Hallituksen kokous 28.8.2019

Hallituksen kokous 28.8.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n kokouksesta 28.8.2019

Kokous pidettiin Thirsty Scholarissa. Puheenjohtajana toimi Sanni Kiesiläinen ja sihteerinä Ilias Liimatta. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Sofia Vierula, Peppi Savolainen, Inka Pakarinen, Elisabeth Bernard. Lisäksi paikalla oli kolme uutta opiskelijaa, jotka eivät kokousajankohtana olleet jäseniä.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:30

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Ensi vuonna latinalla ja antiikin kreikalla on yhteinen valintakoekiintiö muinaisen Lähi-idän kielten kanssa. Kiintiön suurus on kaksitoista opiskelijaa eikä paikkoja ole jyvitetty oppiaineiden kesken.

4 §                Puheenjohtaja on lupautunut esittelemään antiikin kielten opiskelua Helsingin kielilukiolle viikolla 44. Tapahtumaan kaivattaisiin lisää vapaaehtoisia, jotka voivat ilmoittautua esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

5 §                  Perinteinen ludi Romani -tapahtuma järjestetään tänä vuonna torstaina 10.10. alustavasti kello 18:00 alkaen.

6 §                  Uusien ja vanhojen ilta pidetään lauantaina 14.9. Uudella ylioppilastalolla Utopiassa klo 16:30 alkaen.

7 §                   Yhteisfuksiaiset germaanisten ja romaanisten kielten opiskelijoiden kanssa järjestetään perjantaina 6.9.

8 §                  Peli-illan ja taidekerhon kokoontumisen ajankohdista päätettäneen seuraavassa kokouksessa.

9 §                  Saturnalian, jota juhlitaan tänä vuonna keskiviikkona 4.12., teemaksi on ehdotettu Rooman provinsseja. Kokous päätyi hyväksymään teeman.

10 §                Uusia opiskelijoita pyydettiin toimittamaan sähköpostiosoitteensa tutoreille Symposionin sähköpostilistalle liittämistä varten.

11 §               Kokous päätti yhdistyksen tilinumeron lisäämisestä nettisivuille. Puheenjohtaja lupautui hoitamaan asian.

12 §               Sihteerin sijaisena toiminut varapuheenjohtaja tahtoi tuoda yhdistyksen tietoon, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntää yhdistysrekisterin uudistamisen yhteydessä kaikille rekisteröidylle yhdistyksille seitsemästä numerosta, väliviivasta ja tarkistusmerkistä koostuvan yritys- ja yhteisötunnuksen (Y-tunnus; tällä hetkellä Symposionilla on rekisterinumero) 18.9.2019. Tämä ei edellytä yhdistykseltä itseltään minkäänlaisia toimia. Y-tunnuksen voimme selvittää yhdistysrekisterin uudesta tietopalvelusta tai ytj.fi-sivuston yrityshausta. Samassa yhteydessä myös nimenkirjoittajien sähköiseen ilmoittamiseen käytettävä järjestelmä korvataan uudella vastaavalla.

13 §              Seuraavasta kokouksesta päätetään sähköisesti ja tiedotetaan asianmukaisesti.

14 §              Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:46.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                           Ilias Liimatta, sihteeri

Mainokset

Hallituksen kokous 16.8.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 16.8.2019

Kokous pidettiin Utopiassa. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Ilias Liimatta, Mikko Mäkelä ja Peppi Savolainen. Kokouksen aikana paikalle saapuivat myös Riku Mäkelä ja Sofia Vierula.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:29.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Illias kertoi fuksiviikon ohjelmasta (Riku ja Sofia saapuvat kokoukseen):

  • Yhteisfuksiaiset romanistien ja germanistien kanssa ovat 6.9. perjantaina. Peniskeilausrastin pitäjiksi ilmoittautuivat jo Ilias, Peppi, Sanni ja kenties Mikko.
  • 27.8. tiistaina on Symposionin esittäytyminen fukseille kello 17:00 Thirsty Scholarissa.
  • 29.8. torstaina on laitoksen cocktailtilaisuus kello 16-19:00 seminaarihuoneessa A215. Järjestelijät (Mikko, Ilias ja Peppi) saapuvat noin kello 14:00.
  • 30.8. perjantaina järjestämme piknikin Tervasaaressa lukuvuoden ensimmäisen kahvihetken (klo 14-15:00) jälkeen.
  • 14.9. lauantaina on uusien ja vanhojen ilta. Utopia ja keittiö on varattu 16:30 alkaen. Vesimelonieläin valmistellaan vihkimysrituaalia varten.

4 §                 Mikko kertoi suunnitellusta ekskursiosta Viipuriin.

  • Kolmipäiväiset risteilyt (to-la) Saimaan kanavaa maksavat 180 euroa hengeltä. Risteily sisältää myös hotellin (Druzhba) ja viisumia ei tarvita. Lähtö on torstaiaamuna Lappeenrannasta
  • Kokouksen mielestä viikko 39 eli 26.9. – 28.9. voisi olla paras ajankohta.
  • Tämän suunnitelman kariutuessa vaihtoehtona on aavistuksen vähemmän hohdokas Joensuun-ekskursio.
  • Otso Heiskanen on lupautunut oppaaksi.
  • Mikko Mäkelä koordinoi matkaa.

5 §                 Edeltävän kohdan matkan vuoksi ludit siirtyvät lokakuulle. Mikko varaa jo  [REDACTED]rastin, Sofia varaa myös jonkin rastin ja Sanni varaa parikseen Julian. Päivämäärä päätetään fuksiviikolla järjestettävässä kokouksessa.

6 §                 Symposion onnitteli sihteeriä naimisiinmenon johdosta.

7 §                 Kokous keskusteli tulevista ekskursioista ja mahdollisista museovierailuista.

8 §                 Muut asiat: Symposion on saanut lahjoituksena rahastonhoitajan serkulta eroottiset antiikkipelikortit, joille varmasti tulee käyttöä yhdistyksen peli-illoissa. Kokouksessa seurasi keskustelua Monopolista. Kokous päätti päättää seuraavassa kokouksessa peli-illan järjestämisestä.

9 §                 Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 28.8. olutravintola Thirsty Scholarissa kello 17:00.

10 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:05.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 15.5.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 15.5.2019

Lukuvuoden viimeinen peripateettinen kokous pidettiin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan alueella. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Ilias Liimatta.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:07.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Kesän aikana pidetään kolme kesätenttipiknikiä, joiden päivämäärät ovat 12.6., 3.7. ja 24.7., sekä mahdollisesti myös muita pienimuotoisia kokoontumisia. Viimeinen tenttipiknik ehdotettiin järjestettäväksi Suomenlinnassa.

4 §                 Symposionia on lähestytty sähköpostitse hyvin pienellä käännöstoimeksiannolla. Tiedustelemme tiedustelijalle halukasta kääntäjää.

5 §                 Yhdistyksemme pyrkii olemaan yhteydessä Karavaaniin yhteistyön merkeissä.

6 §                 Symposion järjestää jo jonkinlaiseksi perinteeksi muodostuneen ekskursion Turun keskiaikamarkkinoille, joiden ajankohta on 27.-30.6. Sopivinta päivää tiedustellaan jäsenistöltämme.

7 §                 Ilias tiedotti, että yhteisfuksiaisia romanistien ja germanistien kanssa ollaan jo suunniteltu syyskuun alkuun.

8 §                 Seuraava kokous pidetään elokuun alkupuolella ja päivämäärä sovitaan myöhemmin. Kokouksen tarkoituksena on suunnitella Viipurin-matkaa.

9 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:22.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 25.4.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 25.4.2019

Kokous pidettiin olutravintola Kaislassa. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Ilias Liimatta, Peppi Savolainen, Kim Sjöström, Sofia Vierula, Iida Salander, Antti Lindgren ja Julia Lindgren.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:49.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Pitkäranta-stipendin tämänvuotisesta saajasta ja tulevaisuudesta käytiin keskustelua.

4 §                 Ensi perjantaina eli 3.5. Symposionin taidekerho kokoontuu ensimmäistä kertaa kello 15:00 Illuusiossa. Osanottajat tuovat omat taidetarvikkeensa.

5 §                 Floraliassa esitettävää näytelmää hiotaan torstaina 2.5. näytelmäkerhon kokoontumisessa kello 18:00 Illuusiossa.

6 §                 Floraliaa juhlitaan perjantaina 10.5. Uuden ylioppilastalon Humanistiklusterilla.

7 §                 Seuraava, lukuvuoden viimeinen, kokous pidetään 15.5. keskiviikkona perinnäistavan mukaan peripateettisena Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa. Kokoonnumme kello 17:00 puutarhan Kaisaniemenrannan puoleisella portilla.

8 §                 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:05.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 11.4.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 11.4.2019

Kokous pidettiin olutravintola Harry’s Barissa. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Mikko Mäkelä, Sofia Vierula ja Kim Sjöström.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:47.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Kokouksen aluksi kalenterin tuottoja tilitettiin rahastonhoitajalle.

4 §                 Kokouksen pääasia on uuden kaapin hankinnan edistäminen. Etsinnän jälkeen löysimme nykyistä kaapinraatoamme kokonsa puolesta vastaavan yksilön, joka on hinnaltaan 239 euroa.

5 §                 20.4. lauantaina vietämme Utopiassa Rooman perustamisen aattoa. Kokous ideoi ohjelmaksi muun muassa Symposionin auguurien suorittaman auspiciumin sekä erilaisia tapoja merkitä juhlatilan pomerium. Tilaisuus alkaa noin 17:30, mutta järjestäjiä odotetaan paikalle jo neljältä.

6 §                 Keskustelua tämänvuotisista valintakokeista käytiin.

7 §                 Suklaa-saunakerho kokoontunee floralian (10.5.) jälkeen mahdollisesti 25.5.

8 §                 Vappuna järjestämme piknikin Tervasaaressa ja perinteisen juomauhrin Edwin Linkomiehen haudalla.

9 §                 Seuraava kokous pidetään torstaina 25.4. kello 18:30 Kaislassa.

10 §               Viime hetken tiedotusasiana kokouksen tietoon tuotiin, että Leiwo on lahjoittanut Symposionille kuvia vanhoista tapahtumista, jotka järjestömme tietenkin ottaa kiitollisena vastaan.

11 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:17.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 28.3.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 28.3.2019

Kokous pidettiin olutravintola Aleksis K:ssa. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Ilias Liimatta ja Kim Sjöström.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19:15.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Fibulan vuosijuhlille on lähdössä Symposionin delegaatio. Iliaksella on idea mahdollisesti esitettävästä onnittelurunosta.

4 §                 Puheenjohtaja on varannut Illuusion 3.5. kello 15:00 alkaen Symposionin taidekerhon ensimmäistä tapaamista varten.

5 §                 Alina-vuoroa on haettu syksylle, mutta viikonloput ovat jo aika täynnä. Saturnaliaa saatetaan siis joutua juhlimaan viikolla.

6 §                 Puheenjohtaja muistuttaa, että eräiden hallituslaisten esittäytymisiä odotetaan vieläkin.

7 §                 Edellisen tapahtuman yhteydessä loppuunajetusta kaapistamme otettiin mitat. Seuraavassa kokouksessa teemana onkin kaapin hankkiminen.

8 §                 Ilias kertoi DC:n edustajan olleen yhteydessä liittyen toogabileisiin, jotka toivottavasti joskus lähitulevaisuudessa järjestetään.

9 §                 Puheenjohtaja kertoi, että klassillisten kielten ja Lähi-idän kielten opiskelijoille tulee yhteinen sisäänottomäärä. Tämän ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa opiskelijakiintiöihimme. Asiasta käytiin keskustelua.

10 §               Saimme tietää, että Ilias ja Peppi on odotetusti valittu tuutoreiksi. Yhteistyö romanisti- ja germanistipiirien kanssa on jo aloitettu.

11 §               Syksyllä järjestettävästä opetuksesta on ilmoitettu. Luentokursseja järjestetään mm. Vergiliuksesta, Catulluksesta, Isokrateesta, Platonista, Aiskhyloksesta ja Homeroksesta.

12 §               Puheenjohtaja on kutsunut jo henkilökunnan viettämään floraliaa.

13 §               Kokous kävi keskustelua Pitkäranta-stipendistä.

14 §               Myös professuurin täyttö tai täyttämättömyys herätti keskustelua.

15 §               Seuraava kokous pidetään torstaina 11.4. kello 18:30 Harry’s Pubissa.

16 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:46.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri

Hallituksen kokous 14.3.2019

Pöytäkirja Symposion ry:n hallituksen kokouksesta 14.3.2019

Kokous pidettiin olutravintola Aleksis K:ssa. Sanni Kiesiläinen toimi puheenjohtajana ja Arttu Alaranta sihteerinä. Lisäksi paikalla olivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: Ilias Liimatta ja Mikko Mäkelä.

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:40.

2 §                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §                 Painosta saapuneita vademecum-kalentereita ihailtiin ja mahdollisesti vietettävistä juhlapäivistä keskusteltiin. Kokous päätti viettää Rooman perustamisen aattoa lauantaina 20.4. ja puheenjohtaja varasi tarkoitukseen Utopian. Kalenteria myydään ja jaetaan kahvihetkillä.

4 §                 Perjantaina vietetään Caesarin murhan vuosijuhlaa. Sofia ja Mikko ovat luvanneet tulla auttamaan. Tarjoamme perinteisesti caesarsalaattia ja myös retsinasangriaa. Puukkoja päätettiin hankkia lisää, minkä lisäksi sihteeri lupasi tuoda liimaa vanhojen korjaukseen. Kaapin koko mitataan järjestelyjen yhteydessä.

5 §                 Kino Symposion: Medeian kahdesta esityksestä Oodin Kino Reginassa yhteisekskursion kerraksi valittiin 7.4., minkä lisäksi 19.4. Finnkino esittää ensi-iltana elokuvan Asterix ja taikajuoman salaisuus.

6 §                 Symposionin taidekerhon ensimmäinen kokoontumiskerta voisi olla 3.5., mutta ensi kokouksessa tiedustellaan vielä jäsenistömme intoa tapahtumaan.

7 §                 Puheenjohtaja ilmoitti puhuvansa lukiolaisille 4.4. ainejärjestötoiminnasta.

8 §                 Tuutorihaun tuloksia ei ole vielä julkistettu, muttemme odota yllätyksiä.

9 §                 Fibula viettää 30.3. vuosijuhliaan. Symposion mainitaan tabula gratulatoriassa. Lähetystömme lausuu tilaisuudessa jonkin tervehdysrunon. Esimerkiksi Martialista harkittiin.

10 §               Symposion elättelee toiveita järjestää syksyinen jäsenmatka Viipuriin.

11 §               Mikko kertoi pyytäneensä hinta-arviota uusista paidoista Symposionille.

12 §               Seuraava kokous pidetään torstaina 28.3. kello 19:00 Aleksis K:ssa.

13 §               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:21.

 

Sanni Kiesiläinen, puheenjohtaja                                      Arttu Alaranta, sihteeri