Riku ja Sofia saapuvat kokoukseen):

 • Yhteisfuksiaiset romanistien ja germanistien kanssa ovat 6.9. perjantaina. Peniskeilausrastin pitäjiksi ilmoittautuivat jo Ilias, Peppi, Sanni ja kenties Mikko.
 • 27.8. tiistaina on Symposionin esittäytyminen fukseille kello 17:00 Thirsty Scholarissa.
 • 29.8. torstaina on laitoksen cocktailtilaisuus kello 16-19:00 seminaarihuoneessa A215. Järjestelijät (Mikko, Ilias ja Peppi) saapuvat noin kello 14:00.
 • 30.8. perjantaina järjestämme piknikin Tervasaaressa lukuvuoden ensimmäisen kahvihetken (klo 14-15:00) jälkeen.
 • 14.9. lauantaina on uusien ja vanhojen ilta. Utopia ja keittiö on varattu 16:30 alkaen. Vesimelonieläin valmistellaan vihkimysrituaalia varten.

4 §                 Mikko kertoi suunnitellusta ekskursiosta Viipuriin.

 • Kolmipäiväiset risteilyt (to-la) Saimaan kanavaa maksavat 180 euroa hengeltä. Risteily sisältää myös hotellin (Druzhba) ja viisumia ei tarvita. Lähtö on torstaiaamuna Lappeenrannasta
 • Kokouksen mielestä viikko 39 eli 26.9. – 28.9. voisi olla paras ajankohta.
 • Tämän suunnitelman kariutuessa vaihtoehtona on aavistuksen vähemmän hohdokas Joensuun-ekskursio.
 • Otso Heiskanen on lupautunut oppaaksi.
 • Mikko Mäkelä koordinoi matkaa.

5 §                 Edeltävän kohdan matkan vuoksi ludit siirtyvät lokakuulle. Mikko varaa jo  [REDACTED]rastin, Sofia varaa myös jonkin rastin ja Sanni varaa parikseen Julian. Päivämäärä päätetään fuksiviikolla järjestettävässä kokouksessa.

6 §                 Symposion onnitteli sihteeriä naimisiinmenon johdosta.

7 §                 Kokous keskusteli tulevista ekskursioista ja mahdollisista museovierailuista.

8 §                 Muut asiat: Symposion on saanut lahjoituksena rahastonhoitajan serkulta eroottiset antiikkipelikortit, joille varmasti tulee käyttöä yhdistyksen peli-illoissa. Kokouksessa seurasi keskustelua Monopolista. Kokous päätti päättää seuraavassa kokouksessa peli-illan järjestämisestä.

9 §                 Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 28.8. olutravintola Thirsty Scholarissa kello 17:00.

10 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:05.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 15.5.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 15.5.2019

Lukuvuoden viimeinen peripateettinen kokous pidettiin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan alueella. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Ilias Liimatta.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:07.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Kesän aikana pidetään kolme kesätenttipiknikiä, joiden päivämäärät ovat 12.6., 3.7. ja 24.7., sekä mahdollisesti myös muita pienimuotoisia kokoontumisia. Viimeinen tenttipiknik ehdotettiin järjestettäväksi Suomenlinnassa.

4 §                 Symposionia on lähestytty sähköpostitse hyvin pienellä käännöstoimeksiannolla. Tiedustelemme tiedustelijalle halukasta kääntäjää.

5 §                 Yhdistyksemme pyrkii olemaan yhteydessä Karavaaniin yhteistyön merkeissä.

6 §                 Symposion järjestää jo jonkinlaiseksi perinteeksi muodostuneen ekskursion Turun keskiaikamarkkinoille, joiden ajankohta on 27.-30.6. Sopivinta päivää tiedustellaan jäsenistöltämme.

7 §                 Ilias tiedotti, että yhteisfuksiaisia romanistien ja germanistien kanssa ollaan jo suunniteltu syyskuun alkuun.

8 §                 Seuraava kokous pidetään elokuun alkupuolella ja päivämäärä sovitaan myöhemmin. Kokouksen tarkoituksena on suunnitella Viipurin-matkaa.

9 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:22.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 25.4.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 25.4.2019

Kokous pidettiin olutravintola Kaislassa. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Ilias Liimatta, Peppi Savolainen, Kim Sjöström, Sofia Vierula, Iida Salander, Antti Lindgren ja Julia Lindgren.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:49.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Pitkäranta-stipendin tämänvuotisesta saajasta ja tulevaisuudesta käytiin keskustelua.

4 §                 Ensi perjantaina eli 3.5. Symposionin taidekerho kokoontuu ensimmäistä kertaa kello 15:00 Illuusiossa. Osanottajat tuovat omat taidetarvikkeensa.

5 §                 Floraliassa esitettävää näytelmää hiotaan torstaina 2.5. näytelmäkerhon kokoontumisessa kello 18:00 Illuusiossa.

6 §                 Floraliaa juhlitaan perjantaina 10.5. Uuden ylioppilastalon Humanistiklusterilla.

7 §                 Seuraava, lukuvuoden viimeinen, kokous pidetään 15.5. keskiviikkona perinnäistavan mukaan peripateettisena Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa. Kokoonnumme kello 17:00 puutarhan Kaisaniemenrannan puoleisella portilla.

8 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:05.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 11.4.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 11.4.2019

Kokous pidettiin olutravintola Harry’s Barissa. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Mikko Mäkelä, Sofia Vierula ja Kim Sjöström.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:47.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Kokouksen aluksi kalenterin tuottoja tilitettiin rahastonhoitajalle.

4 §                 Kokouksen pääasia on uuden kaapin hankinnan edistäminen. Etsinnän jälkeen löysimme nykyistä kaapinraatoamme kokonsa puolesta vastaavan yksilön, joka on hinnaltaan 239 euroa.

5 §                 20.4. lauantaina vietämme Utopiassa Rooman perustamisen aattoa. Kokous ideoi ohjelmaksi muun muassa Symposionin auguurien suorittaman auspiciumin sekä erilaisia tapoja merkitä juhlatilan pomerium. Tilaisuus alkaa noin 17:30, mutta järjestäjiä odotetaan paikalle jo neljältä.

6 §                 Keskustelua tämänvuotisista valintakokeista käytiin.

7 §                 Suklaa-saunakerho kokoontunee floralian (10.5.) jälkeen mahdollisesti 25.5.

8 §                 Vappuna järjestämme piknikin Tervasaaressa ja perinteisen juomauhrin Edwin Linkomiehen haudalla.

9 §                 Seuraava kokous pidetään torstaina 25.4. kello 18:30 Kaislassa.

10 §               Viime hetken tiedotusasiana kokouksen tietoon tuotiin, että Leiwo on lahjoittanut Symposionille kuvia vanhoista tapahtumista, jotka järjestömme tietenkin ottaa kiitollisena vastaan.

11 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:17.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri